Wonderful Copenhagen

Nye analyser fra Wonderful Copenhagen: Bæredygtig turismeudvikling skal sikre fremtidens vækst

Del

Hvordan kan Danmarks hovedstad udvikle sig som turistdestination frem mod 2030, så turismen skaber vækst, jobs og bidrag til velfærdssamfundet og samtidig bliver en løftestang for en positiv udvikling af København? Det spørgsmål er udgangspunktet for en række anbefalinger, som i dag blev præsenteret på Københavns Rådhus. Anbefalinger, som Wonderful Copenhagen har formuleret på baggrund af et nyt, stort analyseprojekt, 10XCOPENHAGEN.

Turismen er i dag af meget stor betydning for byen, og den betydning bliver kun større med årene. Eks. bidrager turismen i hovedstaden årligt med en omsætning på knap 42 mia. kr. og skaber beskæftigelse til ca. 49.000 borgere.

Resultaterne af det nye analyseprojekt viser bl.a., at borgerne i København generelt bakker op om, at der fortsat skal arbejdes på at tiltrække flere turister til byen – på den rigtige måde. Samtidig svarer 8 ud af 10 af hovedstadens internationale besøgende i analyserne, at de i høj grad har fået indfriet deres forventninger til besøget, og mange vil også gerne genbesøge byen. Dog viser analyserne, at København er i hård international konkurrence med andre destinationer.

”Det glæder mig, at københavnerne er stolte over den internationale interesse for København og bakker op om at byde vores turister velkommen. Vi skal have endnu større fokus på at guide turisterne ud i Københavns mange bydele, hvor de kan få mere alsidige oplevelser - og så vi ikke driver alt for hård rovdrift på indre by,” siger overborgmester Frank Jensen (S).

Anbefalinger peger på nødvendigheden af at arbejde bæredygtigt med byens turismeudvikling både i forhold til at få flere turister til at besøge flere bydele og deres attraktioner og i forhold til indgå i tættere dialog med byens borgere omkring turisme i deres lokalområde.

”Turismen er vigtig for Danmark og for København. Turisternes efterspørgsel skaber nemlig flere oplevelser, mere aktivt byliv og flere madsteder og er på den måde med til at gøre København til et bedre sted – både at bo og besøge. Men det kræver udvikling, hvis vi skal fastholde og udbygge vores position. Derfor er det positivt, at hovedstaden nu med ny viden sætter fokus på at skabe en bæredygtig turismeudvikling,” siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

Generel stor opbakning - med helt lokale udfordringer

Analyserne viser, at der samlet set er stor opbakning fra københavnerne til at tage imod flere turister. 81% af københavnerne bakker op om fortsat promovering af hovedstaden som destination for rejsende. Samtidig føler 83% af københavnerne sig stolte over, at andre vælger at besøge netop deres by. Generelt er der stor bevidsthed om, at turismen bidrager positivt til samfundet, både i form af omsætning og beskæftigelse, men også eks. ved at understøtte, at byen har et rigt udbud af kultur og gastronomi.

Analyserne viser dog samtidig, at der enkelte steder og på nogle tidspunkter af sæsonen er udfordringer i mødet mellem de lokale og de besøgende.

Størstedelen af københavnerne oplever ikke turismerelaterede udfordringer i deres hverdag. I analysen svarer 67%, at de ikke oplever nogen former for problemer, der relaterer sig til besøgende i byen. De udfordringer, der opleves, varierer både i forhold til enkelte bydele, tidspunkter på året og i forhold til kilden til gener. Trafikale udfordringer opleves som den største gene: Ud af dem, der oplever turismerelaterede problemer, peger 63% på trafik. En anbefaling er derfor, at der etableres en task force, som skal identificere mulige løsninger til konkrete trafikale udfordringer.

Mere bæredygtig turismeadfærd

Anbefaling sætter fokus på at inspirere turister til en adfærd, der i højere grad matcher de lokales ønsker i forhold til de besøgende, herunder hensyn til miljøet, at besøgende bevæger sig rundt til flere bydele og gør en indsats for at følge lokale normer.

Kultur- og fritidsforvaltningen i Københavns Kommune har bl.a. ansvaret for Københavns turistinformation.

Franciska Rosenkilde (Å), kultur- og fritidsborgmester i København: ”Bæredygtighed skal tænkes ind i alle dele af Københavns udvikling, og med det antal turister, vi modtager om året, er det vigtigt også at sikre, at vores turisme udvikler sig i en bæredygtig retning. Med 10XCOPENHAGEN får vi et stærkere grundlag at bygge nye initiativer på og med afsæt i det, vil vi sammen med Wonderful Copenhagen og andre aktører på området, arbejde aktivt for at skabe en både social og miljømæssig bæredygtig udvikling, f.eks. i vores arbejde med store events og når vi guider turisten til at træffe et mere bæredygtigt valg.”

En vigtig rolle for Wonderful Copenhagen

København er i hård international konkurrence med andre destinationer. Byen er en dyr destination internationalt set og vil derfor aldrig kunne konkurrere på pris. Det bliver derfor fremover vigtigere for København vise verden, at byen kan levere kvalitet for pengene. I den sammenhæng bliver udvikling og markedsføring af nye kvalitetsoplevelser også vigtig.

Her er særligt arbejdet med at sikre en større spredning af de besøgende i forhold til geografi, sæson og tid en vigtig og langsigtet opgave for turistorganisationen Wonderful Copenhagen.

Analyserne viser, at 80% af de internationale besøgende i København er interesseret i at kombinere storbyoplevelser med oplevelser uden for byen. Samtidig viser analyseresultaterne, at de besøgendes tilfredshed stiger i takt med antallet af besøgte bydele.

”Analyserne viser, at der er potentiale for at sprede de besøgende. På den måde får flere bydele og områder større andel i turismens positive udbytte, samtidig med at hovedstaden samlet får mulighed for mere turismevækst. Det er win-win. Men det er en stor opgave, som kræver et meget nært og vedvarende kendskab til destinationen med henblik på at inspirere til nye oplevelser på nye tidspunkter hele året rundt. Med 10XCOPENHAGEN får vi en meget dybere viden, som vi aktivt vil bruge – både i de valg og fravalg vi fremover vil tage i vores strategiske markedsføring,” siger Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen.

Konkret vil Wonderful Copenhagen allerede fra foråret 2019 sikre, at 75% af det kampagneindhold Wonderful Copenhagen udvikler og eksponerer i international markedsføring, vil ligge uden for indre by.

Kontakter

Wonderful Copenhagen
Fredag:
Uffe Hartmann - ufh@woco.dk - mobil: 21 73 98 90
Lørdag:
Jonas Løvschall-Wedel - jlw@woco.dk - mobil: 30 80 22 81
Overborgmesteren:
Pressechef Rikke Egelund - tlf: 31 47 94 97
Erhvervsministeren:
Pressevagt: Tlf.: 91 33 70 07
Kultur- og fritidsborgmesteren:
Pressevagt - tlf.: 29 39 29 99

Information om Wonderful Copenhagen

Wonderful Copenhagen
Wonderful Copenhagen
Nørregade 7B
1165 København K

+45 33257400http://www.wonderfulcopenhagen.dk

Wonderful Copenhagen er en netværksorganisation som arbejder for at fremme og udvikle erhvervs- og ferieturismen i Region Hovedstaden til gavn for almennyttige interesser.

Følg pressemeddelelser fra Wonderful Copenhagen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Wonderful Copenhagen

Wonderful Copenhagen: Milliardtab nu, større risiko på sigt16.3.2020 12:34:24 CETPressemeddelelse

Store kongresser, der aflyses. Krydstogtskibe, der ikke anløber. Og internationale storbyturister, der bliver væk, mens Danmark og store dele af verden lukkes ned. Det betyder kæmpe tab for hovedstadens turisme, som årligt omsætter for 50 mia. kr., svarende til ca. 40% af omsætningen i dansk turisme. Kigger man helt aktuelt på marts og april, hvor Danmark indtil videre er lukket ned for indrejse frem til midten af april, skal tabet også tælles i milliarder. Wonderful Copenhagen beregner et tab i turismeomsætning i hovedstaden for de to måneder på omkring 3,7 mia. kr. Og det tal dækker alene over tabet i omsætning fra internationale gæster. Tælles maj måned med, hedder tallet 6 mia. kr. ”Over halvdelen af turisterne i hovedstaden er internationale, og de forbruger væsentlig mere end gennemsnittet. Så ja, det slår ekstra hårdt i hovedstaden, når grænserne lukkes, og den internationale turisme går i stå. Lige nu bløder turismens mange virksomheder, og deres tab er også samfundets tab. Sid

Flere krydstogtgæster i 2020 forlænger sæsonen i danske havne24.2.2020 09:46:37 CETPressemeddelelse

Danmark tager i 2020 imod flere krydstogtgæster end før, og den fremgang føres an af en række havne landet rundt. Således kan både Aarhus, Aalborg, Kalundborg og Bornholm i det nye år forvente stor fremgang i antallet af gæster, der kommer sejlende til. De 10 danske havne, der samarbejder om at udvikle krydstogtturismen, får til sammen besøg af omkring 1,2 mio. gæster i 2020, det er en fremgang på ca. 80.000 fra året før, og gæsterne kommer i højere grad end tidligere rundt i hele landet. København er stadig landets største destination for krydstogt, og samtidig en populær destination for turnaround – der, hvor krydstogtet begynder og slutter og derfor tager nye gæster ombord og sætter andre af, hvilket giver gæsterne længere tid til at bevæge sig rundt og forbruge af destinationens oplevelser. Og mens antallet af krydstogtskibe, der lægger til i København i 2020, er på niveau med året før, stiger antallet af skibe, der lægger til i de øvrige danske havne i år til 225 fra 186 sidste år

København fortsat blandt verdens 10 bedste sportsbyer30.4.2019 14:42:12 CESTPressemeddelelse

Danmarks hovedstad har i en årrække positioneret sig globalt som værtsby for internationale sportevents og er med på top-10-listen over de bedste sportsbyer i verden, som netop er offentliggjort. Listen hedder Global Sports Cities Index, som det anerkendte britiske bureau Sportcal står bag, og har i år Tokyo på førstepladsen. Der er hård international konkurrence mellem storbyerne om at vinde værtskaber af internationale sportevents, og med en 9. plads på listen, et enkelt ryk ned fra sidste års 8. plads, fastholder København sin plads i top-10. Listen udkommer hvert år, og her vurderes verdens byer på baggrund af deres værtskaber af internationale sportevents. For Københavns vedkommende bl.a. VM i ishockey, en af verdens største sportevents, som København og Herning var vært for i maj sidste år, og hvor Royal Arena i København lagde is til finalekampene. ”Det er rigtig flot, at København kan fastholde sin position blandt verdens 10 bedste sportsbyer. Sportevents skaber ikke kun liv i

Danmark sætter ny rekord i indtjeningen fra krydstogtgæster i 201914.2.2019 08:23:35 CETPressemeddelelse

Danmark er et populært land at besøge ad søvejen, og i det nye år vil de danske krydstogthavne fra Skagen i nord til Rønne i øst til sammen sætte ny rekord med over 1,2 mio. gæster. Selvom København stadig er den største danske destination for krydstogt, er andelen af krydstogtgæsterne, som besøger de øvrige havne rundt i Danmark, stigende. I år får havnene uden for hovedstaden for første gang nogensinde næsten en kvart mio. gæster samlet set. Skibene, der lægger til i Danmark, sejler videre rundt i Østersøen, der er en af de populæreste regioner på det globale søkort for krydstogtskibe. Østersøen er samtidig den region i verden, der har de strengeste miljøkrav til krydstogtskibe. Miljøkravene har bl.a. bevirket, at krydstogtskibene i Østersøregionen, og dermed i Danmark, siden 2015 har reduceret deres svovludledning med 90 pct. Antallet af gæster i de enkelte havne i Danmark kan variere fra år til år, men i 2019 er der flere, der har markant fremgang, ud over København eks. Bornholm,

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum