Ungdommens Røde Kors

Nye virtuelle tiltag for sårbare børn, der nu er mere alene end nogensinde

Del

URK laver tre nye, virtuelle aktiviteter for at nå udsatte børn og unge, der er afskåret fra fællesskabet i Coronakrisen.

”Børnene er mere isolerede og alene end nogensinde. Det må være så kedeligt.”

Sådan siger Mathilde Zwinge om de børn, der er indlagt med alvorlig sygdom på Rigshospitalet, og som lige nu har meget begrænset kontakt med omverdenen. Mathilde er frivillig projektleder i Ungdommens Røde Kors’ børnecafé på hospitalet, hvor hun normalt er med til at lave aktiviteter for at give børnene en pause fra sygdom og behandlingsforløb. Og heldigvis har Mathilde og de andre frivillige fundet en fantastisk løsning på problemet.

Lige nu kan vores frivillige ikke besøge de indlagte børn på hospitalerne. Og de anbragte børn på krisecentre og døgninstitutioner kan ikke mødes i klubben, som de gør til hverdag med vores frivillige. Vores weekendlejre for de børn, der mangler et pusterum fra en hård hverdag, er udskudt på ubestemt tid.

”Børn og unge, der kæmper med sygdom, ensomhed eller svigt, er de usynlige ofre for Corona-krisen. Hvis du i forvejen er isoleret, er du nu helt alene. Hvis du er syg, får du frarøvet din hverdag. Hvis du lever i en familie med vold, misbrug eller svigt, mister du dit frirum i skolen,” siger Troels Boldt Rømer, der er landsforperson i Ungdommens Røde Kors.

”Alle offentligt ansatte – særligt på sygehusene – er pressede. Jeg er bange for, at de børn og unge, som har brug for ekstra støtte, mister den de her dage. Det skal vi som en del af civilsamfundet afhjælpe uden at sprede smitte. Det gør vi med digital hjertevarme.”

De tre nye tiltag

Virtuelle aktiviteter i Børnecafé Oasen på Rigshospitalet
De frivillige i Børnecafé Oasen på Rigshospitalet laver virtuelle aktiviteter for de indlagte børn. Fx Tegn og Gæt gennem videoopkald og ved at lave skattejagt i de frivilliges hjem, så børnene kan guide den frivillige rundt i huset efter skatten.

”Lige nu er besøg til børnene begrænset til en forælder. Den underholdning og de adspredende tilbud, vi normalt har for både det syge barn og familien, er sat på pause. Mor eller far og barnet søger naturligt til nettet og sociale medier for positive oplevelser, og alt det de kan finde her, som er genkendeligt fra deres hverdag på hospitalet, er kærkomment,” siger Charlotte Blix, sygeplejerske og leder af Rigshospitalets BørneUngeProgram.

”Jeg tror på, at de frivilliges tilbud vil opleves særligt nærværende, fordi børnene kender dem fra Børnecaféen på hospitalet. Vi ser med glæde på alle initiativer, der kan løfte børnenes humør,” siger hun.

Mathilde fortæller videre:

”Vi var så kede af ikke at kunne være der for børnene, så vi fandt inspiration fra vores jobs, hvor alt lige nu laves virtuelt. Så tænkte vi: det må vi også kunne gøre for børnene,” siger Mathilde.

Børnecafé Oasen åbnede virtuelt 22. marts. Vi planlægger lignende aktiviteter på flere af landets hospitaler.

Vores online samtaletilbud er genåbnet
Vores frivillige hos vores anonyme samtaletilbud ”Ung På Linje & Ung Online” var heller ikke indstillet på blot at lukke ned for en periode. Hurtigt fik de teknikken op at køre, så de nu kan sidde hjemme og chatte med de unge, der har brug for en, der lytter. Chatten genåbnede mandag d. 16. marts, og de arbejder på at genåbne telefonerne også.

”Vi har haft ekstra frivillige på vagt, for ellers var der kø på linjen. Der er mange helt nye brugere, der skriver til os, så vi kan se, at der virkelig er brug for det,” siger Alexandra, der er projektleder for samtaletilbuddet.

Hun fortæller, at cirka en tredjedel af henvendelserne er relateret til Corona, hvor unge fx oplever ensomhed eller angst. Men der er også mange henvendelser om selvmordstanker, selvskade og hverdagsproblemer, ligesom der plejer.

”Når vi har lukket, så ved vi, at en masse unge ikke har nogen at tale med,” siger Alexandra.

Nyt tiltag: #CoronaVenner – bl.a. på institutioner og krisecentre
I Ungdommens Røde Kors starter vi i denne uge (uge 13) et helt nyt initiativ for at sikre, at vores frivillige får redskaber og ideer til at holde kontakten til de børn og unge, som normalt deltager i vores aktiviteter.

Det er børn, som ofte ikke får støtte og hjælp hjemmefra til lektier, og for hvem hjemmeskole er en stor udfordring. Vi har 5000 frivillige, som potentielt kan blive #CoronaVenner, og vi samarbejder med fx boligsociale medarbejdere for at nå ud til de børn, der har brug for det.

På tværs af alle vores initiativer har vi særligt fokus på børn og unge på specialiserede institutioner: Krisecentre, døgninstitutioner, hospitaler, (ungdoms)fængsler, asylcentre mv. De er nu endnu mere isolerede end normalt og har brug for at opleve, at frivillige i URK stadig er der, og at fællesskaberne består, ved at vi rækker ud til dem digitalt. Vi hører allerede fra blandt andet krisecentre og asylcentre stor efterspørgsel efter, at de frivillige fællesskaber fastholdes.

Fakta

Støt: Send digital hjertevarme
Du kan sende digital hjertevarme med #CoronaVenner ved at støtte med 50 kr. via MobilePay: 74145.
Med din støtte kan vi hjælpe endnu flere børn og unge. Både under og efter Coronakrisen.

”Det er pisse sejt at se, hvor meget de frivillige brænder for at gøre en forskel – selv når en global pandemi holder dem hjemme,” siger Troels Boldt Rømer, landsforperson i Ungdommens Røde Kors.

Yderligere information
Kontakt kommunikationskonsulent Eskil Hansen på eskil@urk.dk / 4188 2818 for mere information og interviewaftaler.

Hospitalscaféer
Børne- og ungecaféerne er et samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors og hospitaler og ungdomspsykiatriske afdelinger rundt om i Danmark. Caféerne er et tilbud til syge børn og unge – både dem, der er indlagt, og dem, der behandles ambulant.
https://urk.dk/hospitalscafeer

Online samtaletilbud
Ung På Linje & Ung Online er et uforpligtende og anonymt samtaletilbud til unge mellem 13 og 30 år, der mangler nogen at tale med om deres problemer og oplevelser. Det foregår både på chat og telefon. I 2019 havde Ung på Linje & Ung online 2266 samtaler.
https://urk.dk/ung-pa-linje-og-ung-online

#CoronaVenner
#CoronaVenner er et helt nyt initiativ, der går i luften i uge 13. Aktiviteten har en bred målgruppe, nemlig de børn og unge, der i forvejen deltager i vores aktiviteter på eget initiativ eller er blevet henvist. Desuden rækker vi ud til andre sårbare børn og unge, der måtte henvende sig i en svær tid som denne.

Nøgleord

Kontakter

Eskil Meinhardt Hansen
Kommunikationskonsulent
Ungdommens Røde Kors
+ 45 41 88 28 18 // eskil@urk.dk // www.urk.dk

Billeder

Information om Ungdommens Røde Kors

Ungdommens Røde Kors
Hejrevej 30, 2. sal
2400 København

35372555http://www.urk.dk

Ungdommens Røde Kors (URK) er en selvstændig organisation under Røde Kors i Danmark, der laver socialt og humanitært arbejde for og med udsatte børn og unge

URK er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation og har aktiviteter drevet af unge frivillige fordelt på 100 postnumre i Danmark. Aktiviteterne spænder fra ferielejre, klubaktiviteter, lektiecaféer og rådgivningstjenester til aktiviteter på krisecentre, hospitaler, psykiatriske afdelinger og i fængsler

URK har frivilligdrevne lokalafdelinger i mere end 30 danske byer

Ungdommens Røde Kors engagerer hvert år unge over hele verden i socialt arbejde – fx i Grønland, Malawi og Ukraine

URKs sekretariat findes i København

URKs arbejder for at styrke børn og unges selvværd og sociale relationer gennem aktiviteter drevet af unge frivillige.

Følg pressemeddelelser fra Ungdommens Røde Kors

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Ungdommens Røde Kors