Haderslev Kommune

Nyt budget i Haderslev Kommune: Sikring af velfærd med fokus på vækst og udvikling

Del

Flertalsgruppen i Haderslev Kommune har indgået et budgetforlig med fokus på sikring af velfærden i en tid præget af kriser på flere områder. Samtidig fastholdes den langsigtede dagsorden om vækst og udvikling, der skal fremtidssikre velfærden. Forligspartierne består af partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale, Nye Borgerlige og Slesvigsk Parti.

Dette års budgetforhandlinger i Haderslev Kommune har, som alt andet, været præget af de store internationale kriser, konjunkturer og udfordringer, som er på dagsordenen i denne tid. En stram økonomiaftale mellem regeringen og KL giver en snæver økonomisk ramme – også i Haderslev Kommune.

Prioritering af løsninger for de mest udsatte samt børn og ældre

I Haderslev Kommune har forligspartierne prioriteret at konsolidere velfærden over de kommende år og dermed skabe sikkerhed omkring borgernes hverdag – både for de mest udsatte samt børn og ældre.

Udfordringerne i Social- og Handicapudvalget har været øverst på dagsordenen, og forligspartierne er blevet enige om en plan, der i tre faser skal sikre en ordentlig løsning for kommunens svageste borgere.

Der er således enighed om, at det er nødvendigt at løfte i fællesskab og på tværs for at få tilført ressourcer til det specialiserede socialområde. På den måde har det været muligt i første fase at afsætte midler til primært at kunne fastholde tilbud om beskyttet beskæftigelse og værestederne, der en vigtig del af denne gruppes sociale liv og trivsel.

For kommunens mindste borgere fortsætter implementeringen af de aftalte minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

For at understøtte attraktive og stærke skoler, herunder også de strukturelt udfordrede, tilføres 4,6 mio. kr. i 2023.

Derudover prioriteres det også, at et stigende antal ældre får den pleje og omsorg de har brug for.

Vækstdagsorden fortsat i fokus – turisme, erhverv og campussamarbejde

Forligspartierne ønsker at fastholde vækstindsatsen. Vækst og velfærd går hånd i hånd og et stigende befolkningstal er fundamentet for at kunne levere god velfærd i de kommende år.

Således skal 2030-ambitionerne om 250 flere i uddannelse, 500 indbyggere og 1.000 arbejdspladser understøttes af vækstinitiativer for 5,4 mio. kr. til bl.a. styrket turismeindsats og erhvervsindsats.

Der sættes yderligere fokus på samarbejdet om et fælles, samlet campus for uddannelserne i Haderslev, bl.a. med en campus-koordinator dedikeret til projektet.

Nye svømmefaciliteter i Vojens og Haderslev

Et af de største vækstinitiativer i dette års budgetforlig er midler til svømmefaciliteter. Der afsættes 15,5 mio. kr. til nye svømmefaciliteter i Vojens, der skal stå klar i 2026. Derudover afsættes 3 mio. kr. til renovering af de nuværende faciliteter i Haderslev og 10 mio. kr. henover 2025 og 2026, som afsæt til nye faciliteter i Haderslev by.

Klima og miljø – nye initiativer

Også den grønne dagsorden har været en central del af forhandlingerne. Forligspartierne er enige om at sætte fokus på vandkvalitet i dam, fjord og bælt. Derudover er der nu afsat midler til det overordnede arbejde via en styrkelse af planlægningsressourcerne, midler til etablering af stenrev og el-ladestandere, samt igangsat et konkret arbejde med at omstille kommunens egen vognpark og den fremtidige busdrift.

Jeg er stolt over at kunne præsentere et budgetforlig, hvor vi gennem svære forhandlinger er nået frem til holdbare løsninger, hvor vi på tværs af fagudvalgene tager et fælles ansvar for at holde hånden under de svageste borgere. Samtidig har vi fastholdt fokus på at skabe vækst i hele kommunen, bl.a. med nye svømmefaciliteter i Vojens og Haderslev. Sidst men ikke mindst har vi hele tiden haft den økonomiske balance for øje, så vi også fremadrettet har en robust økonomi i Haderslev Kommune,” siger borgmester Mads Skau.

Økonomi i balance med uændret skatteprocent

Budgettet bygger videre på de seneste års arbejde med at få skabt et stærkt økonomisk fundament. Derfor er det også et ansvarligt budget, der både tager hånd om de aktuelle udfordringer, men som også fastholder det langsigtede fokus på at skabe udvikling i Haderslev Kommune.

Overordnet set har forligspartierne valgt at prioritere nye serviceudgifter på 131,2 mio. kr. over fire år. For at skaffe råderum til ny velfærd er der indarbejdet effektiviseringer og reduktioner for 46,2 mio. kr. over fire år. Der er aftalt nye borgerrettede anlægsudgifter for 87,6 mio. kr. i hele budgetperioden.

Det giver en økonomi, der også er i balance i de kommende år og forligspartierne har desuden valgt at fastholde det nuværende beskatningsniveau.

Forligspartierne har haft stor fokus på at udvise økonomiske ansvarlighed bl.a. ved at bevare reserverne, skabe balance og ikke mindst leve op til den aftale som KL har lavet med regeringen.

”Det har været vanskelige og intense forhandlinger og jeg vil gerne anerkende forligspartierne for at tage ansvar for den fremtidige udvikling i Haderslev Kommune. Jeg vil også gerne takke hele kommunalbestyrelsen for nogle gode og konstruktive møder, hvor vi har taget os tid til at tale tingene godt igennem, i bestræbelsen på at opnå fornuftige kompromiser til gavn for borgere i Haderslev Kommune”, siger borgmester Mads Skau.

 Vedhæftet er forligsteksten og en oversigt over budgettet på én side.

Kontakter

Vedhæftede filer

Information om Haderslev Kommune

Haderslev Kommune
Haderslev Kommune
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

http://www.haderslev.dk/

Følg pressemeddelelser fra Haderslev Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Haderslev Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum