Sweco

Nytænkende kystsikringsprojekt vinder årets Sweco Transform Award

Del

Onsdag d. 28. september løb Jacob Matthiesen Jørgensen fra Arkitektskolen Aarhus med sejren ved Sweco Transform Award – Swecos nystiftede pris for det bedste og mest innovative afgangsprojekt. Jacob vandt prisen med projektet ”Kystens foranderlige landskab – adaptive landskabsscenarier for Thorsminde og Nissum Fjord”.

Jacob Matthiesen Jørgensen fra Arkitektskolen Aarhus blev den første vinder af Sweco Transform Award og præmien på de 50.000 kr. Foto: Sweco
Jacob Matthiesen Jørgensen fra Arkitektskolen Aarhus blev den første vinder af Sweco Transform Award og præmien på de 50.000 kr. Foto: Sweco

Det kræver nye ideer, nye visioner og tværfagligt samarbejde, hvis bygge- og anlægsbranchen skal løse samfundets udfordringer og skabe en mere bæredygtig fremtid. Og det kræver, at de skarpeste hoveder – unge som erfarne – deler viden, erfaringer og ideer.

Med det afsæt lancerede Sweco tidligere på året prisen Sweco Transform Award målrettet afgangsstuderende blandt arkitekter og ingeniører samt andre byggefaglige specialister på deres afsluttende studieår. Og nu er den første vinder af den nystiftede pris fundet.

Vinderen blev Jacob Matthiesen Jørgensen, nyuddannet landskabsarkitekt fra Arkitektskolen Aarhus.

I sit ambitiøse afgangsprojekt har Jacob arbejdet med en bæredygtig transformation af den jyske vestkyst. Projektet tager afsat i de udfordringer, som Thorsminde og Nissum Fjord står overfor grundet klimaforandringer og fremtidige havvandsstigninger. I sit speciale beskriver Jacob en række scenarier for kystens og fjordens tilpasning til stigende havvand, og han rejser en kritik af den nuværende kystsikringsstrategi med kontinuerlig sandfodring. I stedet foreslår han en adaptiv og dynamisk kyst- og fjordsikring, der skaber synergi mellem fremtidsprognoser, økonomiske forhold og aktuelle klimainitiativer.

Jacob løb med sejren efter præsentationsrunder fra fem veloplagte finalisthold og grundig votering fra en skarp jury af Sweco CEO Dariush Rezai samt anerkendte bæredygtighedsprofiler og eksperter:

  • Harpa Birgisdóttir, professor i bygningers bæredygtighed på BUILD AAU
  • Dan Johannes Pham, medstifter og bæredygtighedsekspert hos ejendomsudviklingsselskabet Home.Earth
  • Johan Hallgren Madsen, bæredygtighedschef hos NREP
  • Frederik Waitz Søborg, vicedirektør hos Green Building Council Denmark.

Som begrundelse for vinderprojektet udtalte juryen:

”Vi var fascineret af Jacobs måde at udfordre vores normale tilgang til at sikre og klimatilpasse vores byer, kyster og fjorde. Med Thorsminde og Nissum Fjord som omdrejningspunkt gjorde han op med vanetænkningen om at kystbeskytte for enhver pris. I stedet viste han gennem nytænkende scenarier, hvordan vi kan invitere vandet indenfor og bruge det aktivt som ressource i et kyst- og fjordlandskab, som historisk alligevel har været foranderligt. Samtidig leverede Jacob en professionel og overbevisende pitch på scenen i Swecos atrium onsdag aften.”

De andre fem finalister i årets Sweco Transform Award var:

Christian Simon Reese Reinholdt Andersen
Arkitektskolen i Aarhus, Sustainability: Material matters – Making in a fragile World

”A Non-Linear Land of Human Beings (Inuit Nunaat), The Inter-Connection of Trash and Treasure”
Christians projekt er et eksemplarisk afgangsprojekt, der giver en løsning på en lokal problematik set i en global kontekst af bæredygtigt forbrug og klimabelastning. I sit visionære og ekstremt velgennemarbejdede projekt, udforsker Christian ideen om, hvordan man kan gentænke Grønlands fødevareforsyning ved at dyrke fødevarer i den barske grønlandske natur og dermed reducere klimabelastningen ved transport af fødevarer og flytte fødevareproduktionen tættere på den grønlandske forbruger.

Ideen udfoldes ud fra devisen om, at en organismes affald er en andens næring. Projektet er samtidig smukt illustreret i både tegninger, modeller, billeder og 1:1 eksperimenter, og man mærker tydeligt Christians oprigtige ambition om at bruge sin faglighed som arkitekt til at understøtte en bæredygtig udvikling.

Morten Stistrup og Leo Gamborg Heinzl
Aarhus Universitet, Civil and architectural engineering

”LCA tool for mass modelling – research and framework”
Morten og Leo har med udgangspunkt i hver deres faglige speciale – Morten i Energi og Indeklima og Leo med speciale i Bærende Konstruktioner – brugt deres speciale til at udtænke og udvikle et innovativt digitalt værktøj, der adresserer én af tidens vigtigste agendaer – CO2-udledningen fra byggematerialer.

På den baggrund har de skabt et LCA-estimeringsværktøj, der skal understøtte en multidisciplinær dialog om materialevalg allerede i de tidlige designstadier. Udviklingen af værktøjet er sket i samarbejde med praktiserende arkitekter og ingeniører, og i projektet præsenteres vi således for et værktøj, der understøtter, supplerer og styrker den proces, som arkitekter og ingeniører i forvejen praktiserer.

Karoline Østergaard, Lis Dall og Katrine Mitzi
Aalborg Universitet, Architectural Engineering

”Frederiksberg Hospital. Socially and environmentally sustainable transformation of existing buildings”
Karoline, Lis og Katrine har i deres grundigt udarbejdede afgangsprojekt taget udgangspunkt i planerne for transformationen af Frederiksberg Hospital til en ny bydel. Hovedfokus for de tre forfattere har været at undersøge, hvordan man kan transformere bygninger, som er over 100 år gamle til moderne, nutidige funktioner samtidig med, at man bevarer de arkitektoniske kvaliteter og opnår et energiforbrug og indeklima, der modsvarer nutidige standarder.

Til formålet har de udviklet en relevant ’renoveringsmatrix’, der taler ind i et vigtigt element i den grønne dagsorden – nemlig bæredygtig renovering. Et område med stort potentiale, da den eksisterende bygningsmasse i vores byer og samfund for alvor er kommet i fokus i bæredygtighedsagendaen i disse år.

Sune Lund Bunke og Frederik Lykkeberg
Det Kongelige Akademi, Arkitektur

”P2X Rødbyhavn – ved vejs ende”
Sune og Frederik giver med deres afgangsprojekt et overbevisende bud på et nyt bæredygtigt energianlæg. Afgangsprojektet arbejder i et kæmpe spænd fra stor til lille skala og bearbejder bl.a. det igangværende Femern-forbindelsen øst for Rødby Havn. Her gives et bud på, hvordan det gigantiske infrastrukturprojekt kan få et arkitektonisk løft, der samtidig tilgodeser stedets landskabelige og bymæssige kontekst.

Projektet fremstår ekstremt ambitiøst og adresserer både de store samfundsmæssige problemstillinger som den grønne omstilling samtidig med, at det rummer et konkret oplæg til, hvordan vi kan indpasse vores infrastruktur og særligt energiinfrastruktur som arkitektoniske bygningsværker i vores landskaber.

Om Sweco Transform Award
Sweco Transform Award har til formål at anerkende og synliggøre et speciale eller afgangsprojekt, der bidrager med inspiration og nytænkende løsninger til en bæredygtig transformation af vores byer og samfund.

Alle afgangsstuderende på en kandidatuddannelse, professionsbachelor, diplomingeniøruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse i Danmark kan indstille deres afgangsprojekt eller speciale til prisen. Det eneste krav er, at projektet beskæftiger sig med den bæredygtige transformation af vores byer og samfund.

Der åbnes for indstillinger til næste års Sweco Transform Award i april 2023.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Jacob Matthiesen Jørgensen fra Arkitektskolen Aarhus blev den første vinder af Sweco Transform Award og præmien på de 50.000 kr. Foto: Sweco
Jacob Matthiesen Jørgensen fra Arkitektskolen Aarhus blev den første vinder af Sweco Transform Award og præmien på de 50.000 kr. Foto: Sweco
Download
Finalisterne på scenen sammen med dommerpanelet til Sweco Transform Award 2022. Foto: Sweco.
Finalisterne på scenen sammen med dommerpanelet til Sweco Transform Award 2022. Foto: Sweco.
Download
CEO i Sweco Dariush Rezai sammen med vinderen af årets Sweco Transform Award Jacob Matthiesen Jørgensen. Foto: Sweco
CEO i Sweco Dariush Rezai sammen med vinderen af årets Sweco Transform Award Jacob Matthiesen Jørgensen. Foto: Sweco
Download
Jacob Matthiesen Jørgensen i gang med at præsentere sit speciale til Sweco Transform Award 2022. Foto: Sweco.
Jacob Matthiesen Jørgensen i gang med at præsentere sit speciale til Sweco Transform Award 2022. Foto: Sweco.
Download
Juryen til Sweco Transform Award 2022. Fra venstre mod højre er det Dariush Rezai, CEO i Sweco, Dan Johannes Pham, medstifter og bæredygtighedsekspert hos ejendomsudviklingsselskabet Home.Earth, Harpa Birgisdóttir, professor i bygningers bæredygtighed på BUILD AAU, Frederik Waitz Søborg, vicedirektør hos Green Building Council Denmark og Johan Hallgren Madsen, bæredygtighedschef hos NREP. Foto: Sweco.
Juryen til Sweco Transform Award 2022. Fra venstre mod højre er det Dariush Rezai, CEO i Sweco, Dan Johannes Pham, medstifter og bæredygtighedsekspert hos ejendomsudviklingsselskabet Home.Earth, Harpa Birgisdóttir, professor i bygningers bæredygtighed på BUILD AAU, Frederik Waitz Søborg, vicedirektør hos Green Building Council Denmark og Johan Hallgren Madsen, bæredygtighedschef hos NREP. Foto: Sweco.
Download

Information om Sweco

Sweco
Sweco
Ørestads Boulevard 41
2300 København S

+45 7220 7207https://www.sweco.dk/

Sweco planlægger og designer fremtidens bæredygtige byer og samfund. Med vores kunder og den samlede viden hos vores 18.500 arkitekter, ingeniører og andre specialister, skaber vi sammen løsninger, der adresserer urbanisering og digitalisering og gør vores samfund mere bæredygtige.

Sweco er Europas førende arkitekt- og ingeniørrådgiver med en omsætning på ca. SEK 23 mia. (EUR 2,2 mia. / DKK 16,4 mia.). Virksomheden er noteret på Nasdaq Stockholm.
www.swecogroup.com.

Følg pressemeddelelser fra Sweco

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sweco

Sweco søger 80 ekstra medarbejdere til projekter indenfor infrastruktur, vand, klima, miljø og energi28.11.2022 07:00:00 CET | Pressemeddelelse

Kraftig efterspørgsel efter grøn omstilling, klimatilpasning og forsyningssikkerhed kombineret med milliardinvesteringer i infrastruktur får Sweco til opruste yderligere indenfor energi, vand, klima, miljø og infrastruktur. Det er især et stort projekt som Energiøen i Nordsøen og generelt høj aktivitet på igangværende og nye anlægsprojekter, der skaber behovet for flere medarbejdere.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum