Instituttet for Fremtidsforskning

Nyt projekt skal gøre danske SMVer mere fremtidsparate – med kunstig intelligens som centralt element

Del

Strategisk fremsyn og kunstig intelligens er to begreber, som umiddelbart ligger langt fra hverdagen i de fleste danske SMVer. Det skal der laves om på med et nyt projekt – SMV Horizons – som støttes med 5,9 millioner kr. af Industriens Fond.

Danske SMVer oplever i stigende grad at stå over for nye udfordringer og problemstillinger – men absolut også vækstmuligheder – som stiller helt nye krav til en fremtidsparat forretningsmodel. Det gjorde sig gældende før Corona, men i særdeleshed også under og efter denne hidtil usete krise, som har været overrumplende for mange SMVer. Corona-krisen har slået fast med syvtommersøm, at vedvarende konkurrencekraft hænger uløseligt sammen med organisatorisk og forretningsmæssig fremtidsparathed i en verden, hvor usikkerhed og uforudsigelighed er grundvilkår.

Netop derfor sigter SMV Horizons mod at skabe bedre forudsætningerne for, at flere danske SMVer får et stærkere grundlag for at træffe kritiske strategiske beslutninger om fremtiden. Initiativet består i sin helhed af to overordnede hovedaktiviteter: Dels udvikles der et operativt værktøj – som hviler på et fundament af kunstig intelligens – som skal give SMVerne mulighed for løbende at udforske og opnå indsigt i, hvad der driver forandring i deres forretningsomverden i dag og på sigt. Derudover faciliteres en række udviklingsforløb, hvorigennem SMVerne får et kompetenceløft og eksperthjælp til at forankre proces og mindset til at arbejde strategisk med fremtiden og konkret eksekvere herpå. Projektet ledes af Instituttet for Fremtidsforskning i et samarbejde med Halfspace, Beecon og Dansk Erhverv.

Evnen til at omsætte ’fremtid’ til virksomhedsnær, strategisk handling skaber tydelig værdi og konkurrencekraft i en usikker verden. Det ved vi. Derfor vil vi med SMV Horizons understøtte konkurrencekraft i danske SMVer gennem kombinationen af strategisk fremsyn og kunstig intelligens på en helt ny og ambitiøs måde”, siger Dasha Krivonos, CEO på Instituttet for Fremtidsforskning.

For mange SMVer gælder det, at man har begrænsede ressourcer til rådighed og begrænset strategisk råderum, når det kommer til at arbejde strategisk med fremtiden. SMV Horizons skal være med til at nedbryde nogle af disse barrierer. ”Mange SMVer har så travlt med at drive forretning, at der helt forståeligt sjældent er overskud til at løfte blikket og have et strategisk syn på den lange fremtid. Det betyder ofte, at potentiale går tabt eller risici rammer uventet. SMV Horizons skal bidrage til at styrke danske virksomheders konkurrenceevne ved at give dem mulighed for at arbejde professionelt og proaktivt med fremtidstænkning”, siger Udviklingsdirektør Charlotte Kjeldsen Krarup fra Industriens Fond.

SMV Horizon har sit navn efter en kendt fremtidsforskningsmetode – horizon scanning – der går ud på at scanne ”horisonten” for trends, drivere og signaler, der kan påvirke den fremtidige virkelighed, man som virksomhed skal navigere i. I praksis vil horizon scanning-værktøjet fungere som et gratis og åbent værktøj, som virksomhederne kan bruge operationelt til at tilpasse sin egen ”trend-radar” og monitorere udviklinger inden for udvalgte temaer. Maskinlærings-softwaren vil så løbende scanne og identificere nye udviklinger og trends, og man får derved opdateret data- og vidensgrundlaget inden for sin definerede ”trend-radar”.

Der er skarpt fokus på at udvikle er værktøj, som flugter med SMVernes reelle behov, og selve brugen af værktøjet vil ikke kræve specielle forudsætninger. Det betyder, at de fleste SMVer selvstændigt vil være i stand til at trække stor værdi ud at værktøjet. Derudover vil flere danske virksomheder gennem projektet få mulighed for, og erfaring med, at arbejde med kunstig intelligens som et led i deres strategiske overvejelser – hvilket ligeledes er et område, hvor danske SMVer har et stort efterslæb.

Projektet er i sin opstart og løber over de kommende 2 år.

FAKTA – PROJEKTETS PARTNERE:

Instituttet for Fremtidsforskning er en selvejende, non-profit og uafhængig fremtidstænketank, som gennem mere end et halvt århundrede har hjulpet organisationer med at arbejde strategisk med en foranderlig fremtid.

Halfspace er en førende og prisbelønnet data analytics og AI virksomhed, der hjælper virksomheder med at udfolde forretningsmuligheder i kunstig intelligens og bedre brug af data.

Beecon arbejder udelukkende med danske SMVer, og hjælper dem målrettet med at identificere forretningspotentiale, omsætte potentiale til en eksekverbar strategi og implementere strategien sideløbende med en travl drift.

Dansk Erhverv har som ledende erhvervsorganisation en unik rækkevidde og gennemslagskraft i forhold til at sikre de bedste vilkår og stærk fremtidig konkurrencekraft for danske virksomheder.

Kontakter

Billeder

Information om Instituttet for Fremtidsforskning

Instituttet for Fremtidsforskning
Bryghusgade 8
1473 København K

https://www.cifs.dk/da

Følg pressemeddelelser fra Instituttet for Fremtidsforskning

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.