Beskæftigelsesministeriet

Nyt udspil skal sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder

Del

Udspil skal være med til at sikre, at virksomhederne kan få de hænder, de har brug for. Flere på kontanthjælp skal være jobparate, og de skal have bedre mulighed for at blive opkvalificeret.

Mangel på arbejdskraft må ikke bremse væksten i Danmark. Regeringen vil med et nyt udspil gøre 20.000 flere jobparate, give flere ledige mulighed for at blive opkvalificeret og fordoble karantænen for at sige sit job op uden at have et andet på hånden eller sige nej til et job. Samlet foreslår regeringen at bruge 100 mio. kr. til de over 20 initiativer i år og 50-60 mio. kr. i årene fremover. Udspillet skal forhandles med partierne bag Beskæftigelsesreformen.

Der er allerede mangel på kvalificeret arbejdskraft i flere brancher og i flere områder af landet. Antallet af faggrupper, hvor der er omfattende mangel, er på det højeste niveau i ti år, og der er rundt om i landet meldinger om mangel på mere end 160 faggrupper. For regeringen er det afgørende, at virksomhederne kan blive ved med at rekruttere den nødvendige arbejdskraft, så de kan holde gang i væksten og skabe flere arbejdspladser.

Med udspillet vil regeringen sikre, at virksomheder i hele landet har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Centralt i udspillet er, at flere kontanthjælpsmodtagere skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og at der skal være bedre muligheder for, at de kan blive opkvalificeret.

Mindre end hver tredje kontanthjælpsmodtager er i dag jobparat. Resten – og det er knap 59.000 personer – er aktivitetsparate og står ikke til rådighed. Regeringen lægger op til, at alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af 225-timersreglen, visiteres som jobparate og dermed får en hjælp med mere fokus på arbejdsmarkedet. Det drejer sig om godt 20.000 personer. Regeringen vil samtidigt udvide mulighederne for uddannelsesstilbud i beskæftigelsesindsatsen, så flere kan blive opkvalificeret.  

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Hver eneste dag glæder jeg mig over, at vi oplever vækst og fremgang i Danmark. Beskæftigelsen har aldrig været højere, og rigtig mange mennesker er kommet i job og fået mulighed for at forsørge sig selv. Alene siden sommeren 2015 er der skabt 129.500 private job. Men jeg hører også næsten dagligt om virksomheder, der har svært ved at rekruttere medarbejdere. Uanset hvordan vi vender og drejer disse meldinger, er der brug for handling, så vi ikke gentager historien fra sidste opsving. Mangel på arbejdskraft må ikke blive en stopklods for dansk økonomi.

- Der er slet ingen tvivl om, at der fortsat er ledige i Danmark, som kan bidrage. Vi har alle et ansvar for, at de kommer i job og får glæde af opsvinget. Regeringen vil gøre godt 20.000 flere på kontanthjælp jobparate, så de løftes tættere på arbejdsmarkedet og bliver omfattet af en mere jobrettet indsats. Jeg tror også, at det gør en forskel, at vi nu sender et kraftigt signal til dem om, at vi tror på den enkelte. Samtidig er det afgørende, at ledige har de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. Derfor vil vi blandt andet udvide den regionale uddannelsespulje, så kontanthjælpsmodtagere kan få flere muligheder for at få korte uddannelsesforløb inden for områder med mangel på arbejdskraft.

Regeringen vil senere i år lancere et særskilt udspil, der skal styrke virksomhedernes mulighed for at ansætte kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at udenlandsk arbejdskraft har båret en stor del af jobfremgangen på det danske arbejdsmarked, og at virksomheder også i fremtiden får brug for at hente arbejdskraft til landet. Derfor vil regeringen i forlængelse af det, vi kommer med i dag, styrke mulighederne for, at virksomheder kan ansætte relevant udenlandsk arbejdskraft.

Udspillet er finansieret med bevillinger fra beskæftigelsesreformen, der ikke er blevet brugt. De fremadrettede tiltag er finansieret af puljen til uddannelsesløft.

Fakta: Centrale forslag

Centrale forslag i regeringens udspil er:

Flere kontanthjælpsmodtagere visiteres som jobparate

Kontanthjælpsmodtagere omfattes af den regionale uddannelsespulje

10 mio. kr. til at opkvalificere kontanthjælpsmodtagere til job i transportbranchen

15 mio. kr. til at løfte læse-, skrive- og regneindsatsen

20 mio. kr. til at ansætte uddannelsesambassadører i 20-30 kommuner, der skal øge kendskabet til uddannelsesløft

Uddannelsesløftet gøres mere fleksibelt og mindre bureaukratisk

Skærpede sanktioner for dagpengemodtagere ved selvforskyldt ledighed og manglende rådighed

Skærpede krav til dimittenders geografiske mobilitet

25 mio. kr. til at styrke jobcentrenes service til virksomheder

Vedhæftede filer

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministerens kommentar til ledighedstallet for marts 20193.5.2019 10:12:40 CESTPressemeddelelse

Ledigheden i marts steg med 500 personer. Det svarer til en ledighed på 103.900 fuldtidspersoner. Dermed er ledighedsprocenten uændret 3,7 procent. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - Ledigheden er fortsat på et lavt niveau og har trods lille stigning været faldende i en lang periode. Siden juni 2015 er der kommet 21.100 færre fuldtidsledige. - Selv om vi fortsat har lav ledighed og høj beskæftigelse, skal vi ikke bare læne os tilbage og tro, at den hellige grav er vel forvaret. Tværtimod skal vi bruge de gode tider til at få alle med. Derfor er jeg meget glad for, at Folketinget netop har vedtaget at rydde ud i de mange stive regler og proceskrav på beskæftigelsesområdet til gavn for ledige og samfundet. - Samtidig har vi tidligere på ugen igen offentliggjort en ny rangliste over kommunernes indsats, så alle kan se, hvor gode de hver især er til at få folk væk fra offentlig forsørgelse. Jeg vil gerne opfordre ko

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum