Danmarks Statistik

Nyt kildegrundlag for de månedlige registerbaserede ledighedsopgørelser

Del

Pr. 1. juli 2017 ændres kildegrundlaget og dermed også opgørelsesmetoden for de månedlige registerbaserede ledighedsstatistikker, dvs. for den såkaldte bruttoledighed og nettoledighed.

Ændringen af opgørelsesmetoden betyder blandt andet, at ledigheden fra og med juli 2017 bliver opgjort for kalendermåneder i stedet for dagpengemåneder, der typisk startede næstsidste mandag i kalendermåneden før reference-måneden og sluttede næstsidste søndag i referencemåneden. I forbindelse med offentliggørelsen af ledigheden for juli 2017, har Danmarks Statistik ændret hele den historiske tidsserie fra og med januar 2007, for brutto- og nettoledigheden fra dagpengemåneder til kalendermåneder.

I en overgangsperiode må der forventes en øget usikkerhed i opgørelserne af den månedlige brutto- og nettoledighed. Dette skyldes dels, at landets a-kasser fra og med den 1. juli 2017 skal vænne sig til at indberette data for deres dagpengemodtagere på en ny måde og dels at Danmarks Statistik ikke længere har noget erfaringsgrundlag for at kunne opregne data meningsfyldt pga. for sent indkomne dagpengekort. Derudover kan man formentlig (mere permanent) vente større fremtidige revisioner af ledigheds-opgørelserne end hidtil, hvilket bl.a. skyldes at de enkelte dagpengemodtagere fremover skal indberette deres ’forventede ledighed’ for de sidste op til 14 dage af kalendermåneden ved indsendelsen af deres månedlige dagpengekort. Denne ’forventede ledighed’ kan så efterfølgende blive erstattet af den faktiske ledighed for de selvsamme personer.

Ændringerne skyldes Dagpengereformen fra oktober 2015. Reformen medførte nedlæggelse af datakilden Register for arbejdsmarked (RAM), som erstattes af Forsikrede ledige og efterlønsmodtageres udbetalings-register (FLEUR).

Tirsdag den 12. september 2017 udkommer NYT fra Danmarks Statistik: Arbejdsløsheden (md) for juli 2017. Dette vil være den første udgivelse, hvor ledigheden er opgjort efter den ny metode og samtidig vil samtlige umiddelbart viste tabeller i statistikbanken fra og med januar 2007 over den månedlige bruttoledighed, være opgjort på kalender- fremfor dagpengemåneder.

Hvis du har spørgsmål til ændringerne, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Mikkel Zimmermann på mail: mzi@dst.dk eller telefon: 39 17 30 43.

Nøgleord

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Tal om udenlandske dimittender16.11.2018 12:22Pressemeddelelse

3.900 ud af de 62.200 personer, der fuldførte en videregående uddannelse i 2014, var udenlandske studerende. Udenlandske studerende er personer, der har haft studie som opholdsgrundlag i Danmark. Hver femte (20 %) af de udenlandske dimittender i 2014 var ikke i befolkningen tre måneder de fuldførte deres uddannelse. Efter 21 måneder var tallet 31 pct. Blandt statsborgere fra vestlige lande var 33 pct. ikke længere i befolkningen 21 måneder efter fuldført uddannelse i 2014. For statsborgere fra ikke-vestlige lande var det 23 pct., som ikke længere var i befolkningen. 38 pct. af de udenlandske studerende med statsborgskab fra ikke-vestlige lande var i beskæftigelse 21 måneder efter fuldført uddannelse. For statsborgere fra vestlige lande var 22 pct. i beskæftigelse. Tallene omfatter også de studerende, som ikke længere er i befolkningen. Fordelt på uddannelser er der forskel på, hvor stor en andel af dimittenderne, der får job i Danmark. Blandt de udenlandske dimittender fra lange videre

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum