Danmarks Naturfredningsforening

OECD nedsabler Danmarks naturindsats

Del

Den danske indsats for natur og drikkevand møder hård kritik i ny rapport fra OECD. Kritikken bakkes op af Danmarks Naturfredningsforening, som opfordrer regeringen og støttepartierne til at sætte mere natur og en bedre beskyttelse af drikkevandet på finansloven.

Danmark står fortsat over for en række alvorlige natur- og miljøudfordringer. Det slår OECD fast i en ny rapport, der er blevet offentliggjort i dag.

Rapporten vurderer den danske miljøpolitik fra 2005 og frem, og fremhæver her en række udfordringer for Danmarks natur og drikkevand.

En af hovedkonklusionerne i rapporten er, at den danske natur er under alvorligt pres og fortsætter tilbagegang fra et i forvejen kritisk niveau. Rapporten slår desuden fast, at der ikke har været tilstrækkelige initiativer til at begrænse mængden af sprøjtegifte, som ender i grundvandet.

Hos Danmarks Naturfredningsforening ser man med stor alvor på den nye rapport. Ifølge foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding, bekræfter rapporten, at den danske natur- og miljøindsats har haltet efter på flere punkter.

- Rapport på rapport viser, at vi står over for nogle enorme udfordringer i forhold til vores natur. Den nye rapport understreger tydeligt, at Danmarks natur har været forsømt i årtier, og at vi i Danmark har problemer med at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af vores drikkevand, siger hun.

Rapporten understreger, at en af Danmarks største naturudfordringer er mangel på sammenhængende beskyttede naturområder. Når det kommer til beskyttede natura 2000-arealer er Danmark i forvejen europæisk bundskraber med kun 8 pct. af landarealet udlagt til natur. 10 procentpoint under EU-gennemsnittet. OECD peger på, at Danmark straks bør opstille mål og delmål for naturen.

Rapporten kommer samme dag, hvor en ny skovrapport fra Københavns Universitet viser, at naturtilstanden i de danske skove fortsætter med at falde dramatisk.

Behov for mere natur

Det er tredje gang, at OECD evaluerer Danmarks miljøpolitik. Første gang var tilbage i 1999, og også dengang blev der peget på manglende mål og strategier for biodiversiteten.

Dengang nedsatte den daværende regering det såkaldte Wilhjelm-udvalg, som kom med anbefalinger til en handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse – en handlingsplan der trods gode intentioner aldrig blev gennemført.

Maria Reumert Gjerding understreger vigtigheden af, at indsatsen for den danske natur kommer i gang hurtigst muligt.

- Vi står på kanten en naturkatastrofe. Den gode nyhed er, at vi ved, hvad der skal til for at stoppe naturens tilbagegang i Danmark. Naturen skal have plads, og vi har brug for mere vild natur. Men der skal handles nu, hvis udviklingen skal vendes, siger hun og fortsætter:

- Vi har et politisk flertal, som sidder på det grønneste mandat nogensinde, og som har lovet markante tiltag for at bremse biodiversitetskrisen. Rapporten understreger, hvor vigtigt det er, at politikerne allerede nu kommer i gang med at genoprette naturen, siger præsidenten og opfordrer partierne til at bruge finansloven til at sikre naturen mere plads og øge beskyttelsen af drikkevandet.

På biodiversitetstopmødet på Marienborg i sidste uge fremlagde hun Danmarks Naturfredningsforenings ønske om en biodiversitetslov samt 30 procent natur i 2030.

Fakta: Om rapporten

 • OECD udgiver rapporten Environmental Policy Review (EPR) med 8-10 års mellemrum, hvor medlemslandenes miljøpolitikker bliver vurderet og evalueret.
 • Rapporten indeholder en gennemgang af styrker og svagheder ved de enkelte landenes miljøpolitik og fremsætter en række policyanbefalinger.
 • Det evaluerede land kan i dialog med OECD vælge, hvilke temaer man ønsker særligt fokus på.
 • I den nye rapport har Danmark valgt at fokusere på cirkulær økonomi og kemikalieforvaltning, men i rapporten indgår også en bred gennemgang af den danske miljøpolitik. 

Fakta: Hovedkonklusionerne om natur og biodiversitet i rapporten:

 • Biodiversitet er under pres, habitater er dårligt bevaret, og biodiversiteten på land lider under mangel på godt forbundne beskyttede områder.
 • Der mangler tilstrækkelig forebyggelse af pesticider i grundvandet.
 • Mange vandområder er i dårlig økologisk forfatning, og der ses lav kvalitet i kystfarvandene.
 • Danmark bør opdatere 2014-biodiversitetsstrategien og sætte delmål for beskyttede områder.
 • Danmark bør etablere en strategi for sammenhængende naturområder, der er målrettet truede arter i tæt partnerskab med civilsamfundet og kommuner.
 • OECD peger på, at tørvejord og anden lavbundsjord bør tages ud af drift for at fremme naturen og vandmiljøet.
 • Danmark bør forbedre effektiviteten af den frivillige regulering af landbrugets anvendelse af pesticider omkring drikkevandsboringer.
 • OECD anbefaler, at der gives tilstrækkelig offentlig støtte til at opnå målet for biodiversitetsskove på både statsejet og privat jord.
 • Danmark bør fortsætte med at implementere målrettet kvælstofregulering og estimere dens virkning på drivhusgasemissioner for at fremme synergier.
 • Danmark bør sikre en mere ensartet administration af miljøreglerne i kommunerne.

Nøgleord

Kontakter

Jens la Cour
EU- og miljøpolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening
31 19 32 45
jlc@dn.dk

Mikkel Faartoft
Journalist, Danmarks Naturfredningsforening
26 79 59 83
mikkel@dn.dk

Information om Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

39 17 40 00https://www.dn.dk/

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening