Beskæftigelsesministeriet

Nyt forlig styrker arbejdsmiljøet med 460 mio. kr.

Del

Med aftalen målrettes arbejdsmiljøindsatsen for at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på landets arbejdspladser. Samtidig øges kontrollen med udenlandske virksomheder.

Der er alt for mange, som oplever at blive syge og nedslidte af at gå på arbejde. Samtidig er der i visse brancher for ofte eksempler på, at udenlandsk arbejdskraft i Danmark arbejder under uacceptable forhold. Derfor har regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået en ny aftale om arbejdsmiljøindsatsen.

Et godt arbejdsmiljø er helt afgørende for et velfungerende arbejdsmarked og det danske velfærdssamfund. Derfor er partierne enige om at styrke arbejdsmiljøet i Danmark. Med aftalen tilføres Arbejdstilsynet godt 460 mio. kr. frem mod 2022, hvilket bl.a. indebærer en styrkelse af Arbejdstilsynets indsats for ordnede forhold. Aftalen indebærer derudover, at Arbejdstilsynets tilsyn i højere grad målrettes de virksomheder, der har størst risiko for arbejdsmiljøproblemer, og at tilsynet får flere redskaber. Dermed vil de tilsynsførende få bedre mulighed for at vejlede virksomhederne f.eks. i, hvordan de sikrer et sundt arbejdsmiljø, og der skal gennemføres flere særlige brancheindsatser f.eks. i nedslidningstruede brancher.

Partierne er også enige om at skærpe bøderne og sanktionerne over for de virksomheder, som begår alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven, og at styrke kontrollen med udenlandske virksomheder bl.a. i form af flere kontrolaktioner og et fortsat skærpet tilsyn på større bygge- og anlægsprojekter.   

Endelig er partierne enige om, at der skal mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det skal bl.a. ske ved, at det psykiske arbejdsmiljø får sin egen bekendtgørelse, så reglerne bliver tydeligere. Forligspartierne forpligter sig også til at rydde op i gamle regler og vejledninger, så reglerne på arbejdsmiljøområdet helt generelt bliver nemmere at forstå.

Aftalen tager udgangspunkt i de anbefalinger, som regeringens ekspertudvalg for arbejdsmiljø - der bl.a. bestod af arbejdsmarkedets parter - præsenterede i september.


Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

-        Det er en meget stor glæde at kunne præsentere en så omfattende aftale. Vi har fra dag ét sagt, at det skal være sikkert og sundt at gå på arbejde i Danmark, uanset hvilken branche, man arbejder i. Derfor satte vi også et hold af eksperter og arbejdsmarkedets parter til at undersøge, hvordan vi kunne forbedre arbejdsmiljøindsatsen. Deres anbefalinger har udgjort et godt grundlag for vores aftale, og jeg vil gerne takke forligspartierne for gode og konstruktive drøftelser. Vi har fået sat en tyk streg under, at vi tager arbejdsmiljøet alvorligt, og så har vi fundet midler til at sikre en mærkbar forhøjelse af bevillingen til Arbejdstilsynet, herunder til kontrollen med udenlandske virksomheder, så vi sikrer ordnede forhold på det danske arbejdsmarked.

Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen siger:

-        Vi er rigtig glade for, at vi nu efter fire år med massive besparelser på Arbejdstilsynet og arbejdsmiljøindsatsen, har fået regeringen med på, at vi nu tager første skridt i genopretningen af Arbejdstilsynet og arbejdsmiljøindsatsen. Det er glædeligt, at vi nu løfter arbejdsmiljøindsatsen og gør mere for at forebygge dårligt arbejdsmiljø, ulykker, stress og nedslidning på landets arbejdspladser. Vi ser alene denne aftale som et første skridt, og vi mener der er behov for at gøre mere for at få genoprettet arbejdsmiljøindsatsen, hvilket vi vil arbejde for sker efter valget.

Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted siger:

-        Med aftalen giver vi arbejdsmiljøindsatsen et historisk løft. Vi er i Dansk Folkeparti særligt glade for, at Arbejdstilsynets bevilling til kampen mod social dumping er den højeste nogensinde. Det er afgørende for os, at vi har ordnede forhold på hele arbejdsmarkedet, og med denne aftale sikrer vi, at indsatsen styrkes. Samtidig får de ansatte i Arbejdstilsynet nu også tryghed i ansættelsen i de kommende år, og endelig får vi flere nye redskaber til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne.


Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen siger:

-        Alt for mange mennesker på arbejdsmarkedet kæmper i dag med fysisk og psykisk belastende arbejde. Det er en bekymrende udvikling, som vi nu sætter massivt ind imod, og det glæder jeg mig meget over, for ingen skal blive syg af at gå på arbejde.


Liberal Alliances beskæftigelsesordfører Laura Lindahl siger:

-        I Liberal Alliance glæder vi os særligt over, at vi nu får ryddet op i for mange gamle uklare regler - det trængte systemet til. Og det er godt, at vi får styrket indsatsen, der hvor der er problemer med arbejdsmiljøet og at vi bruger mindre krudt alle de steder, hvor der ikke er problemer. Sidst men ikke mindst er det stærkt, at vi fremover vil inddrage endnu mere forskning på området. Alt i alt en god aftale, som vi i Liberal Alliance glæder os til at se udmøntet.


Alternativets beskæftigelsesordfører Torsten Gejl siger:

-        Alternativet støtter denne aftale om arbejdsmiljø, fordi den understøtter et arbejdsmarked i rivende udvikling. Det har blandt andet været vigtigt for os, at aftalen indeholder indsatser med særskilt fokus på det psykiske arbejdsmiljø og kampen mod social dumping.


Radikale Venstres beskæftigelsesordfører Rasmus Helveg Petersen siger:

-        Fra radikal side er vi særligt glade for at få det psykiske arbejdsmiljø løftet og taget alvorligt. Vi skal blive meget bedre til at skabe sunde arbejdsmiljøer, også når det gælder det usynlige og det som er svært at måle.


Socialistisk Folkepartis beskæftigelsesordfører Karsten Hønge siger:

-        SF er med til skabe mere sikre arbejdspladser, ligesom indsatsen for ordnede forhold bliver styrket. Det er på høje tid, men vi er desværre langt fra i mål. Derfor vil SF også fremover presse på for at løfte både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø endnu mere, så alle trygt kan gå på arbejde. SF støtter desuden en række andre initiativer mod social dumping, som ikke er omfattet af denne aftale.


Det Konservative Folkepartis beskæftigelsesordfører Anders Johansson siger:

-        Et godt arbejdsmiljø er kernen i et sundt arbejdsmarked og et sundt arbejdsliv. Derfor er vi rigtig glade for, at det er lykkes at lave en god aftale, som sikrer Arbejdstilsynet og et godt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser.

For yderligere info kontakt Beskæftigelsesministeriets presseenhed: 5123 2830.

Læs hele aftalen på bm.dk. 

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministerens kommentar til ledighedstallet for marts 20193.5.2019 10:12:40 CESTPressemeddelelse

Ledigheden i marts steg med 500 personer. Det svarer til en ledighed på 103.900 fuldtidspersoner. Dermed er ledighedsprocenten uændret 3,7 procent. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - Ledigheden er fortsat på et lavt niveau og har trods lille stigning været faldende i en lang periode. Siden juni 2015 er der kommet 21.100 færre fuldtidsledige. - Selv om vi fortsat har lav ledighed og høj beskæftigelse, skal vi ikke bare læne os tilbage og tro, at den hellige grav er vel forvaret. Tværtimod skal vi bruge de gode tider til at få alle med. Derfor er jeg meget glad for, at Folketinget netop har vedtaget at rydde ud i de mange stive regler og proceskrav på beskæftigelsesområdet til gavn for ledige og samfundet. - Samtidig har vi tidligere på ugen igen offentliggjort en ny rangliste over kommunernes indsats, så alle kan se, hvor gode de hver især er til at få folk væk fra offentlig forsørgelse. Jeg vil gerne opfordre ko

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum