Lolland Kommune

Nyt samarbejde om et demensvenligt Lolland

Del

Lolland Kommune, Den Boligsociale Fond og FrivilligCenter Lolland er gået sammen om at skabe en række nye tilbud til yngre borgere med demens eller hukommelsesproblemer og til pårørende. Der arrangeres et kick-off arrangement 4. september i Maribo Sundhedscenter, hvor interesserede er velkomne til at komme og give deres bud på, hvilke aktiviteter der er behov for.

En demensdiagnose betyder ikke, at livet slutter. Tværtimod er det vigtigt at blive ved med at være aktiv for at holde hjernen i gang. Det primære fokusområde i samarbejdet om et demensvenligt Lolland er derfor at skabe relevante tilbud til borgere med hukommelsesforandringer eller begyndende demens. Derudover vil der blive iværksat initiativer, der kan medvirke til at styrke den tidlige opsporing af demens, og pårørende vil få tilbudt flere muligheder for støtte og vejledning.

”I Lolland Kommune ønsker vi at give borgere med demens og hukommelsesforandringer samt deres pårørende de bedste muligheder for at leve et aktivt, trygt og værdigt liv. Det betyder også, at vi løbende ser på, hvordan vi kan udvikle området. Samarbejdet med Den Boligsociale Fond og Frivilligcentret er en fantastisk chance for at få et større kendskab til borgernes behov og på den baggrund udvikle nye initiativer. Vores mange engagerede frivillige gør det muligt at nå ud til flere, og samarbejdet på tværs af det faglige, kommunale og frivillige sociale arbejde giver os i det hele taget et stærkt udgangspunkt for i fællesskab at gøre en forskel for dem, det handler om. Samtidig kan initiativet forhåbentlig medvirke til at understøtte vores indsatser for tidlig opsporing af demens ved at øge opmærksomheden på demens og hukommelsesproblemer,” siger formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Tom Larsen.

I løbet af efteråret bliver de første initiativer sat i gang. Heriblandt:

  • En anonym frivillig telefonrådgivning med fokus på håndtering af hverdagslivet med hukommelsesproblematikker. Telefonrådgivningen starter op den 27. september og vil være åben for henvendelse mandag og torsdag kl. 15.00-17.00. Telefonrådgivningen vil være bemandet af frivillige med egne erfaringer omkring demens og hukommelsesproblematikker. Tlf.nr.: 71 99 71 12
  • Et teknologibibliotek, hvor der er mulighed for at låne teknologier og hjælpemidler med hjem til afprøvning i en periode. Den, der oplever hukommelsesforandringer, kan på den måde få en fornemmelse af, om teknologien afhjælper de udfordringer, han eller hun har.
  • Tilbud om rådgivning ved kommunens demenskonsulenter og andre fagpersoner.
  • Frivillige netværksgrupper og diverse aktiviteter med fokus på fysisk og mental stimulering og socialt samvær – drevet af frivillige.
  • Dialog med lokalsamfundet, herunder arbejdspladser, idrætsforeninger, transportselskaber, boligselskaber mm. Formålet med dialogen er at sætte fokus på, hvad demens er, hvilke tegn der kan indikere hukommelsesforandringer, samt information om, hvor man kan få svar på spørgsmål.

Projektchef hos Den Boligsociale Fond Merete Dobusz ser frem til at komme i gang med initiativerne:

”Der skal simpelthen være flere muligheder for, at mennesker med hukommelsesproblemer og deres pårørende kan indgå i fællesskaber og deltage aktivt i udviklingen af aktiviteter, der styrker den mentale trivsel og holder demensen på afstand. Demens og hukommelsesproblemer er nemlig ikke kun et anliggende for sundhedssystemet. Alle kan blive ramt, unge som gamle, og vi kan alle være med til at hjælpe os selv og hinanden med at bevare et godt og aktivt liv,” siger Merete Dobusz.

Initiativet er helt nødvendigt og længe ventet, mener Karen Zubari, som er pårørende til et yngre familiemedlem med demens:

”Som pårørende kender jeg alt til, hvor mange spørgsmål, der pludselig dukker op. Er hun dement eller bare glemsom? Hvordan håndterer jeg det praktiske? Hvor er der aktiviteter med gang i, ikke bare stillesiddende håndarbejde eller andægtig højtlæsning, men sjove oplevelser, fed musik for fuld skrue, skæg og ballade? Alt det er svært at stå alene med, og jeg glæder mig derfor over, at der nu er udsigt til mere støtte og flere spændende tilbud om samvær med andre ligestillede,” fortæller Karen Zubari.

Kick Off
Der afholdes kick-off workshop den 4. september 2018 kl. 16.30-19.00 i Maribo Sundhedscenter, hvor der er mulighed for at høre meget mere om, hvad man selv kan gøre for at nedsætte risikoen for demens. Der vil også være mulighed for at komme med forslag til relevante aktiviteter. Målgruppen for arrangementet er yngre mennesker, som oplever hukommelsesforandringer, eller som er nydiagnosticerede med demens, pårørende til disse og personer med interesse for området.

Tilmelding skal ske til styrkdinhjerne@lolland.dk senest den 30. august.

Om samarbejdet

  • Projektet er delvist finansieret via puljemidler fra Sundhedsstyrelsen under satspuljeaftalen til udmøntning af den Nationale Demenshandleplan. Initiativerne i samarbejdet tager udgangspunkt i nogle af fokusområderne i Lolland Kommunes Demenspolitik vedtaget i 2017, som bl.a. omfatter tidlig opsporing, støtte og rådgivning til pårørende og øget videns- og kompetenceniveau mm. Demenspolitikken blev vedtaget af Ældre- og Sundhedsudvalget i 2017.
  • Initiativer i samarbejdet vil i meget høj grad være brugerdrevet, og der er derfor behov for at få kontakt med personer i målgruppen, som har gode idéer til meningsfulde og relevante tilbud og aktiviteter – gerne med lyst til at være med til at føre idéerne ud i livet.
  • Aktiviteterne vil primært være placeret i Lolland Kommune, men vil være åbne for borgere fra hele Lolland – også den vestlige del af Guldborgsund Kommune.

Nøgleord

Kontakter

For oplysninger om projektet, kontakt:

Trine Jensen
Projektleder, Ældre-og Sundhed, Lolland Kommune
Tlf. 54 67 40 48

Merete Dobusz
Projektchef, Den Boligsociale Fond
Tlf. 21 93 63 24

Thomas Nielsen
Centerleder, FrivilligCenter Lolland
Tlf. 21 15 69 55

Tom LarsenFormand for Ældre- og Sundhedsudvalget

27 15 29 00

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Lolland Kommune og Danmarks Lærerforening indgår lokalaftale6.3.2019 11:42:32 CETPressemeddelelse

Lolland Kommune og Lolland-Falsters Lærerforening har indgået en aftale, der fastlægger lærernes undervisningstid og styrker lærernes mulighed for at forberede undervisningen. Aftalen, som er gældende for skoleåret 2019-20, afløser det hidtidige ”tryghedspapir”. Den sætter faste rammer for lærernes vigtige arbejde i Lolland Kommune og imødekommer dermed et længe ventet ønske fra lærerforeningens side.

Invitation til fyraftensmøde om udvikling af ambassadørkorps22.1.2019 06:00:00 CETPressemeddelelse

Lolland Kommune har i efteråret 2018 igangsat bosætningskampagnen ”Lolland Lever Livet” som led i byrådets ønske om at skabe øget fokus på bosætning. Kampagnen skal fortælle de gode historier om attraktive boliger, fantastisk natur og stærkt fællesskab på Lolland, men de bedste ambassadører er dog borgerne selv, og derfor inviterer Lolland Kommune til et fyraftensmøde om udviklingen af et ambassadørkorps.

Barnets tarv lægges til grund for tvangsadoptioner18.1.2019 12:00:00 CETPressemeddelelse

Børne- og socialministeren har 16. januar 2019 afgivet svar på folketingmedlems Karin Nødgaards §20-spørgsmål om tvangsadoptioner i Lolland Kommune med henvisning til en artikel på dr.dk den 19. december. Spørgsmålet kan give indtryk af, at tvangsadoptioner i Lolland Kommune sker ud fra økonomiske hensyn og ikke barnets tarv. Det er ikke korrekt, som Lolland Kommune også gjorde opmærksom på samme dag, som artiklen blev bragt på dr.dk.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum