Brintbranchen

Nytårsudtalelse fra Brintbranchen 2023

Del
I anledning af nytåret udtaler Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen:
Tejs Laustsen Jensen, direktør Brintbranchen
Tejs Laustsen Jensen, direktør Brintbranchen

2022 var for den danske brintindustri et år præget af fremgang, men i høj grad også et år med massive udfordringer. Både for brintindustrien og for Danmark generelt. Først og fremmest kom krigen til Europa, og de afledte energi- og forsyningskriser. Det har præget alle dele af samfundet – også den danske brintindustri. Heldigvis var det danske svar på klima- og energikriserne stærkt og grønt; svaret er at accelerere den grønne omstilling og mindske vores afhængighed af fossile former for energi. Og vi kom som nation langt i 2022, blandt andet med Esbjerg- og Marienborg deklarationerne om massiv udbygning af havvind i Nord- og Østersøen.

I det nye år, som vi netop har taget hul på, skal vi have fokus rettet mod at gøre den grønne energi anvendelig i hele energisystemet gennem massiv brintproduktion, så vi kan lagre vindenergien, flytte den billigt og effektivt i brintrør og bruge den, hvor direkte elektrificering ikke giver mening. Det er en omstilling som i de kommende år rummer enorme muligheder for Danmark, og 2023 bør være året, hvor vi for alvor kommer i gang.  

For hvor 2022 blev året, hvor Danmark endelig fik en national brintstrategi, skal 2023 være året hvor vi sætter turbo på implementeringen og stempler 110% ind i såvel det europæiske som det globale klimakapløb. Vi skal gå fra ambitioner og aftaler til implementering og intensiveret industripolitik. Det haster med en dansk brintinfrastruktur og det er helt afgørende fra årets start at få sat gang i det konkret arbejde med etableringen. Og så skal PtX-puljen i udbud og udmøntes, så midlerne kan komme ud og arbejde hurtigst muligt, og ikke mindst så har vi brug for endelig at få den tarifreform, der sikrer rimelige vilkår for PtX-anlæg og en effektiv udnyttelse af elnettet. Rammevilkårene skal på plads, både i Danmark og i Europa som helhed.   

Det er omfattende opgaver, men vi kan og skal løse dem, og de danske brintvirksomheder står på spring for at bidrage til at realisere det enorme danske potentiale indenfor både energi og industri. Mulighederne er store, men det kræver, at der er politisk opbakning til også den globale konkurrence, som kun intensiveres i 2023. Det bliver afgørende, at Danmark og EU finder et godt og konstruktivt svar på de udfordringer den amerikanske Inflation Reduction Act (IRA) har skabt for den grønne industri i Europa, og ligeledes på de strategiske udfordringer den stigende statsfinansierede konkurrence fra især Kina udgør. Derfor skal vi i det nye år have en ny, anderledes og mere offensiv industripolitik – ikke mindst for hele den grønne industri – på plads. Kun sådan kan vi sikre den uafhængighed, som også statsministeren talte om i hendes nytårstale.  

2023 skal blive bliver året, hvor branchen skal kunne bygge; konkret hvor vi skal bygge infrastruktur, elektrolyseanlæg og transportløsninger, som brint og de brintbaserede brændsler kan komme ud og arbejde i. Og overført hvor vi skal bygge en ny stærk industri. På den måde øger vi forsyningssikkerheden, mens vi skaber grønne jobs og høster klima- og energigevinsterne af et energi- og transportsystem, hvor brint og Power-to-X udgør en integreret del.  

Godt nytår og  -mest af alt- god arbejdslyst. 

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Tejs Laustsen Jensen, direktør Brintbranchen
Tejs Laustsen Jensen, direktør Brintbranchen
Download

Information om Brintbranchen

Brintbranchen
Brintbranchen
Vesterbrogade 1C, 2. sal
1620 København

+4539202003https://brintbranchen.dk/

Brintbranchen er hovedorganisationen for brint og PtX i Danmark, og varetager interesserne af over 30 medlemmer, som alle arbejder med brint, Power-to-X, brændselsceller, metanol, elektrolyse, electrofuels og andre brintløsninger.

Brintbranchen ser brint som nøglen til at gøre Danmark og verden uafhængig af fossilt brændstof. Vi er aktive i alle led af værdikæden – fra forskning og udvikling til industriprojekter i storskala.

Brintbranchen skaber de bedst mulige rammer for forskning, udvikling, produktion og eksport af branchens teknologier og produkter, og arbejder for, at Danmark udmønter sit potentiale til at blive et forgængerland på brint og Power-to-X-teknologi til gavn for klima, beskæftigelse og eksport.

Følg pressemeddelelser fra Brintbranchen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Brintbranchen

Dansk brint kan flyde over grænsen med brintinfrastrukturaftale mellem Danmark og Tyskland24.3.2023 09:23:00 CET | Pressemeddelelse

Det er et vigtigt skridt mod udvikling af grøn dansk brintproduktion i storskala, at Danmark og Tyskland nu har indgået principaftale om en brintrørledning, der vil gøre det muligt at eksportere danskproduceret grøn brint til Tyskland. Aftalen er en betydende milepæl for den danske brintindustri, som får adgang til et meget stort aftagermarked i Tyskland og Europa. I kombination med indenlandsk dansk infrastruktur og storskala lagringsfaciliteter er er det en meget vigtig forudsætning for udviklingen af storskala brintproduktion i Danmark, og dermed for et nyt grønt, dansk erhvervseventyr, lyder det fra Brintbranchen, hovedorganisation for brint og Power-to-X i Danmark.

Brintbranchen: Katastrofalt hvis Europa-Parlamentet afviser retsakter om brint20.3.2023 08:36:25 CET | Pressemeddelelse

Det vil være katastrofalt for den europæiske brintindustri, hvis Europa-Parlamentet afviser EU-Kommissionens forslag til regler om grøn brintproduktion. Det mener Brintbranchen efter en gruppe Europa-Parlamentsmedlemmer nu forsøger at få afvist reglerne, som Kommissionen præsenterede i februar i form af to delegerede retsakter. Ifølge den danske brintorganisation vil det betyde stor usikkerhed, og bidrage til at presse brintindustrien ud af Europa, på trods af at EU netop i disse måneder forsøger at styrke EU's konkurrenceevne på det grønne område, overfor bl.a. USA og Kina.

EU vil stimulere elektrolyse og brændselsceller med Net-Zero Industry Act - Danmark kan danne fortrop16.3.2023 15:48:34 CET | Pressemeddelelse

EU-Kommissionens udspil, Net-Zero Industry Act, udpeger den europæiske brintindustri som strategisk nøgleteknologi, som egenhændig skal kunne producere 40 procent af det nødvendige elektrolyseudstyr og brændselsceller for at imødekomme EU's ambition om at producere 10 mio. tons grøn brint indenfor EU's grænser i 2030. I det omfattende udspil bliver den såkaldte European Hydrogen Bank annonceret som værktøj til at skabe incitament for virksomheder at investere i den europæiske brintindustri. Brintbranchen ser positivt på udspillet og brintbanken, men påpeger, at Danmark ikke udelukkende må lægge ansvaret for opskalering af den danske brintindustri i Bruxelles, og bør være villig til at føre en utraditionel erhvervspolitik, f.eks. i form af statsstøtte til industriproduktion.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum