Furesø Kommune

Nye midler gør det trygt at være gammel

Del

To bevillinger fra budgetforhandlingerne for nylig betyder, at Furesøs ældste borgere og deres pårørende nu kan se frem til bedre bemanding og en styrket ældrepleje på kommunens plejetilbud.

Initiativer, der før var betalt af puljemidler, bliver permanente, og personaledækningen i aftentimerne bliver bedre på Furesøs plejehjem.

Det har Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv netop besluttet i deres udmøntning af årets budgetaftale for ældreområdet.

De ældre borgere i Furesø får fra årsskiftet 8,5 mio. kr. til en mere tryg og værdig ældrepleje. Det betyder, at en lang række initiativer, der før har været finansieret af puljemidler fra den såkaldte værdighedsmilliard, fortsætter her i Furesø.

Indsatser, som blandt andet tæller terapeuter på plejecentrene, en demensfaglig indsats i hjemmeplejen og en fast læge på rehabiliteringscentret kan nu køre videre som en fast del af hverdagen for de ældste borgere.

Aftendækningen på Furesøs fire plejecentre bliver samlet styrket med 1,5 mio. kr. årligt fra 2020. Det vedtog udvalget på samme møde.

”Det er nogle gode og nødvendige indsatser, vi med afsæt i værdighedspolitikken har sat i værk til gavn for vores ældre borgere. Nu kan vi gøre tilbuddene permanente. Samtidig får vi med budgettet styrket aftennormeringen på vores plejecentre i aftentimerne. Det betyder meget for trygheden. Både hos beboere og deres pårørende og hos medarbejderne. For det er desværre sådan, at plejehjemsbeboerne generelt bliver dårligere og derfor også mere plejekrævende - også i aftentimerne. Det tager vi nu højde for i vores arbejde med at skabe en værdig ældrepleje”, fortæller Matilde Powers (A), formand for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.

Det er Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, der efter budgetvedtagelsen har besluttet, hvordan midlerne skal udmøntes. For de 8,5 millioner kroners vedkommende er det sket med afsæt i Værdighedspolitikken. Politikken er den overordnede ramme for ældreplejen i Furesø Kommune og skal beskrive, hvordan plejen og omsorgen for den enkelte borger understøtter et seniorliv af høj kvalitet. Politikken er blevet til i et samarbejde med Seniorrådet, Handicaprådet og Ældresagen. Borgere har været involveret via spørgeskemaer, dialoggrupper og workshops og vil også i det nye år blive spurgt om deres oplevelser og ønsker til en værdig pleje og alderdom.

Nøgleord

Kontakter

Matilde Powers (A), formand for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, email: map1@furesoe.dk; tlf. 7216 5646

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum