Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Nye EU-planer kan skabe grøn dansk eksport for milliarder

Del

EU-landenes genopretningsplaner tegner grønnere end forventet. Eksempelvis vil Italien, Polen og Portugal tilsammen investere 163 mia. kroner i energieffektivitet, hvilket åbner store muligheder for danske virksomheder.

De første EU-lande har indsendt deres planer for den økonomiske genopretning og grønne omstilling til Europa-Kommissionen. Planerne viser, at lande som Italien, Polen og Portugal vil bruge mindst 163 mia. kroner (22 mia. euro) på energieffektive løsninger over de næste seks år.

Det åbner muligheder for, at danske virksomheder som Danfoss, Grundfos og Kamstrup, der er verdensførende inden for netop energieffektivisering, både kan være afgørende for den grønne omstilling og skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

Det glæder klimaminister Dan Jørgensen, der i dag var på besøg hos Danfoss for selv at se nogle af de energibesparende løsninger, den danske virksomhed har udviklet og sælger i dag.

”Planerne fra de andre EU-lande indeholder meget imponerende beløb, som virkelig kan sætte skub i den grønne omstilling i Syd- og Østeuropa, hvor energieffektive løsninger ikke tidligere har været så højt prioriteret. Her har danske virksomheder som Danfoss ekspertise og gode løsninger at byde ind med. Med den økonomiske indsprøjtning vil det samtidig blive lettere at nå et mere ambitiøst EU-mål om at reducere energiforbruget. Et mål, vi gerne ser øget til 40 procent. For at nå målet i Paris-aftalen skal alle lande blive langt bedre til at bruge energien effektivt”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Større end Marshallhjælpen
EU’s genopretningsfond på 5.600 mia. kroner blev vedtaget i sommeren 2020. Genopretningsfonden har øremærket minimum 2.072 mia. kroner til grøn omstilling – til sammenligning var Danmarks BNP i 2020 på 2.323 mia. kroner. 

”EU’s samlede genopretningsfond er historisk stor og svarer til to en halv gange Danmarks bruttonationalprodukt. Alene hjælpen til Spanien er større end hele Marshallhjælpen omregnet til nutidens værdi. Hvis vi bruger midlerne rigtigt, kan den grønne omstilling skabe arbejdspladser og vækst. Det er en historisk mulighed for danske virksomheder, der allerede har udviklet og sælger de energibesparende løsninger, der sikrer, at vi kommer sikkert videre med den grønne omstilling”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Midlerne fra EU udmøntes gennem nationale genopretningsplaner, som inden for klare rammer redegør for, hvordan de enkelte EU-lande påtænker at anvende dem. Planerne vurderes af Kommissionen og godkendes endeligt af Rådet.

Baggrund
Den 21. juli 2020 indgik EU’s stats- og regeringschefer en aftale om en genopretningsfond på i alt 750 mia. euro. Fonden skal bidrage til den økonomiske genopretning samt fremme den grønne omstilling og digitaliseringen.

Hovedparten af genopretningsfonden udgøres af en genopretningsfacilitet på i alt 672,5 mia. euro, der er fordelt med 312,5 mia. euro i direkte tilskud til EU’s medlemslande samt en frivillig lånemulighed for 360 mia. euro.

Midlerne i genopretningsfaciliteten fordeles ud fra to hovedkriterier; 1) hvor hårdt et land er ramt økonomisk for så vidt angår COVID-19 samt 2) relativ velstand. Det betyder, at en meget væsentlig del af midlerne tilgår Sydeuropa for så vidt angår COVID-19 samt Østeuropa for så vidt angår relativt lavt velstandsniveau.

Det er langt fra alle lande, som har indsendt deres planer i skrivende stund. Men bl.a. Italien, Polen og Portugal har fremsendt deres planer og vil bruge midlerne ift. energieffektivitet på denne måde (opgivet i mia. euro):

 

EE bygninger

EE industri

Fjernvarme

I alt

Italien*

15,2

0

15,2

Polen

4,758

0,3

0,3

5,358

Portugal

0,61

0,86

0

1,47

SAMLET

20,568

1,16

0,3

22,028

*Bemærk at de italienske midler til EE er i én samlet pulje for såvel bygninger som industri. Desuden inkluderer den også midler til jordskælvssikring.

Fakta om Danfoss
Danfoss er en dansk virksomhed med hovedsæde i Sønderborg og fabrikker i 20 land med i alt 37.000 ansatte (heraf 6.000 herhjemme).

I 1943 var Danfoss blandt de første virksomheder i verden til at designe en radiatortermostat, der kunne hjælpe husejere med at styre temperaturen og undgå energispild.

I dag leverer Danfoss laver ikke blot varmeløsninger til bygninger, men en bred vifte af intelligente løsninger. Det gælder bl.a. køle- og effektiviseringsløsninger til industrien. Desuden leverer de komponenter til elbiler og frekvensomformere, der effektiviserer elektriske motorer.

I 2020 havde Danfoss en omsætning på 5,828 mia. euro (43,34 mia. kr.).

Kontakter

Klimaministeriets pressetelefon: 41 72 38 05

Information om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Holmens Kanal 20
1060 København K

41723805http://kefm.dk

I Klima-, Energi og Forsyningsministeriet arbejder vi for målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i Danmark i 2030 og for et visionært, grønt lederskab både i Danmark og ude i verden.

Følg pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum