Guldborgsund Kommune

Økonomiudvalg ønsker bred indsats for at styrke børne- og familieområdet i Guldborgsund

Del

Der skal sættes ind på flere områder for at styrke arbejdet med udsatte børn og familier i Guldborgsund og for at sikre bedre styring af området. Det besluttede Økonomiudvalget på dagens møde.

Der skal arbejdes med kulturen blandt medarbejderne, kompetenceløft af medarbejdere og ledelse, ledelsens kommunikation samt den administrative og politiske styring af børne- og familieområdet. Det besluttede Økonomiudvalget på sit møde i dag på baggrund af Komponents undersøgelse af sagen om den tilbagekaldte instruks samt henvendelsen fra socialrådgiverne i afdelingen Børn & Familie under Center for Familie & Forebyggelse.

”Vi har haft en god og konstruktiv dialog i Økonomiudvalget om de udfordringer, som børne- og familieområdet står med lige nu. Det er vigtigt for os, at vi kommer hele vejen rundt, og vi mener derfor, der er behov for en bred indsats. Medarbejderne skal opleve, at de bliver taget alvorligt, og borgernes tillid til børne- og familieområdet skal genoprettes,” siger borgmester John Brædder, der er formand for Økonomiudvalget.

Helt konkret har Økonomiudvalget besluttet fire indsatser.

For det første har Økonomudvalget pålagt direktionen i samarbejde med de forskellige samarbejdsfora i centret og afdelingen at arbejde for, at det frikommuneforsøg, som Guldborgsund Kommune har været en del af i de seneste tre år, udrulles i hele afdelingen og bliver den nye, fælles tilgang til arbejdet med børn og familier. Dels har det vist sig at være en effektiv metode til at hjælpe børn og familier, og dels har forsøget forkortet sagsbehandlingstiden for hver enkelt sag væsentligt. Desuden er frikommuneforsøget et punkt, som socialrådgiverne har fremhævet positivt i deres henvendelse til politikerne. Læs mere om frikommuneforsøget i denne kronik fra Berlingske 

For det andet har direktionen fået til opgave at intensivere og styrke ledelseskommunikationen i Børn & Familie, så medarbejderne oplever ledelsen som en enhed, der er dialogorienteret og som agerer i overensstemmelse med det ledelsesgrundlag, der er for Guldborgsund Kommune. 

For det tredje er Økonomiudvalget enige om at Børn-, Familie og Uddannelsesudvalget, BFU, skal gøre arbejdet med kommunens børnepolitik færdigt. Blandt andet skal der – i overensstemmelse med Socialstyrelsens anbefalinger – laves et styringsdokument, som skaber mulighed for en sikker faglig styring af området for udsatte børn og familier. Et styringsdokument kan eksempelvis være kvalitetsstandarder for kommunens serviceniveau, som man kender det fra sundheds- og ældreområdet, men Økonomudvalget vil lade det være op til BFU, hvordan styringsdokumentet skal udformes.

For det fjerde besluttede Økonomiudvalget, at direktionen skal sikre et kompetenceløft af medarbejdere og ledelse i Børn & Familie. Det indebærer også et introduktionsforløb for nyansatte medarbejdere i afdelingen og i hele centret, ligesom der skal laves en håndbog med klare faglige og strategiske retningslinjer for børne- og familiearbejdet. Håndbogen skal tage afsæt i den endelige børnepolitik.

”Jeg håber, at der nu bliver tid og plads til at se frem og arbejde med de indsatser, der sættes i gang. Det er min oplevelse, at alle, både medarbejdere, ledelse og politikere, er opsatte på at være konstruktive i det videre arbejde, og det er vigtig for, at vi lykkes,” siger John Brædder.

Det er Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, der har det politiske ansvar for børne- og familieområdet, og som dermed skal følge arbejdet med de besluttede indsatser tæt. Økonomiudvalget har bedt om at få sagen på dagsordenen igen i slutningen af året for at få en status på arbejdet.

Kontakter

Billeder

Information om Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

54 73 10 00http://www.guldborgsund.dk/

Følg pressemeddelelser fra Guldborgsund Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Guldborgsund Kommune

Korrigerende oplysninger omkring Guldborgsund Baltic Race7.4.2021 17:26:56 CEST | Pressemeddelelse

I en pressemeddelelse fra Guldborgsund Kommune af 28. marts fremgår det, at der til august afholdes en international kapsejlads i Nykøbing Falster og i farvandene omkring. Det fremgår ligeledes, at der tidligere har været afholdt en lignende international kapsejlads samme sted. Vi vil gerne præcisere, at de tidligere års internationale kapsejlads blev afholdt under navnet Vegvisir. Kapsejladsen Vegvisir er nu flyttet til Nyborg og afholdes den 2.-4. september 2021. I pressemeddelelsen er vi desværre kommet til at bruge et billede, der tilhører Morten Brandt, Shorthand Event Content Marketing. Dette billede har vi ikke rettigheder til. Er billedet brugt henstiller vi til at det erstattes af vedhæftede billede. Vi beklager ulejligheden.

Claus Meyer og Hotel Saxkjøbing indgår samarbejde med Guldborgsund Kommune om produktion af økologiske frilands- og drivhusgrøntsager ved Forsorgshjemmet Saxenhøj6.4.2021 05:30:00 CEST | Pressemeddelelse

Claus Meyer og Guldborgsund Kommune glæder sig over samarbejdet, som blandt andet skal danne grundlag for lokale fødevarefællesskaber i Sakskøbing og omegn, skabe en øget selvforsyning i byen, forbinde Lollands muld med munde i København samt ikke mindst skabe ekstra glæde og stolthed hos personalet og borgerne i de beskyttede beskæftigelsestilbud på Besøgsgården Saxenhøj.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum