Professionshøjskolen Metropol

Ny viden om talentudvikling i virksomhedspraktikken skal sikre dygtigere faglærte

Del

Nyt projekt hos Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) skal skabe ny viden om danske erhvervsuddannelser. Først og fremmest skal projektet finde ud af, hvilke dimensioner af den praktiske oplæring der bedst understøtter praktikelevernes talentudvikling.

Erhvervsuddannelser er baseret på, at skole- og praktikdelen hver for sig og i et kvalificeret samspil bidrager til at uddanne den faglærte arbejdskraft, som erhvervslivet i høj grad efterspørger i disse år.

Med det nye forsknings- og formidlingsprojekt Talentudvikling i virksomhedspraktikken, skal der særligt stilles skarpt på de bedste elever og muligheden for at gøre dem endnu bedre.

”Viden om elevernes praktiske oplæring under praktikforløbet er afgørende for, at Danmark også i fremtiden formår at uddanne dygtige og selvledende faglærte, der kan være med til at præge udviklingen ude i virksomhederne. Projektet skal skabe ny viden om, hvilke dimensioner i praktikdelen der er særligt vigtige for at udvikle elevernes talent og dermed bidrage til et øget fagligt niveau i industriuddannelserne og derigennem gøre industrifagene mere attraktive,” siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, der har støttet projektet med 860.000 kroner.

Konkrete værktøjer til de uddannelsesansvarlige

Det er Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) på Professionshøjskolen Metropol, der skal lede projektet.

Ud fra projektets forskningsresultater bliver der udarbejdet et handlingsorienteret inspirationsmateriale til de uddannelsesansvarlige i praktikvirksomhederne med råd og praktiske anvisninger. Det skal bidrage til den fortsatte talentudvikling i de danske industrivirksomheder.

Inspirationsmaterialet vil blandt andet formidle konkrete værktøjer til, hvordan en kvalificeret feedback kan udvikles, hvordan de uddannelsesansvarlige kan understøtte elevens faglige dygtighed og evne til at vurdere eget arbejde, og hvordan de kan understøtte, at praktikeleven udvikler sit talent yderligere.

”Nationalt Center for Erhvervspædagogik på Metropol har stor ekspertise i at formidle den nyeste viden til både virksomheder og erhvervsskoler. Det er mit håb, at det inspirationsmateriale, der kommer ud af dette projekt, vil bidrage både til at kvalificere de uddannelsesansvarlige på praktikstederne og til at hjælpe erhvervsskolerne med at skabe større sammenhæng mellem elevernes skoleophold og praktikforløbet – det er væsentligt for at styrke talentudviklingen på området,” udtaler rektor på Metropol, Stefan Hermann.

Projektet bygger på de erfaringer, der blev indhentet i Industriens Fond og Dansk Industris fælles initiativ ’Centres of Excellence’, der primært havde fokus på, hvordan erhvervsskolerne kunne talentudvikle eleverne i skoledelene inden for en række industrifag.

Med projektet Talentudvikling i virksomhedspraktikken er det praktik-delen som er i højsædet. Projektet er således et afgørende bidrag til at skabe vækst og udvikling i industrien i fremtiden, fordi det vil identificere de tiltag, der understøtter talentudviklingen i virksomhedspraktikken. I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at netop virksomhedspraktikken udgør langt den største del af en erhvervsuddannelse.

De første resultater fra projektet forventes at foreligge primo 2018. Projektet forløber indtil midten af 2019.

Nøgleord

Kontakter

Kontaktoplysninger

Docent Peter Koudahl, Metropol, 24 29 64 29, peko@phmetropol.dk
Lektor Karin Løvenskjold Svejgaard, Metropol, 51 63 25 29, kasv@phmetropol.dk
Formidlingsansvarlig Ole Østrup, Industriens Fond, 23 80 06 60, oos@industriensfond.dk

Links

Information om Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol
Professionshøjskolen MetropolFølg pressemeddelelser fra Professionshøjskolen Metropol

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Professionshøjskolen Metropol

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge vil give børnene en stemme -  åbningskonference 15. november13.11.2017 06:30pressemeddelelse

Mere end 60.000 børn og unge i Danmark har særlige sociale behov. Vi ved allerede en del om, hvad der kendetegner denne gruppe, og om de udfordringer der er ved de eksisterende tilbud på området. Der mangler imidlertid viden om, hvordan man konkret kan arbejde med at styrke den sociale mobilitet for udsatte børn og unge. Derfor har alle landets professionshøjskoler i samarbejde etableret Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge, forkortet NUBU.