Rockwool Fonden

Nyt samarbejde skal få udsatte unge i uddannelse eller job

Del

Et nyt samarbejde mellem Københavns Kommune og ROCKWOOL Fonden skal hjælpe udsatte unge i uddannelse eller job. Forhåbningen er, at indsatsen vil kunne udgøre et vendepunkt for de unge, samtidig med at den vil forbedre kommunens økonomi.

Det er den såkaldte NExTWORK-model, som ROCKWOOL Fonden har udviklet sammen med Københavns Kommune og Roskilde Kommune, der nu bliver udrullet i en ny ambitiøs beskæftigelsesindsats.

NExTWORK er et brugerdrevet netværk, hvor unge og virksomheder sammen og uden mellemled finder praktikmuligheder. Gennem støtte, vedholdenhed og positivt fokus på, hvad der motiverer de unge, er målet, at de opbygger en tro på egne evner, styrker personlige og faglige færdigheder, og skaber relationer og netværk, der skal bære dem videre i uddannelse eller job.

Markeringen af beskæftigelsesindsatsens start foregår i NExTWORKs lokaler på Rønnegade 9, 2100 København Ø, den 28. februar klokken 13:00 med deltagelse af beskæftigelses- og integrationsborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard og direktør for ROCKWOOL Fonden, Elin Schmidt.

”Det bedste vi kan gøre for de udsatte unge er at hjælpe dem i gang på arbejdsmarkedet, så de får et job og en plads i samfundet. Vi skal forsøge at give de unge, der døjer med forskellige udfordringer, de faglige kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger lige nu, for vi har brug for at hjælpe flest muligt, bedst muligt,” siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard.

”Forskning i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har vist, at unge der står uden uddannelse og job, er en af vor tids største udfordringer for et økonomisk og socialt bæredygtigt velfærdssamfund. Omkring 8 pct. af en ungdomsårgang opnår aldrig en uddannelse eller en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. De individuelle konsekvenser er omfattende, og for de offentlige finanser betyder den store gruppe af unge på kanten af samfundet årligt økonomiske omkostninger i omegnen af 12 mia. kr. Med afsæt i NExTWORK-modellen har vi i fællesskab med Københavns Kommune et håb om at kunne nedbringe antallet af udsatte unge i kommunen,” siger direktør Elin Schmidt.

Afprøvningen af NExTWORK vil strække sig over to år, og det er målet at mindst 150 unge skal deltage i indsatsen. For at undersøge effekten af indsatsen gennemføres en videnskabelig evaluering, der sammenligner deltagerne i NExTWORK med en kontrolgruppe, der deltager i Københavns Kommunes traditionelle tilbud.

De første 20 unge i Københavns Kommune er startet i NExTWORK, hvor de er blevet præsenteret for viften af praktikmuligheder, har mødt virksomhederne i match-events, og været med til at vælge deres praktiksted. Blandt virksomhederne, der indgår i netværket, har de første 20 virksomheder nu fået en ung, der gør sig erfaringer med at være på en arbejdsplads.

Fakta om NExTWORK:

  • NExTWORK i Københavns Kommune er målrettet unge mellem 18-29 år, der i kontanthjælpssystemet er klassificerede som aktivitetsparate. Målgruppen for indsatsen er blandt de mest udsatte og sårbare unge i kommunen, og dem, der har flest barrierer for at starte i uddannelse eller job.
  • Grundstenen i NExTWORK er virksomhedsnetværket, der løbende tilbyder praktikophold af varierende længde fra tre til seks måneder. De unge kan rotere mellem virksomhederne og gå videre i nye praktikophold, som en del af deres forløb.
  • Hver uge mødes de unge i en netværksgruppe sammen med 6-7 andre unge for at udveksle erfaringer, støtte hinanden, og dele udfordringer og succeser. Netværksgruppen faciliteres af en ungevejleder, der ligeledes giver 1:1 støtte, når der er behov for tættere sparring.
  • Indsatsen har en kapacitet på 45 unge, og der skal være et virksomhedsnetværk på mindst 60 virksomheder, der løbende tilbyder de unge praktikforløb, og samarbejder om at bringe de unge videre i uddannelse eller job. Virksomhederne mødes jævnligt til netværksmøder og match-events med de unge.

Yderligere information: Teamleder Kathrine Toftkær Larney, Center for Kompetence og Brobygning, Københavns Kommune, tlf.: 30465663, mail: Xl90@bif.kk.dk eller Programleder Ulrik Lund-Sørensen, ROCKWOOL Fonden, tlf.: 26230806, mail: uls@rfintervention.dk. Læs også om NExTWORK på rockwoolfonden.dk eller nextworks.dk

Nøgleord

Information om Rockwool Fonden

Rockwool Fonden
Rockwool Fonden