Brintbranchen

Nyt EU-udspil kan bane vejen for europæisk brintindustri

Del
Der er gode tanker i EU-Kommissionens udspil, Green Deal Industrial Plan, som blev præsenteret i dag. Det er afgørende, at tilstrækkelig finansiering, tempo samt den præcise implementering af planen kommer på plads hurtigst muligt, mener Brintbranchen. Ellers risikerer vi, at både Danmark og EU’s muligheder for fortsat at være i front i den grønne omstilling, ikke mindst når det gælder brint og Power-to-X, smuldrer mellem hænderne på os.
Tejs Laustsen Jensen, direktør Brintbranchen
Tejs Laustsen Jensen, direktør Brintbranchen

”Det er godt, at EU-Kommissionen nu kommer med et samlet udspil for at fastholde og styrke den grønne omstilling i Europa. Det gælder ikke mindst i forhold til brint og Power-to-X (PtX), der er blandt de absolutte nøgleteknologier, når det gælder både den grønne omstilling, forsyningssikerhed såvel som de økonomiske og industrielle gevinster, Europa kan høste på baggrund af mere end 30 års investeringer. Men vi har, både i lyset af USA’s betydelige støtteordninger i Inflation Reduction Act (IRA) og konkurrencen fra Asien, især Kina, behov for et samlet Europæisk svar. For situationen er alvorlig, og handles der ikke resolut, risikerer vi, at vi ser en afindustrialisering af Europa, frem for en ny grøn industriel guldalder,” siger Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen.  

Brintbranchen peger på, at der er brug for bedre og mere simple støttemuligheder, hurtige investeringer i infrastruktur, afklaring om regulering af bl.a. grøn brint, og fokus på, at Europa ikke igen skal blive afhængig af import fra autokratiske regimer – heller ikke når det gælder grøn energiteknologi.

”Der er ingen tvivl om, at Danmark og EU er presset, og det er meget vigtigt, at vi ikke undervurderer konsekvenserne af, hvad der sker pt. Dels er en betydelig del af vores fremtidige økonomiske fundament truet, og dels risikerer vi, at den grønne energi, der dels skal gøre os klimaneutrale, men også uafhængige af f.eks. russisk gas, bliver afhængig af teknologi, der kontrolleres af f.eks. Kina. Det er at erstatte en problematisk afhængighed med en anden, og det skal vi gå meget langt for at undgå," siger Tejs Laustsen Jensen.

Nej til statsstøttekapløb

Han påpeger samtidig, at det er afgørende, at både EU-kommissionen og Danmark har fokus på at undgå et internt europæisk statsstøttekapløb:

”Der er brug for markant bedre rammevilkår og betydelige ekstra investeringer i den grønne industri i Europa. Men vi må ikke komme i en situation, hvor medlemslandene underbyder hinanden med statsstøtte, og derfor er der behov for, at vi finder et fælles EU-svar på de udfordringer, som bl.a. er opstået i kølvandet på IRA. Det gælder de redskaber Kommissionen foreslår i dag, og f.eks. den brintbank, som Ursula von der Leyen annoncerede tilbage i august. Og i det omfang løsningerne i sidste ende bliver op til de enkelte medlemsstater, er det vigtigt, at Danmark stempler fuldt og helt ind, både hvad angår finansiering, og i forhold til udnytte EU-reglerne fuldt ud. Det gælder f.eks. i forhold til de IPCEI-programmer som er en vigtig del af dagens udspil,” uddyber Tejs Laustsen Jensen.

Brintbranchen understreger, at de aktuelle diskussioner ikke bør resultere i en kamp mellem EU og USA, tværtimod:

”Det er godt, at USA er kommet ind i klimakampen. Det skaber i tillæg muligheder for danske virksomheder. Men vi skal have konkurrencedygtige rammevilkår i Europa, så vi får tempo på den grønne omstilling på begge sider af Atlanten, og undgår et massivt ryk af investeringer fra Danmark og Europa til USA. Og så skal vi søge et transatlantisk partnerskab om kritiske grønne teknologier, adgang til råmaterialer m.v., hvor Danmark, EU og USA som stærke allierede har store interesser i at finde fælles interesser på de globale energi- og sikkerhedsudfordringer,” slutter Tejs Laustsen Jensen.

Kontakter

Billeder

Tejs Laustsen Jensen, direktør Brintbranchen
Tejs Laustsen Jensen, direktør Brintbranchen
Download

Information om Brintbranchen

Brintbranchen
Brintbranchen
Vesterbrogade 1C, 2. sal
1620 København

+4539202003https://brintbranchen.dk/

Brintbranchen er hovedorganisationen for brint og PtX i Danmark, og varetager interesserne af over 30 medlemmer, som alle arbejder med brint, Power-to-X, brændselsceller, metanol, elektrolyse, electrofuels og andre brintløsninger.

Brintbranchen ser brint som nøglen til at gøre Danmark og verden uafhængig af fossilt brændstof. Vi er aktive i alle led af værdikæden – fra forskning og udvikling til industriprojekter i storskala.

Brintbranchen skaber de bedst mulige rammer for forskning, udvikling, produktion og eksport af branchens teknologier og produkter, og arbejder for, at Danmark udmønter sit potentiale til at blive et forgængerland på brint og Power-to-X-teknologi til gavn for klima, beskæftigelse og eksport.

Følg pressemeddelelser fra Brintbranchen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Brintbranchen

Dansk brint kan flyde over grænsen med brintinfrastrukturaftale mellem Danmark og Tyskland24.3.2023 09:23:00 CET | Pressemeddelelse

Det er et vigtigt skridt mod udvikling af grøn dansk brintproduktion i storskala, at Danmark og Tyskland nu har indgået principaftale om en brintrørledning, der vil gøre det muligt at eksportere danskproduceret grøn brint til Tyskland. Aftalen er en betydende milepæl for den danske brintindustri, som får adgang til et meget stort aftagermarked i Tyskland og Europa. I kombination med indenlandsk dansk infrastruktur og storskala lagringsfaciliteter er er det en meget vigtig forudsætning for udviklingen af storskala brintproduktion i Danmark, og dermed for et nyt grønt, dansk erhvervseventyr, lyder det fra Brintbranchen, hovedorganisation for brint og Power-to-X i Danmark.

Brintbranchen: Katastrofalt hvis Europa-Parlamentet afviser retsakter om brint20.3.2023 08:36:25 CET | Pressemeddelelse

Det vil være katastrofalt for den europæiske brintindustri, hvis Europa-Parlamentet afviser EU-Kommissionens forslag til regler om grøn brintproduktion. Det mener Brintbranchen efter en gruppe Europa-Parlamentsmedlemmer nu forsøger at få afvist reglerne, som Kommissionen præsenterede i februar i form af to delegerede retsakter. Ifølge den danske brintorganisation vil det betyde stor usikkerhed, og bidrage til at presse brintindustrien ud af Europa, på trods af at EU netop i disse måneder forsøger at styrke EU's konkurrenceevne på det grønne område, overfor bl.a. USA og Kina.

EU vil stimulere elektrolyse og brændselsceller med Net-Zero Industry Act - Danmark kan danne fortrop16.3.2023 15:48:34 CET | Pressemeddelelse

EU-Kommissionens udspil, Net-Zero Industry Act, udpeger den europæiske brintindustri som strategisk nøgleteknologi, som egenhændig skal kunne producere 40 procent af det nødvendige elektrolyseudstyr og brændselsceller for at imødekomme EU's ambition om at producere 10 mio. tons grøn brint indenfor EU's grænser i 2030. I det omfattende udspil bliver den såkaldte European Hydrogen Bank annonceret som værktøj til at skabe incitament for virksomheder at investere i den europæiske brintindustri. Brintbranchen ser positivt på udspillet og brintbanken, men påpeger, at Danmark ikke udelukkende må lægge ansvaret for opskalering af den danske brintindustri i Bruxelles, og bør være villig til at føre en utraditionel erhvervspolitik, f.eks. i form af statsstøtte til industriproduktion.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum