Geopartner Landinspektører

Nye satellitdata kan revolutionere klimasikring og landmåling i Danmark

Del

Som de første danske landinspektører får Geopartner økonomisk støtte af Den Europæiske Rumorganisation til at bearbejde komplekse satellitdata, der kan spare samfundet millioner af kroner.

Hver sjette dag overflyver satellitten Sentinel-1 Danmark og scanner  og registrerer terrænbevægelser, som sendes til SDFE. Foto: ESA.
Hver sjette dag overflyver satellitten Sentinel-1 Danmark og scanner og registrerer terrænbevægelser, som sendes til SDFE. Foto: ESA.

Et konsortium bestående af landinspektørerne Geopartner, ingeniørvirksomheden Geo og forskningsinstituttet DTU Space tildeles som de første i Danmark støtte af Den Europæiske Rumorganisation, ESA, til at bearbejde og benytte data fra radarsatellitten Sentinel-1, som udgør en hjørnesten i EUs’ jordobservationsprogram, Copernicus.

Sentinel-1 satellitten monitorerer og indsamler data over hele verden, som det indtil nu har været dyrt at købe sig til. Dataene kan omregnes til information om landbevægelser, som nu stilles frit til rådighed for alle interesserede i Danmark gennem Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, SDFE. Men materialet er komplekst, og kræver ekspertviden for at aflæse og udnytte det fuldt ud.

– Med den økonomiske støtte sikret har vi nu i samarbejde med vores partnere midlerne til for alvor at udnytte satellitdataene fra SDFE til gavn for vores kunder og alle institutioner, der arbejder med klimatilpasning og terrænbevægelser i Danmark, siger Søren Holst, bestyrelsesformand i Geopartner Landinspektører. 

Udover de tre hovedaktører er forsknings- og videncenteret Klimatorium strategisk partner i projektet og vil gennem sit netværk støtte formidling og samarbejde med universiteter, erhvervsliv og den offentlige sektor.

Fra brandslukning til langsigtede investeringer

Terrænændringer har stor betydning for blandt andet kystsikring, kloaknetværk og forsyningssikkerheden overalt i landet. Opmålingerne af terrænændringer har dog, inden tilgangen af det nye data, været en langsommelig proces med mange manuelle opmålinger og flere års dataindsamling. Gennem Sentinel-programmet får man nu adgang til opdaterede data hver sjette dag, hvilket giver mulighed for overvågning af landbevægelser tættere på realtid.

– Tidsperspektivet for vores arbejde bliver væsentligt forbedret. Tidligere har man ofte reageret retrospektivt på terrænændringer. Nu kan vi i stedet hjælpe kunderne med at planlægge proaktivt langt ud i fremtiden gennem terrænscreeninger tættere på realtid og med detaljerede oplysninger for store områder, som vi kan følge dynamisk. Det vil på sigt give helt nye muligheder, siger Søren Holst.

Kan spare samfundet millioner af kroner

På baggrund af data fra SDFE vurderer chefkonsulent og projektleder for ESA-programmet i Geopartner, Niels Broge, at havne, forsyningsselskaber og virksomheder og institutioner, der arbejder med teknisk infrastruktur og klimatilpasning, kan spare samfundet for adskillige millioner kroner om året ved at benytte de nye satellitdata.

I Holland har et lignende projekt for forbedring af forsyningssektoren for gas og vand resulteret i et besparings­potentiale på 15-18 millioner euro. Heraf tilskrives de 30 procent adgang til de frit tilgængelige Sentinel- radarsatellitbilleder.

– Resultaterne fra Holland er meget lovende, og jeg forventer, at vi gennem skræddersyede løsninger med udgangspunkt i Sentinel-dataene også kan opnå rigtigt gode resultater i Danmark for offentlige såvel som private kunder, da Holland geografisk set minder meget om Danmark, siger Niels Broge.

Den 17. januar holdt Geopartner, Geo og DTU Space kick-off på projektet, der løber frem til starten af 2022. ESA-støtten gives til udvikling af projekter, som kommer samarbejdspartnerne i konsortiet og ESA til gode i forbindelse med brugen af radarsatellitdata fra Sentinel-programmet.

Nøgleord

Kontakter

Marianne Hedelund
Kommunikations- og marketingchef, Geopartner
(+45) 30 13 37 15
mah@geopartner.dk

Niels Broge
Seniorkonsulent og projektleder for ESA-projektet i Geopartner
(+45) 41 31 85 34
nhb@geopartner.dk

Søren Holst
Bestyrelsesformand i Geopartner Landinspektører
(+45) 23 21 57 93
sh@geopartner.dk

Billeder

Hver sjette dag overflyver satellitten Sentinel-1 Danmark og scanner  og registrerer terrænbevægelser, som sendes til SDFE. Foto: ESA.
Hver sjette dag overflyver satellitten Sentinel-1 Danmark og scanner og registrerer terrænbevægelser, som sendes til SDFE. Foto: ESA.
Download
Ved hjælp af kompleks satellitdata kan landinspektørerne fra Geopartner være med til at klimasikre havne mod stigende vandstande og terrænsænkninger. Foto: PR.
Ved hjælp af kompleks satellitdata kan landinspektørerne fra Geopartner være med til at klimasikre havne mod stigende vandstande og terrænsænkninger. Foto: PR.
Download
Kystsikring er blandt Geopartners kernekompetencer. Adgang til satellitdata optimerer processen markant. Foto: PR.
Kystsikring er blandt Geopartners kernekompetencer. Adgang til satellitdata optimerer processen markant. Foto: PR.
Download
Fra venstre mod højre: Magnus Marius Rohde, Geo - Mads Robenhagen Mølgaard, Geo - Henrik Brændskov Larsen, Geopartner Landinspektører - Niels Henrik Broge, Geopartner Landinspektører - Lars Nørgaard Holmegaard, Klimatorium - Lars Klindt Mogensen, Geopartner Landinspektører - John Peter Merryman Boncori, DTU Space. Foto: PR.
Fra venstre mod højre: Magnus Marius Rohde, Geo - Mads Robenhagen Mølgaard, Geo - Henrik Brændskov Larsen, Geopartner Landinspektører - Niels Henrik Broge, Geopartner Landinspektører - Lars Nørgaard Holmegaard, Klimatorium - Lars Klindt Mogensen, Geopartner Landinspektører - John Peter Merryman Boncori, DTU Space. Foto: PR.
Download

Information om Geopartner Landinspektører

Geopartner Landinspektører
Geopartner Landinspektører
Rugårdsvej 55 A
5000 Odense C

+45 7012 1011http://geopartner.dk

Geopartner er et af Danmarks førende landinspektørfirmaer og rådgiver borgere, virksomheder og offentlige aktører inden for en lang række områder. Geopartner beskæftiger ca. 230 medarbejdere fordelt på 26 kontorer landet over. www.geopartner.dk