Udenrigsministeriet

Nye tal for partnervold og seksuelle krænkelser i Danmark

Del

Ny national undersøgelse af vold og seksuelle krænkelser viser, at unge kvinder er den gruppe, der oftest oplever seksuelle krænkelser og overgreb. Over hver fjerde kvinde mellem 16-24 har det seneste år oplevet ikke-fysiske krænkelser. Det skønnes, at 38.000 kvinder og 19.000 mænd årligt er udsat for fysisk partnervold. Tallet for mænd er steget siden 2005.

Statens Institut for Folkesundhed ved SDU har for fjerde gang siden 2004 undersøgt omfanget af vold, partnervold og seksuelle overgreb i Danmark. Som noget nyt ser rapporten også på ikke-fysiske seksuelle krænkelser som fx seksuelt stødende og uønskede invitationer, kommentarer eller billeddeling. Hver tiende kvinde og 4 % af alle mænd har det seneste år været udsat for ikke-fysiske seksuelle krænkelser. De unge kvinder mellem 16 og 24 år er særligt udsatte. 27,2 % har det seneste år oplevet ikke-fysiske seksuelle krænkelser.

Knap 3 % af alle kvinder og 0,6 % af alle mænd det seneste år været udsat for seksuelle overgreb forstået som ubehagelig seksuel beføling, tvunget samleje eller forsøg på tvunget samleje.

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen synes tallene er chokerende høje og vil i dialog med de unge og have sat krænkelser og digital dannelse på dagsordenen.

”Alt for mange unge kvinder er udsat for seksuelle krænkelser og overgreb. Det skal vi bekæmpe. Vi skal have sat respekt og god omgangsform på dagsordenen – især i den digitale verden er der behov for bedre adfærd. Vi skal ikke acceptere, at der sidder krænkere og gemmer sig bag en skærm, mens de overskrider andres grænser med seksuelle billeder, beskeder og kommentarer”, siger Eva Kjer Hansen.

Rapporten skønner også, at andelen af kvinder, der oplever vold i parforhold, er på nogenlunde samme høje niveau som for over 10 år siden. I 2017 var omkring 38.000 kvinder udsat fra vold fra en partner. Det er stadig dobbelt så mange kvinder som mænd, der oplever partnervold. Men antallet af mænd er til gengæld steget fra 7.000 i 2005 til 19.000 i 2017. Der er dog forskel på, hvilken form for vold mænd og kvinder er udsat for. Kvinder er dem, der oplever de groveste former for vold, som at blive kastet ned ad trapper eller blive forsøgt kvalt.

Eva Kjer Hansen ærgrer sig over, at det ikke er lykkedes at knække kurven.

”Vold er aldrig acceptabelt – og da slet ikke i hjemmet. Her skal man kunne være tryg, sammen med den man elsker og måske har børn med. Vold i parforhold er stadig alt for udbredt i Danmark,” siger Eva Kjer Hansen.

Ligestillingsministeren arbejder på en ny handlingsplan, der skal afløse den nuværende handlingsplan, hvis projekter udløber i 2018. Blandt de nye tiltag bliver at indføre en selvstændig bestemmelse i straffeloven, der forbyder psykisk vold, og forebyggelsesinitiativer mod vold målrettede unge.

Rapporten er vedhæftet.

Udvalgte tal:
Seksuelle overgreb
• 2,8 % af alle kvinder og 0,6 % af alle mænd angiver at have været udsat for seksuelle overgreb (som beføling, tvunget samleje eller forsøg herpå) inden for det seneste år.
• Blandt de 16-24 årige kvinder, der er den mest udsatte gruppe, angiver 11,4 % at have været udsat for et seksuelt overgreb inden for det seneste år.
• Blandt alle kvinder angiver 0,6 % at have været udsat for tvunget samleje inden for det seneste år, oftest af en partner eller en ven/bekendt.
Ikke-fysiske seksuelle krænkelser
• Næsten 10 % af alle kvinder og 4 % af alle mænd angiver at have oplevet ikke-fysiske seksuelle krænkelser inden for det seneste år.
• 27,2 % af kvinder mellem 16 og 24 år har været udsat for ikke-fysiske seksuelle krænkelser det seneste år. For mænd i alderen 16 til 24 år er tallet 6,7 %
Fysisk partnervold
• Blandt kvinder angiver 1,6 % at have været udsat for fysisk partnervold inden for det seneste år. Det skønnes, at svare til ca. 38.000 kvinder på landsplan. Dette antal har siden 2005 været stort set konstant.
• Blandt mænd angiver 0,8 % at have været udsat for fysisk partnervold inden for det seneste år. Det skønnes, at svare til ca. 19.000 mænd på landsplan. Dette antal har siden 2005 været stigende.
• Blandt de 16-24-årige angiver 3,2 % af kvinder og 1,6 % af mænd at have været udsat for fysisk partnervold det seneste år. Dette svarer skønsmæssigt til 10.500 kvinder og 5.500 mænd.
• Blandt kvinder udsat for fysisk partnervold har 97 % været udsat for vold fra en mand og 9 % fra en kvinde. Blandt mænd udsat for fysisk partnervold har 11 % været udsat for vold fra en mand og 94 % fra en kvinde.
• Blandt kvinder angiver 0,3 % at have oplevet at blive forsøgt kvalt eller angrebet med våben (Blandt mænd er tallet mindre end 0,1 %).

Kontakter

Vedhæftede filer

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

H.K.H. Kronprinsessen i spidsen for stort dansk fremstød i Texas8.2.2019 12:00:00Pressemeddelelse

Kronprinsessen rejser til Texas den 10. marts, hvor hun besøger Austin og Houston. I Austin deltager Kronprinsessen i et større dansk fremstød for de kulturelle og kreative erhverv på festivalen South by Southwest (SXSW). Herefter rejser Kronprinsessen til Houston, hvor Danmark og danske virksomheder oplever medvind inden for grøn energi og life science. Kulturminister Mette Bock ledsager Kronprinsessen under hele besøget.

Redegørelsesdebat om status for regeringens indsats for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal6.2.2019 06:00:47Pressemeddelelse

For godt et år lancerede regeringen sin særlige indsats for religions- og trosfrihed og beskyttelse af forfulgte religiøse minoriteter, herunder kristne, og i dag gør udviklingsminister Ulla Tørnæs status for regeringens arbejde på området. Det sker ved en redegørelsesdebat i Folketinget. Udviklingsminister Ulla Tørnæs udtaler i den forbindelse: ”Med redegørelsesdebatten i dag skriver vi Danmarkshistorie. Det er nemlig første gang, at Folketinget har en styrket beskyttelse af forfulgte religiøse minoriteter, herunder kristne, på dagsorden. Og en styrket indsats på området er helt nødvendig. Stadigt flere mennesker lever med væsentlige begrænsninger i deres religions- og trosfrihed, og i de seneste år har der været mange eksempler på decideret forfølgelse. Det gælder ikke mindst kristne minoriteter, hvor det anslås, at mere end 200 mio. kristne verden over er forfulgt. Jeg ser frem til at drøfte regeringens indsats for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal med Folketinget. Red