FTF

Om ti år vil den offentlige sektor mangle 59.000 par hænder

Del

Hvis velfærden skal følge med befolkningstilvæksten og holde trit med samfundsudviklingen skal det offentlige forbrug vokse med 1,1 procent om året frem til 2025. Det svarer til 59.000 flere offentligt ansatte i 2025, end den nye regering lægger op til i sit regeringsgrundlag. Det viser en ny beregning fra FTF.

Det er nødvendigt med en årlig vækst på 1,1 procent, hvis der skal være råd til, at den offentlige sektor følger med kvalitetsudviklingen i det øvrige samfund. Det er både fastslået af den forrige Løkke-regering i 2025-planen og i den seneste Vismandsrapport. Men den nuværende regering lægger op til en vækst på kun 0,3 procent.

En årlig vækst på 1,1 procent sikrer både, at der er penge til, at den offentlige sektor kan følge med den kvalitetsudvikling, som finder sted i samfundet, fx ved at skolerne er opdateret med den nyeste teknologi, og at sygehuse kan behandle borgerne med den bedste medicin og tilbyde undersøgelser med opdateret udstyr - OG det sikrer samtidig, at den offentlige sektor følger med det voksende antal borgere: I 2025 vil der fx være ca. 260.000 flere småbørn (0 - 5årige) og ældre +70-årige.

Væksten på 1,1 procent, der på den måde skal til for at holde offentlige sektor tidssvarende, svarer til 59.000 flere offentligt ansatte i 2025, end der vil være med regeringens foreslåede vækst på 0,3 procent om året. Det viser nye beregninger fra hovedorganisationen FTF.

Med en vækst på 1,1 procent vil det offentlige forbrug ikke udgøre en større andel af Danmarks økonomi, men blot fastholde samme andel som i dag svarende til 25,6 pct. af strukturelt BNP. Hvis regeringens politik gennemføres, vil det offentlige forbrug kun udgøre 24,3 procent af strukturelt BNP i 2025.

Udhulingen af den offentlige sektor må stoppe 
Formand for hovedorganisationen FTF, Bente Sorgenfrey, advarer mod at indføre en vækst på 0,3 procent i det offentlige forbrug, fordi det uundgåeligt fører til, at velfærden vil blive forringet.

"De offentligt ansatte løber allerede stærkere end nogensinde; i den seneste tid har vi set flere eksempler på, at de offentligt ansatte siger fra på fx plejehjem og sygehuse. Omfanget af stress og psykisk overbelastning af medarbejderne eksploderer i de her år, fordi opgaver og ressourcer ikke hænger sammen", siger hun.

Bente Sorgenfrey mener, at man i den aktuelle debat om effektivisering af den offentlige sektor helt glemmer, at den offentlige sektor i en lang årrække allerede har effektiviseret.

"Enhver virksomhed skal naturligvis løbende se på effektivisering - også de offentlige. Men man kan ikke blive ved med at effektivisere ved at gøre mere på den samme måde. Den offentlige sektor har i lang tid været underlagt historisk lave vækstrater; citronen kan dårligt presses mere på den konto", siger hun.

Ny styring af den offentlige sektor
Bente Sorgenfrey mener, at effektivisering må fremover ske ved en bedre styring med mindre kontrol og mere tillid til fagligheden hos de ansatte.

Også den offentlige arbejdsgiver, Danske Regioner, ser ud til at have nået grænsen. Samtlige regionsformænd har netop sagt stop ift. at blive ved med at øge produktiviteten med 2 procent - sådan som regionerne i regionsaftalerne er blevet pålagt hvert eneste år siden 2003. Formændene har meldt ud, at det kan de ikke blive ved med: nu vil de i højere grad til at måle på kvalitet i stedet for kvantitet.

Bente Sorgenfrey peger på, at regeringens udspil ikke engang vil dække befolkningstilvæksten.

"Hvis kvalitet i velfærden ikke skal sættes i stå i forhold til det øvrige samfund, skal det offentlige forbrug vokse med 1,1 procent om året. Det fastslog den forrige Løkke-regering også i deres helhedsplan. Men nu ønsker regeringen en vækst, der ikke engang kan følge med demografien", siger hun.

Bente Sorgenfrey finder det ubegribeligt, at kvaliteten ikke skal have mulighed for at udvikle sig på samme niveau som det øvrige samfund på områder som er så centrale i danskernes hverdag som fx sygehuse, ældrepleje, børnepasning og skolegang. 

Tre spørgsmål til Bente Sorgenfrey
Finansministeren har argumenteret med, at antallet af offentligt ansatte ikke nødvendigvis er det rigtige mål for, hvor meget offentlig service man får. Han peger på, at velfærd også kan udliciteres og udføres af privat ansatte. Har han en pointe?

"Antallet af ansatte har selvfølgelig afgørende betydning for kvaliteten af velfærdsydelserne. Selv om opgaven eventuelt er udliciteret, er det stadig den offentlige sektor, der betaler for at få opgaven udført. Dermed er det stadig det samme antal hænder, der er brug for til en bestemt opgave.

59.000 flere offentligt ansatte end det regeringen lægger op til - lyder det ikke af mange?"
Regeringen regner med, at beskæftigelsen i 2025 vil være steget med mere end 200.000 personer. Hele den stigning bør ske indenfor den private sektor, mener regeringen. Men en mindre andel af den stigning må nødvendigvis ske i den offentlige sektor, hvis man vil have en offentlig sektor af en standard, vi kender i dag. Og der er på ingen måde tale om, at væksten i det offentlige vil skygge for det private".

Du siger, at også offentlige virksomheder løbende må se på effektivisering. Hvorfor er du så imod at holde væksten lidt lavere end 1,1 procent?
"Det er helt afgørende, at man indhenter eventuelle effektiviseringsgevinster, før man begynder at spare. Massefyringerne i SKAT før et nyt IT-system overhovedet havde vist sig at virke, har med al skræmmende tydelighed vist, at den rækkefølge kan have fatale konsekvenser. Den offentlige sektor har sparet i mange år; den videre udvikling må ske gennem en styrings- og ledelsesreform af den offentlige sektor".

Kontakter

Bente Sorgenfrey
Formand FTF
Tlf: 3336 8801 - Mobil: 4045 2645
beso@ftf.dk

Mette Langager
Konsulent FTF
Tlf: 3336 8846 - Mobil: 4045 8846
mela@ftf.dk

Billeder

Information om FTF

FTF
FTF
Niels Hemmingsens Gade 12
1153 København K

33 36 88 00http://www.ftf.dk/forside/
En offentlig sektor på niveau med velstandsudviklingen

Når Det Økonomiske Råd, Finansministeriet og andre taler om, at den offentlige sektor skal "følge velstandsudviklingen", vil det sige, at der er penge nok til at købe lige så meget og lige godt udstyr og mandskab, som i resten af samfundet - altså i den private sektor og i de private husholdninger. Har man fx råd til smartphones i den private sektor, men må nøjes med forældede NOKIA-telefoner i den offentlige sektor, så følger man ikke med velstandsudviklingen. Hvis man kan købe ny og mere effektiv medicin på apoteket, men den offentlige sektor bruger gammel og mindre effektiv medicin, så følger man ikke med velstandsudviklingen.

At "følge med velstandsudviklingen" er langt hen ad vejen det samme som at følge med kvalitetsudviklingen i resten af samfundet. I snæver økonom-faglig betydning refererer begrebet "velstandsudvikling" dog både til hvilken kvalitet, du har råd til at købe, og hvilken kvantitet, du har råd til at købe.

Hvis man afsætter penge til 0,6 procent vækst i den offentlige sektor frem til 2025, så følger man kun lige akkurat med udviklingen i befolkningstallet. Det vil altså sige, at den offentlige sektors kvalitet, behandlingsformer og udstyr fastfryses på 2016-niveau og de næste ni år frem til 2025. Så er der ikke penge til fx dyrere og bedre medicin - med mindre man tager pengene et andet sted i den offentlige sektor.

Prøv selv at tænke ni år tilbage og tænk på, hvordan verden så ud dengang. Hvis den offentlige sektor skal følge med både befolkningstallet og "velstandsudviklingen", så kræves der ifølge Det Økonomiske Råd og FTF en årlig vækst på 1,1 pct. i den offentlige sektor frem til 2025.

Følg pressemeddelelser fra FTF

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra FTF

Syd- og sønderjyske kommuner har underforbrug på over 1,8 mia. kr.23.5.2018 13:53pressemeddelelse

Frygt for økonomisk straf har siden 2011 fået kommunerne til at bruge 23,2 mia. kr. mindre, end de har lov til. Alene i de syd- og sønderjyske kommuner har underforbruget siden 2011 været på over 1,8 mia. kr., viser nye tal. Markant flere ældre og børn kræver flere penge til velfærd i de kommende år, påpeger professor og hovedorganisationen FTF. Alligevel vil regeringen holde det offentlige forbrug nede og lette skat og afgifter.

Frygter straf: Kommuner har underforbrug på 23 mia. kr.23.5.2018 12:07pressemeddelelse

Frygt for økonomisk straf har siden 2011 fået kommunerne til at bruge 23,2 mia. kr. mindre, end de har lov til. Markant flere borgere kræver flere penge til velfærd i de kommende år, påpeger professor og hovedorganisationen FTF. Alligevel vil regeringen holde det offentlige forbrug nede og lette skat og afgifter. I 2025 vil der være 200.000 flere borgere end i dag, viser nye tal. Alene i de nordjyske kommuner vil der i 2025 være 25.000 flere ældre og børn end i dag.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum