Globenewswire

Nykredit Realkredit A/S

Del

Nykredit Realkredit A/S – ekstraordinær generalforsamling 2021

Til: Nasdaq Copenhagen A/S

25. januar 2021

Nykredit Realkredit A/S – ekstraordinær generalforsamling 2021

På Nykredit Realkredits ekstraordinære generalforsamling mandag den 25. januar blev truffet følgende beslutninger:

  • Bestyrelsens forslag om at gennemføre fusion af Nykredit Realkredit A/S og LR Realkredit A/S med Nykredit Realkredit A/S som det fortsættende selskab og LR Realkredit A/S som det ophørende selskab i overensstemmelse med fusionsplan af 11. december 2020 blev godkendt, se nærmere nedenfor.
  • Bestyrelsens forslag om at optage samtlige af LR Realkredit A/S’ binavne blev godkendt og vedtægternes § 1, stk. 2, ændret som følge heraf.
  • Bestyrelsens forslag om at overtage fondsreserven i LR Realkredit A/S på uændrede vilkår blev godkendt og en ny vedtægtsbestemmelse indsat som § 29, stk. 2, som følge heraf.
  • Dirigenten blev bemyndiget – med substitutionsret – til at foretage anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet.

Fusionen mellem Nykredit Realkredit A/S og LR Realkredit A/S gennemføres pr. den dato, hvor samtlige betingelser for fusionen er opfyldte. Samtidig indtræder retsvirkningerne af fusionen i henhold til selskabslovens § 250.

Erhvervsministeren meddelte i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed tilladelse til fusionens gennemførelse den 18. januar 2021. Fusionens gennemførelse er herefter alene betinget af, at i) fusionen også godkendes på LR Realkredit A/S’ generalforsamling, og at ii) fusionen anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsen.

Godkendelse af fusionen på LR Realkredit A/S’ generalforsamling samt registrering af fusionen hos Erhvervsstyrelsen forventes at ske i dag, den 25. januar 2021. Nykredit Realkredit A/S vil offentliggøre en særskilt selskabsmeddelelse herom, når betingelserne er opfyldte, og fusionen således er gennemført.

For yderligere information:
Spørgsmål kan rettes til Nykredits presseafdeling på tlf.: 44 55 14 83.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK