Udenrigsministeriet

Økonomisk støtte på vej til fiskere i Østersøen

Del

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen er klar med en pulje på 8,2 mio. kr. der skal kompensere fiskere i Østersøen for tabte indtægter som følge af de seneste års store reduktioner i torskekvoten.

Torskefiskerne i Østersøen har de seneste år været hårdt ramt på indtjeningen af markant lavere torskekvoter. De lavere kvoter er indført for at beskytte torskebestanden. For at komme fiskerne til hjælp blev der i 2017 lavet en kompensationsordning for tabt indtjening.

Nu er fiskeriministeren klar med ny økonomisk støtte for 2018.

”Torskefiskeriet udgør en væsentlig del af fiskernes indtægt i Østersøen, og de seneste års lave kvoter har ramt dem hårdt. Derfor har vi valgt at afsætte 8,2 mio. kr. til at kompensere for tabt indtjening i 2018. Forhåbentligt kan det være med til at hjælpe fiskerne igennem den svære tid,” siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Torskekvoten blev i 2017 reduceret med 56 procent i den vestlige Østersø og med 25 procent i den østlige Østersø, mens kvoten i 2018 forblev uændret i den vestlige Østersø og nedsat med yderligere 8 procent i den østlige Østersø.

De markante reduktioner er foretaget for at beskytte torskebestanden i Østersøen, og fiskeriministeren giver roser til dansk fiskeri for at udvise forståelse og være med til at fremtidssikre fiskeriet.

”Det er afgørende, at vi får genoprettet torskebestanden i Østersøen, så fiskeriet og livet i havnene igen kan blomstre. Det oplever jeg også en forståelse for i erhvervet, og i mellemtiden handler det om at finde løsninger, der kan understøtte erhvervet nu og her, indtil vi forhåbentligt snart kan se fremgang i bestanden. Her er kompensationsordningen et skridt på vejen”.

Kompensationen udbetales som de minimis støtte med nationale midler og administreres af Fiskeristyrelsen. Læs mere her (Link til Fiskeristyrelsen.dk).

FAKTABOKS:

De minimis støtte er en lovlig statsstøtte, som offentlige myndigheder kan give en enkelt virksomhed op til 223.500 kr. over en periode på tre regnskabsår. Ansøgerne skal opfylde en række betingelser for at opnå kompensation, som blandt andet handler om, hvor meget fiskeriaktivitet fiskeren har i Østersøen, og hvor stor en andel torskefiskeriet udgør af fiskerens samlede aktivitet.

Kontakter

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Eva Kjer Hansen sætter undersøgelse i gang9.11.2018 07:00pressemeddelelse

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen iværksætter nu en undersøgelse, der skal afdække hvordan en lang række fejl i administrationen og sager om svig i erhvervet på fiskeriområdet kunne opstå. ”Det er nødvendigt med en grundig opfølgning på den kritik der har været af administrationen af fiskeriområdet. Vi mangler fortsat at få svar på det helt centrale spørgsmål; hvordan kunne det her ske? Det skal vi nu have belyst i en ekstern undersøgelse” udtaler fiskeriminister Eva Kjer Hansen. Undersøgelsen skal analysere de bagvedliggende årsager til, at fiskeriforvaltningen igennem en årrække har været fejlbehæftet og mangelfuld. Undersøgelsen skal blandt andet se på • organisatoriske og strukturelle svagheder • ledelsesmæssige aspekter • manglende kontrol og tilsyn • manglende kompetencer Der er allerede igangsat to andre undersøgelser af tilskudsområdet. Dels en gennemgang af gamle tilskudssager for at undersøge om, der er yderligere administrative fejl og anledning til mistanke om flere sager om

Ulla Tørnæs deltager i Kinas største importmesse, China International Import Expo, som Statsministerens Særlige Repræsentant.5.11.2018 08:19pressemeddelelse

I Shanghai deltager minister for udviklingssamarbejde 5-6. november som Statsministerens Særlige Repræsentant i China International Import Expo(CIIE), hvor præsident Xi Jinping er vært. Her forventes over 100 lande, og 150.000 kinesiske og internationale indkøbere at deltage. Under CIIE vil ministeren bl.a. åbne den danske nationale pavillon, der har temaet ”Sustainability”.

Danmark og OSCE-partnere nedsætter ekspertmission for at undersøge alvorlige menneskerettighedskrænkelser i Rusland1.11.2018 18:21pressemeddelelse

Danmark og 15 andre medlemmer af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) nedsætter i dag en uafhængig, international ekspertmission, som skal undersøge rapporter om alvorlige menneskerettighedskrænkelser mod bl.a. LGBTI-personer, journalister, advokater og menneskerettighedsforkæmpere i den russiske føderalrepublik, Tjetjenien.