RACELLRACELL

Nyt innovativt samarbejde skal levere nærvarme til lokalsamfundet

Del

Solcellevirksomheden Racell har sammen med landbrugsvirksomheden Rubenlund udviklet et nyt koncept, en ”Remote Renewable Energy Hub”. Konceptet giver borgere i landdistrikterne muligheden for at blive koblet på et energiknudepunkt, som med vedvarende energi via et begrænset tagareal kan levere tilstrækkelig nærvarme til lokalsamfundet. Det er en vigtig nyskabelse, der skaber nye lokale muligheder for varmeforsyning i landdistrikterne.

Foto: modelfoto
Foto: modelfoto

Solcellevirksomheden RACELL Saphire ApS og landbrugsvirksomheden RUBENLUND Agro A/S har sat sig for at skabe nye muligheder for varmeforsyning ved at levere nærvarme til lokalsamfundet fra danske hyper-effektive hybridsolceller. Det sker via en såkaldt ”Remote Renewable Energy Hub” (RREH), der er en komplet løsning for vedvarende energi, der som projekt nu står overfor at skulle rulles ud og testes på Langeland fra årsskiftet. 

"Det allerførste Energy Hub skal etableres på en staldbygning hos Rubenlund på Langeland, som vil gøre både landbrugsvirksomheden og en nærtliggende ferieby selvforsynende med både varme og strøm. Dernæst har vi i støbeskeen at bruge endnu mere af staldbygningens tagareal og derved udvide varmeforsyningen til yderligere 50 nærtliggende parcelhuse. Heldigvis er det sådan, at de mindre byer på landet som ikke kan få fjernvarme, typisk har et landbrug i nærheden. Ved at etablere hybridsolcellerne på taget af landmandens landbrugsbygninger, bliver bygningerne pludselig til et Energy Hub, der kan levere fuld varmeforsyning sommer og vinter til en eller flere mindre byer i nærheden" forklarer Yakov Safir, CEO for Racell. 

"Hybridsolcellepaneler er vandkølede på bagsiden. De ligner standardsolceller, men har på bagsiden en 5mm tynd væskefyldt køleplade, som kan producere mere end 3 gange så meget energi per kvm som et standardsolcellepanel. Varmen produceres ved lav temperatur, som hæves i en varmepumpe til den ønskede temperatur. På årsbasis har varmepumpen et begrænset elforbrug og resten bruges til almindelig elforsyning.
Efterhånden som flere landbrugsejendomme med hver sin Energi Hub får etableret nærvarme til en mindre by i nærheden, så er ideen at de spredte lokale energi-knudepunkter også kan kobles sammen i et sammenflettet nærvarmesystem. Når dette nærvarmesystemnet er blevet tilstrækkelig stort, kan det knyttes til det etablerede fjernvarmeforsyningsselskab, som også kan overtage driften" uddyber Yakov Safir, CEO for Racell.
 
Konkret installeres der i projektet hybridsolceller (PVT-E paneler) på taget af bygningerne ved Rubenlund og Feriepark Langeland. I projektet testes hvordan to energi-knudepunkter bedst kan udveksle energi med hinanden. De vil producere tilstrækkelig vedvarende elektricitet og termisk energi (varme/køling) til at dække hele energibehovet for både landbruget og ferieparken dag og nat året rundt og potentielt producere nærvarme til de nærmeste huse og småbyer.

"Som moderne landmand har jeg en strategisk målsætning om at levere på den grønne omstilling i 2030 og 2050. Hybridsolcellerne installeret på mine bygninger gør, at jeg internt i virksomheden bliver selvforsynende både i forhold til varme og el, og eksternt er min virksomhed også med til at skabe værdi i den grønne omstilling med etablering af nærvarme lokalt" siger Ulrik Bremholm, CEO for Rubenlund Agro.

Hybridsolcellerne er så effektive, at de to energiknudepunkter tilsammen kun skal gøre brug af et lille tagareal på 1500 m² for at være selvforsynende. Rubenlund og Feriepark Langeland har tilsammen et tagareal på omtrent 11000 m². Så potentialet for produktion og levering af nærvarme lokalt er betydeligt. Dertil kommer perspektiverne i, at projektet også tester effekten af de vandkølede hybridsolceller overfor nogle helt nye innovative CO2-kølede hybridsolcel-lepaneler. Den CO2-baserede teknologi forventes at blive betydelig mere effektiv og billigere.

Kontakter

Yakov Safir, CEO Racell, mobil 3325 9645
Ulrik Bremholm, CEO Rubenlund Agro, mobil 2020 1285

Billeder

Foto: modelfoto
Foto: modelfoto
Download

Information om RACELL

RACELL
Roskildevej 22
2620 Albertslund

https://racell.dk/

Dansk producent og leverandør af højeffektive solcelle- og energianlæg samt bygnings-integrerede solenergi elementer.