Erhvervsministeriet

Opfølgning på Konkurrencerådets rapport om realkreditmarkedet

Del

Konkurrencerådet afgav i sin rapport om realkreditmarkedet en række anbefalinger til at skabe bedre vilkår for forbrugerne. Anbefalingerne er efterfølgende blevet drøftet i den finansielle forligskreds (regeringen, DF, S, RV, SF), hvor der nu er enighed om opfølgningen.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Jeg er glad for, at der er bred politisk opbakning til de konkrete tiltag, vi nu iværksætter som opfølgning på anbefalingerne fra Konkurrencerådet. Tiltagene bidrager til, at forbrugeren kan træffe oplyste valg om boligfinansiering. Det mener jeg er nøglen til et effektivt og konkurrencepræget marked for realkredit.” 

 Med opfølgningen på Konkurrencerådets rapport tages der bl.a. initiativ til, at:

  • Der i boligsalgsopstillinger skal være henvisning til prisportalen tjekboliglån.dk, hvorved finansieringsforslag kan sammenlignes
  • Der fremsættes lovforslag om at udvide adgangen til eSKAT til også at gælde for bl.a. formidlere af lånetilbud
  • Bekendtgørelsen om god skik for boligkredit revideres, så det bliver tydeligt, i hvilke institutter der er mulighed for udlevering af realkreditobligationerne, hvorved låntagerne selv kan forestå handlen
  • Juridiske rådgivere bør opfordre boligkøbere til, at der indhentes flere finansieringstilbud.

Der arbejdes også for, at der kan indføres en standardiseret og simpel forside ved låneaftaler, og at mængden af oplysningsforpligtelser ved markedsføring af boligkredit reduceres. Det vil gøre det lettere for forbrugerne at finde rundt på realkreditmarkedet.

Flere af initiativerne indgår i regeringens forbrugerpolitiske udspil, der bliver lanceret i morgen.

Derudover vil regeringen, i tråd med anbefalingerne fra Konkurrencerådet, fortsat have fokus på, at EU-regulering ikke hæmmer konkurrencen, og at der er lige konkurrencevilkår mellem realkreditlån og realkreditlignende lån.

Der er enkelte anbefalinger, der ikke følges op på. Det gælder fx anbefalingen om, at ejendomsmæglere tillades at formidle boliglån. Denne anbefaling gennemføres ikke, da det vurderes vigtigt at sikre klarhed om, at ejendomsmægler er sælgers repræsentant.

Læs mere om opfølgningen på de enkelte anbefalinger her

Kontaktperson: Rasmus Holm Thomsen: 91 39 94 55 / rht@em.dk

Information om Erhvervsministeriet

Erhvervsministeriet
Erhvervsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

33 92 33 50https://www.evm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Erhvervsministeriet

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Erhvervsministeriet

Ny rapport viser gevinsterne ved det indre marked på tværs af hele EU27.9.2018 09:13pressemeddelelse

En ny rapport viser, at Danmark ikke er alene om at drage fordel af det indre marked. Rapporten understreger, at handlen med varer og tjenester inden for det indre marked er afgørende for den økonomiske aktivitet i alle medlemslande og står for 56 millioner jobs på tværs af EU. Endelig peger rapporten på, at det indre marked faciliterer små virksomheders deltagelse i europæiske og globale værdikæder.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum