Globenewswire

Nykredit Realkredit A/S

Del

Nykredit Realkredit A/S udsteder SEK-denominerede obligationer (SDO)

Til Nasdaq Copenhagen
      
      

15. februar 2021


Nykredit Realkredit A/S udsteder SEK-denominerede obligationer (SDO)

Nykredit Realkredit A/S har udpeget Danske Bank, Nykredit Bank, SEB og Swedbank til at arrangere en række virtuelle investormøder den 17. februar 2021. Der vil efterfølgende ske et udbud af to variabelt forrentede SDO-obligationer af benchmarkstørrelse i svenske kroner ud af kapitalcenter H:

ISINObligationstypeUdløbsdatoLCR kategori
 

DK0009531998
  • Green Covered bond (SDO)
  • Inkonverterbar
  • Variabel rente med rentegulv på 0,00%
  • Rentetillæg på 0,75%
 

01/10/2024
 

1b
DK0009531808
  • Covered bond (SDO)
  • Inkonverterbar
  • Variabel rente med rentegulv på 0,00%
  • Rentetillæg på 0,75%
 

01/04/2025
 

1b

Den grønne obligation  udstedes under Nykredits Green Bond Framework.

Der vil samtidig ske en tap af den eksisterende variabelt forrentede obligation med udløb 1. april 2024 (ISIN: DK0009526808). Obligationerne vil blive solgt via syndikering i den nærmeste fremtid afhængig af markedsforholdene.

Obligationerne udstedes til refinansiering af realkreditlån i Sverige. I lighed med Nykredits øvrige SDO’er vil obligationerne blive udstedt under Nykredits eksisterende SDO-program, og provenuet vil blive anvendt til matchfunding af realkreditlån i samme valuta som obligationerne.

Kapitalcenter H har fået tildelt ratingen AAA fra Standard & Poor’s.

Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Head of Investor Relations Morten Bækmand Nielsen på telefon 44 55 15 21 eller Nicolaj Verdelin, Head of Funding Trading, på telefon 44 55 11 25.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK