Globenewswire

Nykredit Realkredit A/S

Del

Korrektion: Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Til Nasdaq Copenhagen A/S

18. februar 2021 


Korrektion: Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 13. maj 2020

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 13. maj 2020 med senere tillæg udsendes nye Endelige Vilkår.

De Endelige Vilkår for serier 32H fremgår af nedenstående.

Korrektion: Rentetillægget er opdateret fra "Fixed at auction" til "0.75 per cent p.a." i den engelske version af Endelige Vilkår på begge obligationer. De danske versioner er uændrede.

Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 13. maj 2020 og dertil hørende Endelige Vilkår er tilgængelige i elektronisk form på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave, er den danske udgave gældende. Dokumenterne kan ses på Nykredits hjemmeside nykredit.com/ir.

ISINValutaObligationstypeRentegulvRentetillægUdløbIT/RF*
DK0009531808SEKSTIBOR3
+ rentetillæg
0,0%0,75%01-04-2025RF
DK0009531998SEKGrøn STIBOR3
+ rentetillæg
0,0%0,75%01-10-2024RF

*Rente- og afsætningstrigger (IT)/ Afsætningstrigger (RF)

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Funding & Kapital, Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66 eller Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK