Anticimex A/S

Nye rotteregler øger udgifterne til bekæmpelse med over 100 millioner kroner 

Del

Nye regler for rottebekæmpelse kommer ifølge ekspert til at medføre en merudgift på over 100 millioner kroner årligt. Særligt landets kommuner rammes hårdt.

I Danmark har man igennem mange år tilladt brug af gift i forebyggende bekæmpelse af rotter. Men det er ændret fra januar 2016. For at beskytte miljøet og leve op til EU's regler på området må bekæmpelse med gift fremover kun finde sted, når der er observeret rotter og kun med udvalgte produkter, der er til mindst mulig gene for miljøet. De nye regler bliver en stor udfordring for mange af landets virksomheder og kommuner, lyder meldingen fra verdens førende skadedyrsvirksomhed Anticimex, der også er førende på området i Danmark:

”Helt grundlæggende er det positivt, at man sørger for at beskytte miljøet bedst muligt og begrænse brugen af gift. Udfordringen i 2016 er, at mange ikke er opmærksomme på de nye regler, som stiller langt større krav til vedligeholdelse og tætning af bygninger og andet, der kan mindske risikoen for rotter,” siger Martin Seefeldt Borgen, afdelingsleder hos Anticimex og fortsætter:

”De nye regler betyder, at hvor vi tidligere kunne nøjes med at besigtige eksempelvis en virksomhed en gang i kvartalet, skal vi nu besigtige den ugentligt over en længere periode, efter der er observeret rotter. Det samme gælder for den kommunale rottebekæmpelse i private hjem, hvilket selvsagt medfører en betydelig merudgift og ekstra brug af mennesklige resurser. Det er en markant ændring i forhold til de handlingsplaner for bekæmpelse af rotter, som landets kommuner har udarbejdet.”

Kommuner rammes hårdt
De årlige udgifter til rottebekæmpelse i Danmark for virksomheder og kommuner er på ca. 400 millioner kroner årligt i dag. Med de nye regler for anvendelse af gift og krav om øgede kontrolbesøg vurderer Anticimex, at det beløb vil stige til over 500 millioner kroner årligt, og det er særligt kommunerne der bliver ramt:

”Vi kan gøre en del med ny teknologi og udstyr, som gør det muligt elektronisk at overvåge risikoområder hos virksomheder og institutioner. Men der vil være en betydelig merudgift bundet op på de fysiske besøg, mens en rottebekæmpelse står på – særligt for den private rottebekæmpelse som kommunerne har ansvaret for,” slutter Martin Seefeldt Borgen.

Fakta:

Regler for bekæmpelse af rotter i 2016:

Det er ikke tilladt at bruge gift i forbindelse med forebyggelse.

Forebyggelse skal ske gennem bedre bygningsvedligehold. 

Når der er observeret rotter, må en bekæmpelse finde sted med EU-godkendte præparater. Mens bekæmpelsen finder sted skal en autoriseret skadedyrskæmper (privat eller kommunal) ugentligt gennemgå området over en periode på 4-6 uger. 

Når et rotteproblem er bekæmpet, nulstilles det pågældende område. I tilfælde af en ny observation gentages bekæmpelsen på ny over en periode på 4-6 uger.

Naturstyrelsen vejledning til bekæmpelse af rotter: http://naturstyrelsen.dk/media/133463/vejledning-om-forebyggelse-og-bekaempelse-af-rotter-februar-2015_printversion.pd

 

 

Nøgleord

Kontakter

Martin Seefeldt Borgen, afdelingsleder Anticimex A/S, direkte på: +45 24 90 75 27

Information om Anticimex A/S

Anticimex A/S
Anticimex A/S
Lykkegårdsvej 15
4000 Roskilde

75 14 58 22http://www.anticimex.dk
Anticimex er et moderne internationalt servicefirma, der blev grundlagt i 1934. Vi skaber et sikkert og sundt indeklima ved at bruge bygningsbesigtigelser, garantier og forsikringsaftaler, og vi arbejder indenfor skadedyrsbekæmpelse, fødevaresikkerhed og bygningsmiljøer. Anticimex er verdens førende firma af moderne skadedyrsbekæmpelse. Anticimex mere end 3500 medarbejdere på verdensplan og servicerer mere 2,2 mio. kunder. Anticimex passer på alle typer industrier, beskytter restauranter mod bakterier, hjælper firmaer med at forbedre deres brandsikkerhed og arbejdsklimaer, forebygger skader mod svamp i alle typer bygninger, og vi hjælper husejere med at spare energi.