Region Hovedstaden

Nyt sundhedsakademi åbner i hovedstaden

Del

Stærke forskningsenheder skal sikre hurtigere proces fra forskning til behandling af patienter. Region Hovedstaden og Københavns Universitet har netop lanceret det nye, ambitiøse Copenhagen Health Science Partners – også kaldet CHSP, der i første omgang skal løfte forskningen inden for hjertesygdomme, allergi, blodkræft og fysisk aktivitet.

Højt specialisede tværfaglige forskningsenheder skal fremover udvikle behandlingsmetoder til sundhedssystemet, som skal sikre, at den nyeste sundhedsvidenskabelige forskning hurtigere kommer patienterne til gavn. CHSP skal i første omgang løfte forskningen inden for hjertesygdomme, allergi, blodkræft og fysisk aktivitet som behandlingsform. Det sker i praksis gennem etableringen af nogle stærke tværfaglige forskningsenheder, CAGs, hvoraf de første fire blev præsenteret ved en lancering i dag i regi af Copenhagen Health Science Partners (CHSP).

De nye CAGs bringer forskere og undervisere fra Københavns Universitet tættere sammen med klinikere og forskere på regionens hospitaler.

Det er væsentligt, at implementeringen af nye forskningsresultater går hurtigt,– både ved tilpasning i klinikkerne men også i tilpasning i uddannelser og træning.

”Som samfund skal vi hele tiden fokusere på udvikling af sundhedsvæsenet for at kunne tilbyde den bedste behandling til patienter og borgere. For at kunne det er det vigtigt, at vi samtidig sikrer de bedst mulige rammer for forskningen og for en hurtigere og mere effektiv implementering af nye forskningsresultater.”
– Per Jørgensen, direktør for Copenhagen Health Science Partners

I CHSP skabes et stærkere samspil mellem Region Hovedstaden, der hver dag betjener mere end 13.000 patienter, og Københavns Universitet, der har over 4.000 ansatte videnskabsfolk. Et samspil, som en række Clinical Academic Groups (CAG) understøtter.

”De mange mennesker, som hver dag har berøring med vores sundhedsvæsen, vil uden tvivl få gavn af, at vi får koblet grundforskning på universiteterne tætteret til den egentlige hospitalsbehandling. Derfor ser jeg frem til, at vores dygtige læger og forskere kan få gavn af at dele viden med hinanden, så færre mennesker i fremtiden fx skal dø af blodkræft, trækkes med hjertelidelser eller være generet af allergi”.
– Karin Friis Bach (B), formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden.

Inspirationen til denne type af samarbejde stammer fra England, hvor man har haft stor succes med at etablere CAGs. Denne succes kan blandt andet tilskrives måden, der arbejdes på, på tværs af hospitaler og universiteter.

”Samarbejdet mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden i Copenhagen Health Science Partners betyder, at vi nu kan markere en ny udvikling, hvor den fremmeste forskning hurtigere vil komme den enkelte patient til gavn. ”
– Lars Gaardhøj (S), formand for Erhvervs- og Vækstudvalget i Region Hovedstaden.

Københavns første fire CAGs er nu udpeget. Kendetegnet ved dem er, at der indgår både undervisere, forskere og klinikere, som sammen skal nedbryde barrier og opbygge broer på tværs, så regionens borgere og patienter får det bedste ud af både grundforskningen og hospitalsbehandlingen.

”Med lanceringen af Copenhagen Health Science Partners, og etableringen af de første fire CAGs, har vi skabt nye muligheder for tværgående forskning. Det er netop i feltet mellem laboratoriet og patienterne, at de næste medicinske landvindinger vil komme til at ske”
– Ulla Wewer, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Hvis du er interesseret i yderligere viden omkring de første fire CAGs i København, så klik ind på www.chsp.dk

For yderligere information:
• For kontakt til CHSP sekretariatet til sekretariatsleder Nanna Tengstedt på tlf.: 26466580 eller nanna.tengstedt@sund.ku.dk 
• For kontakt til udvalgsformænd i Region Hovedstaden, Karin Friis Bach og Lars Gaardhøj, via Region Hovedstadens pressevagt på tlf.: 70209588
• For kontakt til dekan Ulla Wewer, via Kommunikationschef Anéh Christina Hajdu på tlf.: 35327863De fire første Clinical Academic Groups skal blandt andet medvirke til, at vi i fremtiden:
• Måske helt undgår sygelighed og dødelighed som følge af hjertesygdomme gennem mere effektiv og præcis diagnostik og behandling til langt hovedparten af alle hjertepatienter
• Kan ændre den naturlige historiske stigning af allergikere og reducere allergiske sygdomme signifikant
• Vil anvende fysisk aktivitet og sport som en forskningsbaseret integreret del af vores behandlingsformer, til forebyggelse og rehabilitering af patienter
• Sikrer, at langt flere blodkræftpatienter overlever

FAKTA:
• Hvad er Copenhagen Health Science Partners?
Copenhagen Health Science Partners er en samarbejdskonstruktion, som har til opgave at identificere, støtte og fremme samarbejdsmuligheder mellem klinisk forskning og grundforskning og som ud over en direktør og et sekretariat består af en række Clinical Academic Groups, CAGs.

Hvad er en Clinical Academic Group (CAG)?
En CAG er en stærk fagligt orienteret samarbejdskonstruktion, bestående af både klinikere og forskere fra et hospital og forskere og undervisere fra universitetet. Samarbejdskonstruktionen skal sikre, at eksisterende viden flyder frit, at ny viden udvikles i samarbejde, og at de forskellige deltagere påvirker hinandens faglige dagsordener. Samarbejdet skal ud over at føre til ny viden også sikre at implementeringen sker hurtigere og på den mest effektive måde.

Hvornår:
Lanceringseventen den 12. juni 2017 er den formelle igangsættelse af samarbejdet, etableringen af Copenhagen Health Science Partners og en præsentation af de første 4 Clinical Academic Groups

Hvordan - økonomi:
Københavns Universitet og Region Hovedstaden har indledningsvist tilsammen afsat ca. 33 mio. kr. frem til og med 2020 til arbejdet. Heraf er 7,2 mio. kr. øremærket Ph.d. stipendier

Information om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38 66 50 00http://www.regionh.dk/

Følg pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Politikere i Region Hovedstaden: Børn med psykisk sygdom skal hjælpes tidligere og hurtigere6.9.2018 16:26pressemeddelelse

Et flertal i regionsrådet blev tirsdag enige om en aftale for økonomien for psykiatrien i 2019. Aftalen afsætter 63 mio. kr. til blandt andet børn- og ungdomspsykiatrien, forebyggelse af genindlæggelser, forebyggelse af tvang, hurtigere udredning og behandling, styrket samarbejde med kommunerne og opsøgende team. Aftalen sætter dermed en tyk streg under politikernes fokus på at skabe bedre vilkår for mennesker med psykisk lidelse.

Politikerne i Region Hovedstaden afsætter 72 mio. kr. til hospitalerne1.9.2018 06:00pressemeddelelse

Politikerne i Regionsrådet afsatte fredag ca. 72 mio. kr. til blandt andet bedre forhold for fødende og deres familier på fødeafdelingerne, flere hænder på mave- og tarmafdelingerne, kortere ventetid på høreapparater og hospicepladser til børn og unge med alvorlig og livstruende sygdom. Derudover afsatte politikerne ca. 22 mio. kr. at gøre lægernes arbejde i Sundhedsplatformen nemmere.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum