Beskæftigelsesministeriet

Nyt udspil skal sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder

Del

Udspil skal være med til at sikre, at virksomhederne kan få de hænder, de har brug for. Flere på kontanthjælp skal være jobparate, og de skal have bedre mulighed for at blive opkvalificeret.

Mangel på arbejdskraft må ikke bremse væksten i Danmark. Regeringen vil med et nyt udspil gøre 20.000 flere jobparate, give flere ledige mulighed for at blive opkvalificeret og fordoble karantænen for at sige sit job op uden at have et andet på hånden eller sige nej til et job. Samlet foreslår regeringen at bruge 100 mio. kr. til de over 20 initiativer i år og 50-60 mio. kr. i årene fremover. Udspillet skal forhandles med partierne bag Beskæftigelsesreformen.

Der er allerede mangel på kvalificeret arbejdskraft i flere brancher og i flere områder af landet. Antallet af faggrupper, hvor der er omfattende mangel, er på det højeste niveau i ti år, og der er rundt om i landet meldinger om mangel på mere end 160 faggrupper. For regeringen er det afgørende, at virksomhederne kan blive ved med at rekruttere den nødvendige arbejdskraft, så de kan holde gang i væksten og skabe flere arbejdspladser.

Med udspillet vil regeringen sikre, at virksomheder i hele landet har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Centralt i udspillet er, at flere kontanthjælpsmodtagere skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og at der skal være bedre muligheder for, at de kan blive opkvalificeret.

Mindre end hver tredje kontanthjælpsmodtager er i dag jobparat. Resten – og det er knap 59.000 personer – er aktivitetsparate og står ikke til rådighed. Regeringen lægger op til, at alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af 225-timersreglen, visiteres som jobparate og dermed får en hjælp med mere fokus på arbejdsmarkedet. Det drejer sig om godt 20.000 personer. Regeringen vil samtidigt udvide mulighederne for uddannelsesstilbud i beskæftigelsesindsatsen, så flere kan blive opkvalificeret.  

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Hver eneste dag glæder jeg mig over, at vi oplever vækst og fremgang i Danmark. Beskæftigelsen har aldrig været højere, og rigtig mange mennesker er kommet i job og fået mulighed for at forsørge sig selv. Alene siden sommeren 2015 er der skabt 129.500 private job. Men jeg hører også næsten dagligt om virksomheder, der har svært ved at rekruttere medarbejdere. Uanset hvordan vi vender og drejer disse meldinger, er der brug for handling, så vi ikke gentager historien fra sidste opsving. Mangel på arbejdskraft må ikke blive en stopklods for dansk økonomi.

- Der er slet ingen tvivl om, at der fortsat er ledige i Danmark, som kan bidrage. Vi har alle et ansvar for, at de kommer i job og får glæde af opsvinget. Regeringen vil gøre godt 20.000 flere på kontanthjælp jobparate, så de løftes tættere på arbejdsmarkedet og bliver omfattet af en mere jobrettet indsats. Jeg tror også, at det gør en forskel, at vi nu sender et kraftigt signal til dem om, at vi tror på den enkelte. Samtidig er det afgørende, at ledige har de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. Derfor vil vi blandt andet udvide den regionale uddannelsespulje, så kontanthjælpsmodtagere kan få flere muligheder for at få korte uddannelsesforløb inden for områder med mangel på arbejdskraft.

Regeringen vil senere i år lancere et særskilt udspil, der skal styrke virksomhedernes mulighed for at ansætte kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at udenlandsk arbejdskraft har båret en stor del af jobfremgangen på det danske arbejdsmarked, og at virksomheder også i fremtiden får brug for at hente arbejdskraft til landet. Derfor vil regeringen i forlængelse af det, vi kommer med i dag, styrke mulighederne for, at virksomheder kan ansætte relevant udenlandsk arbejdskraft.

Udspillet er finansieret med bevillinger fra beskæftigelsesreformen, der ikke er blevet brugt. De fremadrettede tiltag er finansieret af puljen til uddannelsesløft.

Fakta: Centrale forslag

Centrale forslag i regeringens udspil er:

Flere kontanthjælpsmodtagere visiteres som jobparate

Kontanthjælpsmodtagere omfattes af den regionale uddannelsespulje

10 mio. kr. til at opkvalificere kontanthjælpsmodtagere til job i transportbranchen

15 mio. kr. til at løfte læse-, skrive- og regneindsatsen

20 mio. kr. til at ansætte uddannelsesambassadører i 20-30 kommuner, der skal øge kendskabet til uddannelsesløft

Uddannelsesløftet gøres mere fleksibelt og mindre bureaukratisk

Skærpede sanktioner for dagpengemodtagere ved selvforskyldt ledighed og manglende rådighed

Skærpede krav til dimittenders geografiske mobilitet

25 mio. kr. til at styrke jobcentrenes service til virksomheder

Vedhæftede filer

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministerens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for december 201821.2.2019 14:01:35Pressemeddelelse

I december 2018 var der 2.767.400 personer i job. Ser man på den private sektor, er der kommet 2.100 flere job i december måned. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - I december 2018 kom der 2.100 flere private job. Ser man tilbage til sommeren 2015, hvor regeringen kom til, er der i alt kommet 161.400 flere private job. - Beskæftigelsestallet for december måned viser igen, at dansk økonomi har det rigtig godt. BNP er fra 2015 til 2017 i gennemsnit vokset med over to pct. om året, og vi forventer det samme for 2018. Det er ikke kun godt for det danske samfund, men også for den enkelte dansker, der i de gode tider har lettere ved at finde arbejde. - Det kan også ses på antallet af personer i kontanthjælpssystemet. Fra april 2016 til oktober 2018 er antallet faldet med 31.900 såkaldte fuldtidspersoner, når man tager højde for sæsonudsving. Det er et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere på over 20 pct. - Jobfremgangen har fået fat i hele Danmark, og nu er det især dansk

Stina Vrang Elias udpeget som formand for NFA8.2.2019 10:19:39Pressemeddelelse

Administrerende direktør i Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias er udpeget som ny bestyrelsesformand på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af NFA i henhold til ’Vedtægt for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø’. Stina Vrang Elias er udpeget for en 4-årig periode, som løber frem til og med 2022. Hun tager over efter professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet, der har været formand for NFA’s bestyrelse siden 2001. Beskæftigelsesminister Troels Lund siger: - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø får med Stina Vrang Elias en formand med stor viden og erfaring fra forsknings- og uddannelsesområdet og derudover et stort kendskab til det danske Arbejdsmarked. Jeg er helt sikker på, at Stina Vrang Elias er den rette til at omsætte forskningsresultater til praktiske løsninger, som kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne rundt omkring i virksomhederne. Det er en vigtig dagsord

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum