Bibliotekarforbundet

Ny undersøgelse: Stigning i episoder med hærværk og konflikter på bibliotekerne

Del

Der er sket en stigning i antallet af episoder med uro og konflikter på landets folkebiblioteker i perioden august 2016 til august 2017. Det viser en rundspørge foretaget af Bibliotekarforbundet.

”Der ristes og ryges hash på toiletter”

”Drukfester i den selvbetjente åbningstid”

”Andre biblioteksbrugere føler sig utrygge og vil ikke bruge biblioteket, når der ikke er bemanding eller kun i følgeskab med andre”

Ovenstående citater stammer fra Bibliotekarforbundets nye uroundersøgelse. Den viser, at der er sket en stigning i antallet af episoder med uro og konflikter på bibliotekerne i perioden august 2016 til august 2017 i forhold til tidligere. Undersøgelsen bygger på besvarelser fra Bibliotekarforbundets tillidsrepræsentanter.

44 procent svarer, at der er sket en stigning i antallet af episoder i den del af åbningstiden, hvor der er personale til stede.

36 procent svarer, at der er sket en stigning i antallet af episoder i den del af åbningstiden, hvor personalet ikke er til stede.

Utryghed og vagtordninger

Bibliotekarforbundets formand Tine Segel mener, at det er vigtigt, at der kommer fokus på de udfordringer, bibliotekerne kan opleve, når de bliver væresteder for eksempelvis unge, der ikke har andre steder at hænge ud, eller hjemløse, der mangler et sted at sove.

- Bibliotekerne er et sted for mennesker og afspejler samfundet. Når der sker besparelser på andre områder, og der eksempelvis nedlægges sengepladser i psykiatrien, sløjfes tilbud til unge eller mangler herberger til hjemløse, så forsvinder problemerne ikke. De flytter sig. Og et af de steder, de kan flytte hen, er på bibliotekerne, der mange steder har åbent i ydertimerne uden bemanding. Dermed får bibliotekerne en opgave, de ikke har ressourcer til at løse, og som de ikke har til formål at løse. Det risikerer at gå ud over bibliotekernes egentlige formål, nemlig at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, siger hun.

Besvarelserne i Bibliotekarforbundets rundspørge viser, at der er stor forskel på problemernes omfang fra bibliotek til bibliotek. De spænder over et par episoder pr. år til flere hundrede. Problemerne kan også opstå pludseligt, men kan ofte løses, hvis der etableres et målrettet samarbejde mellem eksempelvis SSP, bibliotek og politi. Der er dog eksempler på, at biblioteker må hyre vagtordninger for egen regning for at sikre, at biblioteket er et trygt sted.

- Det gør indtryk på mig, at der er så mange episoder med hærværk og hærgen. Det er problematisk, at bibliotekerne skal bruge ressourcer på vagtordninger frem for at bruge pengene på at servicere borgerne. Som udgangspunkt kan selvbetjent åbningstid være en god ide, men politikerne skal være klar over, at det ikke er gratis at indføre den. Det kræver, at der er et beredskab klar, hvis der opstår problemer med små grupper, der hærger bibliotekerne og gør det svært for de resterende brugere at komme på bibliotekerne i ydertimerne. Bibliotekerne skal være for alle, og de skal være steder, hvor man trygt kan komme.

 

Baggrund:
Bibliotekarforbundet har foretaget en rundspørge blandt forbundets tillidsrepræsentanter. Rapporten bygger på 73 besvarelser. Besvarelserne omhandler perioden august 2016 til august 2017.

Beredskab
52 % svarer, at bibliotekets beredskab er tilstrækkeligt, 22 % svarer nej.
71 % svarer, at biblioteket har en handlingsplan for medarbejdere, der er blevet berørt at udadreagerende, truende borgere.

Uro, konflikter og trusler
70 % af bibliotekerne har oplevet uro, konflikter eller trusler i perioden.
Heraf har 79 % har haft 1-10 episoder, 6 % har haft 16-20 episoder og 10 % har haft flere (det højeste antal episoder placerer sig på mellem 250 til 300).

Bemandet åbningstid
44 % har oplevet en stigning af episoder i den bemandede åbningstid.
42 % har oplevet et tilsvarende niveau i forhold til tidligere år.
8 % har oplevet et fald.

Ubemandet åbningstid
68 % oplever hærværk eller uro i den ubemandede åbningstid.
Heraf har 36 % oplevet en sigtning i antallet af episoder.
51 % har oplevet et tilsvarende niveau i forhold til tidligere år.
6 % har oplevet et fald.

Brug af vagtordning/alarm

59 % har vagtordning og/eller alarm i både den bemandede og ubemandede åbningstid.
27 % har vagtordning og/eller alarm i den ubemandede åbningstid.
6 % har vagtordning og/eller alarm i den bemandede åbningstid.

Nøgleord

Kontakter

Tine Segel, formand Bibliotekarforbundet,
Mail: ts@bf.dk
Telefon: 41337000

Anette Lerche, kommunikationschef Bibliotekarforbundet
Mail: al@bf.dk
Telefon: 20646503

Billeder

Download
BF's formand Tine Segel
BF's formand Tine Segel
Download

Vedhæftede filer

Information om Bibliotekarforbundet

Bibliotekarforbundet
Bibliotekarforbundet
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

38 88 22 33http://bf.dk/