Vejdirektoratet

Nyt værktøj skal vise potentialet for CO2-reduktion

Del

Vejdirektoratet har udviklet et nyt værktøj, der gør det muligt at analysere konkrete CO2-udledninger i plan-, anlægs- samt drift og vedligeholdelsesfasen for Vejdirektoratets projekter og dermed kaste lys på specifikke muligheder for at nedsætte udledningen.

Når man for eksempel bygger en vej, kommer de største klimaaftryk fra jordarbejdet, asfaltarbejdet og beton til broerne under og over vejen.

Det nye værktøj giver Vejdirektoratet, entreprenører og producenter mulighed for at regne på CO2-aftrykket fra forskellige muligheder inden for materialevalg og placering af byggeriet, hvad enten det er en vej eller en bro. Dermed kan parterne bag byggeriet vælge de mest klimarigtige løsninger, før byggeprojektet går i gang.

Dette gør Vejdirektoratet – og resten af anlægsbranchen – i stand til at tage et vigtigt skridt fremad i arbejdet med at skabe en grøn omstilling i byggesektoren.

Transportminister Benny Engelbrecht hilser det nye værktøj velkommen.

”Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget forpligtiget sig på en ambition om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Transportsektoren står for en stor del af udledningen, men CO2 kommer ikke kun fra bilernes udstødningsrør. Der ligger store muligheder i nedbringe klimaaftrykket i de store anlægsprojekter, og med det her værktøj kan vi rent faktisk måle, hvad der er bedst for klimaet og dermed også vælge de mest klimarigtige løsninger fra starten.

Transportministeren bliver suppleret af Vejdirektoratets vejdirektør Jens Holmboe:

”Vi har i Vejdirektoratet stor fokus på indsatsen for at gøre bygge- og anlægsprojekterne på transportområdet mere klima- og miljøvenlige, og dette nye redskab er et vigtigt skridt på vejen til at stille præcise og målbare klimakrav til vores samarbejdspartnere på byggeprojekterne, så vi kan få begrænset og nedbragt CO2-udledningen.”

Helt konkret betyder det nye redskab – der har det tekniske navn VejLCA – at det nu er muligt for Vejdirektoratet at beregne de konkrete klimaaftryk for et byggeprojekt.

”Vi er jo vant til at regne på prisen på forskellige løsninger, når vi udarbejder anlægsprojekter med vores samarbejdspartnere. Nu får vi også mulighed for at regne på klimaaftrykket. Det er en rigtig god udvikling, som vil bane vejen for mere miljørigtigt byggeri i fremtiden,” siger Jens Holmboe.

Beregningsværktøjet kan også bruges til at fastsætte et maksimum for, hvor meget en entreprenør må belaste klimaet, når der bygges. På den måde kan man lancere muligheden for bonus, hvis entreprenøren er innovativ og bygger klimavenligt på samme måde, som der i dag er bonussystemer, hvis entreprenøren bliver færdig med sit arbejde før tid.

LCA-værktøjet bliver implementeret i Vejdirektoratet i løbet af 2021 og vil også blive offentliggjort, så det frit kan anvendes af alle andre. VejLCA ejes af Vejdirektoratet, som også sørger for opdateringen af dette værktøj.

Vejdirektoratet tager nu dette nye værktøj i brug, og der er ingen tvivl om, at det er et rigtig godt redskab til at vælge de mest miljø- og klimarigtige løsninger i anlægsarbejdet.

Vejdirektoratet afholder et Webinar om VejLCAs rolle og funktion d. 25. marts kl.12.30 – 15.00.

Der følger registreringsinformation og program i løbet af februar.

Nøgleord

Kontakter

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Områdechef Gert von der Ahé tlf 20886803, mail: ga@vd.dk
Områdechef Helle Lange, tlf. 7244 2331, mail: hlla@vd.dk

Information om Vejdirektoratet

Vejdirektoratet
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

+45 7244 3333https://www.vejdirektoratet.dk/

Følg pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Udbud af midlertidig erstatningshavn i København klar12.4.2021 10:52:48 CEST | Pressemeddelelse

Nu udbyder Vejdirektoratet opgaven med anlæg af en midlertidig erstatningshavn i Færgehavn Nord i København. Erstatningshavnen skal give plads til omkring 600 både fra Svanemøllehavnen og blandt andet indeholde klubfaciliteter og parkering i perioden, hvor Nordhavnstunnellen anlægges. Erstatningshavnen er en forudsætning for, at tunnelentreprenøren kan ”rydde” og anlægge en tunnel i en del af havnebassinet i Svanemøllehavnen.

Nyudviklet beregningsværktøj bliver ny standard for klimaanalyser af CO2-udledning11.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Vejdirektoratets nye værktøj til at analysere og opgøre CO2-udledninger ved blandt andet planlægnings-, anlægs- og driftsfasen af de store veje bliver nu en fælles standard for, hvordan man foretager CO2-analyser ved alle former for projekter og aktiviteter på infrastrukturområdet herhjemme. Det oplyser områdechef Gert Ahé fra Vejdirektoratet efter et møde med en lang række aktører fra infrastrukturområdet, herunder Banedanmark, Bygningsstyrelsen, kommuner, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Industri, Asfaltindustrien, Dansk Beton. ”Vi står foran en stor opgave, hvis vi som nation skal lykkes med at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030,” siger områdechef Gert Ahé fra Vejdirektoratet. ”Derfor er det vigtigt, at vi taler samme sprog, så vi kan arbejde ensartet med klimamål på tværs af brancheskel. Til det formål har vi brug for et værktøj, vi alle kan bruge – og som sikrer, at vi anvender de samme metoder, datatyper og måleformer. Og her er vores nye værktøj, det

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum