Globenewswire

Nykredit Realkredit A/S

Del

Nykredit Realkredit A/S forbereder udstedelse af supplerende kapital

Til Nasdaq Copenhagen

22. marts 2021 

 

 


Nykredit Realkredit A/S forbereder udstedelse af supplerende kapital

Nykredit Realkredit A/S har udpeget Danske Bank, Nykredit Bank og Swedbank til at forestå udbud af en SEK-denomineret udstedelse i benchmarkstørrelse af supplerende kapital (Tier 2).

Udstedelsen vil indgå i Nykredits kapitalgrundlag, og provenuet vil blive anvendt til at dække en del af Nykredits samlede finansieringsbehov.

Transaktionen udbydes på markedsvilkår og er underlagt dansk lovgivning.

Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, vicedirektør Nicolaj Legind Jensen på telefon 44 55 11 10, eller Head of Investor Relations Morten Bækmand Nielsen på telefon 44 55 15 21.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK