Center for Offentlig Innovation

Nye tal: Medarbejdere spiller nøglerolle i fornyelse af den offentlige sektor

Del

Pædagoger, skolelærere, udviklingskonsulenter og mange andre offentlige medarbejdere spiller en nøglerolle, når den offentlige sektor skal fornyes. Det viser ny statistik fra Center for Offentlig Innovation.

Offentlige medarbejdere spiller en nøglerolle i 92 procent af de offentlige innovationer.

Det viser nye tal fra Center for Offentlig Innovations statistik Innovationsbarometeret, der er udviklet i samarbejde med Danmarks Statistik. Innovationsbarometeret viser også, at når medarbejderne er med i innovationsprocessen, fører det til højere kvalitet i tre ud af fire tilfælde.

Analysechef Ole Bech Lykkebo mener, at der er flere årsager til det høje tal. For det første tager Innovationsbarometeret udgangspunkt i de innovationer, som er gennemførte og har skabt værdi.

Vi kan se, at innovationerne oftere lykkes, når medarbejderne er med. Tallene understreger, at medarbejdere bidrager aktivt og systematisk i innovationsprocessen. Og tallene viser, at det gælder på tværs af den offentlige sektor,” siger Ole Bech Lykkebo.

Tal glæder fagforeninger

Bente Sorgenfrey, der er formand for FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, er ikke overrasket over, at medarbejderne spiller en nøglerolle, når den offentlige sektor skal fornyes.

Tallene viser, at den offentlige sektors ansatte er aktive i forhold til at finde nye måder at løse opgaverne på. Det er et højt tal, og derfor bliver man også nødt til at lytte og sikre sig, at rammerne for at komme med de nye ideer også bliver styrket,” siger Bente Sorgenfrey.

Find analyse og cases her: Medarbejdere spiller nøglerolle i offentlig innovation

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, er glad for, at konklusionerne i det nye Innovationsbarometer slår syvtommersøm i en udbredt myte om, at nytænkning ikke eksisterer i den offentlige sektor.

Der skal mere fokus på samarbejde og medarbejdernes muligheder for innovation på alle offentlige arbejdspladser. Det er til gavn for borgerne, velfærden og arbejdspladsernes muligheder for at forbedre sig. De nye tal bekræfter, at de ansatte i den offentlige sektor har stort fokus på at udvikle for hele tiden at kunne levere effektivtivitet og ydelser med høj kvalitet. Den kultur skal vi værdsætte med endnu mere fokus på arbejdsvilkår, der fremmer innovation”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne. 

Når innovation lykkes, er medarbejderne med

Medarbejdernes positive bidrag er resultat af systematisk arbejde med at give plads til, at medarbejdernes viden og ideer bliver sat i spil og brugt til at forbedre organisationen. 

Det mener Niels Højberg, stadsdirektør i Aarhus Kommune. I de seneste år har kommunen arbejdet målrettet med at gå nye veje og forny måderne kommunen arbejder og forstår sig selv på:

”Det overrasker mig ikke, at medarbejdere spiller en nøglerolle i offentlig innovation. Medarbejderne kan tydeligt se, når tingene kan gøres bedre og går meget engageret til opgaven med at tænke nyt. Men det kræver også, at ledelsen går i dialog med deres medarbejdere og deres faglighed, så man værner om medarbejdernes motivation til at tænke nyt.”

Læs: Så innovativ er de offentlige arbejdspladser

Organisationskultur giver innovative medarbejdere

Er organisationen for eksempel god til at samarbejde på tværs, tage risici, lære af sine fejl, genbruge andres gode løsninger, anerkende ideer og systematisk inddrage perspektiver fra borgere og virksomheder, er der stor sandsynlighed for, at der også er plads til, at medarbejdernes ideer bliver anerkendt og brugt til noget.

Der er stadig mange situationer, hvor innovationsprocesser støder på grund. Det kan være på grund af siloer, manglende borgerinddragelse eller it-systemer, hvor man ikke giver medarbejdere uddannelse i at bruge systemet. Ledelse spiller en enorm rolle for at medarbejderes ideer kan tages i brug. Det er ledelsen, der giver rum, tillid og opbakning til, at medarbejdernes ideer bliver taget i brug,” siger Ole Bech Lykkebo.

  • Offentlig innovation er at gøre noget nyt i den offentlige sektor, som skaber værdi.
  • Innovationen skal være ny for arbejdspladsen selv, men kan være brugt før af andre.
  • Værdien kan have flere former: Bedre kvalitet, højere effektivitet, styrket demokrati, øget medarbejdertilfredshed m.fl.
  • Innovationsbarometeret er baseret på en spørgeskemaundersøgelse besvaret af hver 6. offentlige arbejdsplads – i alt 2.363 ledere.
  • Danmark er det første og hidtil eneste land med en officiel statistik over offentlig innovation. Samarbejdet mellem Danmarks Statistik og Center for Offentlig Innovation om den nye statistik er inspireret af OECD-landenes målinger af innovation i den private sektor.
  • Læs mere på coi.dk/innovationsbarometer.
 

Nøgleord

Kontakter

Analysechef Ole Bech Lykkebo, Center for Offentlig Innovation: Tlf.: 61 81 31 02

Billeder

Vedhæftede filer

Links

Information om Center for Offentlig Innovation

Center for Offentlig Innovation
Center for Offentlig Innovation
Vestergade 18B, 2. sal
1456 København K

61 81 31 10http://coi.dk/

Center for Offentlig Innovation (COI) er et nationalt center, der understøtter øget kvalitet og effektivitet i hele den offentlige sektor gennem innovation.

COI er etableret af parterne på det offentlige arbejdsmarked: Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne.

 

Følg pressemeddelelser fra Center for Offentlig Innovation

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Center for Offentlig Innovation

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum