Beskæftigelsesministeriet

Nyt lovforslag skal sikre lønmodtagere ved konkurs

Del

Når en privat udbyder af fx hjemmehjælp går konkurs, er der flere eksempler på, at medarbejderne har måttet vente meget længe på den løn, de har til gode. Det skal et lovforslag nu gøre op med.

Problemet er opstået i forbindelse med sager, hvor medarbejdere efterfølgende som led i en virksomhedsoverdragelse har fået ny arbejdsgiver. Fremover vil Lønmodtagernes Garantifond kunne lægge ud for det, som de ansatte har til gode, og så vil det efterfølgende blive afklaret, om det er LG eller den nye arbejdsgiver, som skal betale.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er helt urimeligt, at flere lønmodtagere er kommet i klemme i de her sager og ikke har kunnet få den løn, som de har til gode. Derfor er jeg glad for, at vi nu får sat et stopper for den uholdbare situation, som især er gået ud over ansatte, der passer på samfundets mest udsatte borgere.

Baggrunden for lovændringen er bl.a. en række uheldige sager fra den private hjemmepleje, hvor medarbejdere har måttet vente meget længe på løn, som de havde til gode i en konkursramt virksomhed.

Problemet er opstået, når boet efter en konkursramt virksomhed har gjort gældende, at medarbejderne forud for konkursen var overgået til den kommunale hjemmepleje som led i en virksomhedsoverdragelse, og kommunen har afvist dette. Derfor har medarbejderne hverken kunnet få deres tilgodehavender dækket af LG eller af kommunen. Det skyldes, at LG hidtil ikke har kunnet lægge ud, hvis et bo afviser et krav.

Med den nye lov skal LG lægge ud for medarbejdernes løn i forbindelse med en konkurs, hvis boet efter den konkursramte virksomhed hævder, at der har fundet en virksomhedsoverdragelse til en offentlig arbejdsgiver sted forud for konkursen. Endvidere skal LG lægge ud, hvis boet efter en konkursramt virksomhed hævder, at der har fundet en virksomhedsoverdragelse sted til en privat arbejdsgiver, som er dækket af en offentlig garanti. På den måde kommer medarbejderne ikke i klemme, mens det bliver afgjort, hvem der skal betale.

Lovændringen er en opfølgning på den politiske aftale fra oktober 2017 om forebyggelse af konkurser i plejesektoren. Loven ventes at træde i kraft næste år.

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Stina Vrang Elias udpeget som formand for NFA8.2.2019 10:19:39Pressemeddelelse

Administrerende direktør i Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias er udpeget som ny bestyrelsesformand på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af NFA i henhold til ’Vedtægt for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø’. Stina Vrang Elias er udpeget for en 4-årig periode, som løber frem til og med 2022. Hun tager over efter professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet, der har været formand for NFA’s bestyrelse siden 2001. Beskæftigelsesminister Troels Lund siger: - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø får med Stina Vrang Elias en formand med stor viden og erfaring fra forsknings- og uddannelsesområdet og derudover et stort kendskab til det danske Arbejdsmarked. Jeg er helt sikker på, at Stina Vrang Elias er den rette til at omsætte forskningsresultater til praktiske løsninger, som kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne rundt omkring i virksomhederne. Det er en vigtig dagsord

Danmark undgår unødige regler – virksomheder sparer 1,8 mia. kr.4.2.2019 15:50:36Pressemeddelelse

Virksomhederne vil samlet set spare 1,8 mia. kr. om året som følge af regeringens fokus på overimplementering af lovgivning fra EU. Det viser en opgørelse over det, man har fået ud af arbejdet i bl.a. Implementeringsrådet (IR) og regeringens Implementeringsudvalg (IU). Langt størstedelen af pengene stammer fra Fødevare- og landbrugspakken fra 2015, som bl.a. implementerede det såkaldte nitratdirektiv mindre byrdefyldt i forhold til tidligere, hvilket i sig selv har givet 1,5 mia. kr. i årlige byrdelettelser. Selv om Fødevare- og landbrugspakken ikke er behandlet i regeringens Implementeringsudvalg, der blev oprettet kort før pakkens vedtagelse, er den et væsentligt bidrag til regeringens arbejde med at reducere byrder i forbindelse med EU-lovgivning. Redskaber, der nu er en integreret del af IU-arbejdet, blev anvendt til at afsøge muligheder for at ændre implementeringen af nitratdirektivet. Dertil kommer ca. 200 mio. kr. fra udvalgets arbejde med bl.a. at undersøge og ændre eksisteren

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum