Børns Vilkår

Ny undersøgelse: Mere end hvert tredje adspurgte medlem i politiske ungdomsorganisationer har oplevet seksuelle grænseoverskridelser eller krænkelser

Del

Der er forskel på, hvor godt medlemmerne trives i de politiske ungdomsorganisationer, alt efter køn og anciennitet, og mere end hver tredje siger i en undersøgelse besvaret af 1.169 medlemmer, at de har oplevet krænkelser i form af enten seksuel chikane, seksuelle overgreb, mobning eller diskrimination inden for de seneste to år. Det fremgår af en ny rapport, som Sex & Samfund og Børns Vilkår har lavet for Dansk Ungdoms Fællesråd.

FÆLLES PRESSEMEDDELELSE FRA BØRNS VILKÅR OG SEX & SAMFUND

Unge, der engagerer sig i ungdomspolitik, oplever et helt særligt fællesskab, som de fleste trives i. Dog trives kvindelige medlemmer og minoritetsgrupper signifikant dårligere end resten, og der er udbredte problemer med grænseoverskridende og krænkende adfærd på tværs af ungdomsorganisationerne.

Det viser en undersøgelse blandt 11 politiske ungdomsorganisationer, som Sex & Samfund og Børns Vilkår har lavet for Dansk Ungdoms Fællesråd. Undersøgelsen, som består af 1.169 besvarelser af et spørgeskema og i alt 22 kvalitative interviews, er bestilt af Dansk Ungdoms Fællesråd i samarbejde med de politiske ungdomsorganisationer for at få anbefalinger til det videre trivselsarbejde og for at få indblik i omfanget af bl.a. krænkelser og overgreb.

Særlige dynamikker på spil
I undersøgelsen angiver 35 % af respondenterne, at de har oplevet mindst én seksuel grænseoverskridelse eller krænkelse i løbet af de sidste to år, og 38 % har oplevet udelukkelse fra samværet, nedgørelse, forskelsbehandling eller diskrimination.

”Undersøgelsen viser tydeligt, at der er forhold og dynamikker på spil, blandt andet magtspil, relationer, køn og alder, der forstærker eller usynliggør de problemer, som mange unge oplever i de politiske ungdomsorganisationer. Det er helt central viden – og nu begynder det egentlige arbejde med fokus på trivsel og forebyggelse af seksuel chikane, overgreb, mobning og diskrimination,” siger national chef i Sex & Samfund Lene Stavngaard, og fortsætter:

”Undersøgelsen er vigtig i forhold til at få afdækket omfanget af problemerne i de ungdomspolitiske fælleskaber, så dialogen ikke går i tomgang, men kan foregå fra et delt udgangspunkt ift. hvilke problemer der findes, og hvad der skal tages hånd om.”

Barrierer for at søge hjælp
Krænkelserne sker ikke, fordi der mangler retningslinjer på området. 77 % af medlemmerne siger i undersøgelsen, at de kender til retningslinjer for, hvordan man omgås hinanden i deres ungdomsorganisation på nationalt plan. De fleste af dem, der har retningslinjer, anser dem som et brugbart redskab til at undgå f.eks. diskrimination, seksuel chikane og overgreb.

Alligevel er det de færreste af medlemmerne, der er gået til ledelsen, når de har oplevet noget grænseoverskridende. Kun 33 % svarer ja til, at de fortalte ledelsen om det, da de oplevede en seksuel grænseoverskridelse eller krænkelse. Flere angiver, at de har været bange for at sige noget, fordi de for eksempel var nye, eller fordi ledelsen selv var involveret eller kendte de involverede.

De yngste er mere udsatte
Særligt medlemmer i alderen 13-17 år er udsatte, når det kommer til grænseoverskridende oplevelser. I den alder introduceres mange til alkohol og fester for første gang, og i ungdomspartierne sker det i et fællesskab, hvor relationerne er vigtige for at opnå politisk popularitet og indflydelse, og hvor der samtidig er et stort aldersspænd blandt medlemmerne. I et åbent svar til spørgeskemaet beskriver et medlem f.eks., at særligt unge kvinder har været pressede til sex med ældre mandlige medlemmer.

”Når man er helt ung, er det langt sværere at mærke og markere sine grænser og behov – simpelthen fordi det er ’nyt land’. Hvis man er 14-15 år, er det fællesskabet, man navigerer efter: Hvad synes de andre? Hvad gør de andre? Og så lægger man sig i slipstrømmen af det. Det gør det alt andet lige sværere at være den, der siger fra. Derfor er det også vigtigt at have en særlig opmærksomhed på, om denne målgruppe er tilstrækkeligt beskyttet til f.eks. fester,” siger seniorkonsulent i Børns Vilkår, Bente Boserup.

Ledere mangler viden og sparring
I rapportens kvalitative interviews med 11 ledere af ungdomsorganisationerne, er det gennemgående, at de har et stort fokus på trivsel og gerne vil gøre det godt – og bedre.

”Udfordringen er, at mange af de her ledere selv er meget unge, og det er ikke dem alle, der føler sig klædt på til alle dele af arbejdet med at håndtere for eksempel personsager. De synes især, det er svært at skulle tage samtaler med personer, der har oplevet krænkelser. De savner mere viden fra start og løbende sparring, som er faglig, fortrolig og uvildig,” siger Bente Boserup.

DUF følger anbefalinger
Som en del af rapportens anbefalinger foreslår Sex & Samfund og Børns Vilkår, at Dansk Ungdoms Fællesråd bl.a. stiller en relevant lederuddannelse og whistleblowerordning til rådighed.

”Det er chokerende tal, som undersøgelsen viser. Én grænseoverskridende oplevelse eller krænkelse er én for meget. Derfor følger DUF alle de anbefalinger, vi har fået fra Sex & Samfund og Børns Vilkår. Vi afholder en ny, målrettet lederuddannelse lige efter sommerferien med særligt fokus på ledelsens rolle og ansvar i håndtering af konkrete sager. Vi kommer til at stille en whistleblowerordning til rådighed for de medlemmer, der ikke er trygge ved at gå til deres ledelse med grænseoverskridende oplevelser eller krænkelser. Og så vil vi fortsætte med at rådgive og understøtte de politiske ungdomsorganisationer med at få forbedret deres samværspolitikker med de nye redskaber. For foreningslivet skal være et trygt sted at være,” siger formand for DUF, Chris Borup Preuss.

DUFs forretningsudvalg har besluttet at følge alle anbefalingerne. Inden sommerferien vil DUFs samværsteam holde individuelle rådgivningsmøder med alle de politiske ungdomsorganisationer for at gennemgå rapportens konklusioner og anbefalinger.


 

Øvrige nøgleresultater

- Næsten hver anden kvinde (46 %), der har besvaret undersøgelsen, har oplevet seksuelt grænseoverskridende adfærd eller krænkelser mindst én gang i løbet af de sidste to år sammenlignet med de mandlige medlemmer (24 %).

- Generelt trives unge mænd bedre både lokalt og nationalt end kvinder og transpersoner/nonbinære. Blandt respondenterne har medlemmer med høj ansvarspost signifikant højere trivsel end andre medlemmer

- Flest medlemmer oplever at være trygge til faglige aktiviteter frem for sociale – og til lokale arrangementer frem for nationale.

- 20 % af medlemmerne i undersøgelsen har oplevet at blive bagtalt, 18 % har oplevet at blive udelukket fra socialt samvær og 10 % at blive kaldt skældsord. Herudover fremgår det, at 16 % har oplevet at blive nedgjort med sit køn, 7 % pga. deres udseende, 3 % pga. deres seksualitet og 2 % pga. deres hudfarve.

Om undersøgelsen

Sex & Samfund og Børns Vilkår har, på foranledning af Dansk Ungdoms Fællesråd, undersøgt samværet og kulturer på tværs af 11 politiske ungdomsorganisationer i Danmark i perioden 15. januar til 30. maj 2021. Undersøgelsens formål har været at afdække omfanget af og oplevelserne blandt medlemmer og ledelser i relation til mobning, diskrimination, grænseoverskridende oplevelser og seksuelle overgreb inden for de seneste to år.

Undersøgelsen baserer sig på kvantitative data i form af en spørgeskemaundersøgelse med i alt 1.169 besvarelser fra medlemmer fra 10 politiske ungdomsorganisationer og kvalitative data i form af seks fokusgruppeinterviews med 23 medlemmer fra fem forskellige politiske ungdomsorganisationer, fem enkeltinterviews med medlemmer fra tre forskellige organisationer og 11 kvalitative enkeltinterviews af ledelser fra 11 ungdomsorganisationer.

Kontakter

Børns Vilkårs pressetelefon: 20204459
Sex & Samfunds pressetelefon: 29714222
DUF's pressetelefon: 22109005

Billeder

Information om Børns Vilkår

Børns Vilkår
Børns Vilkår
Trekronergade 26
2500 Valby

35 55 55 59http://www.bornsvilkar.dk/

Følg pressemeddelelser fra Børns Vilkår

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Børns Vilkår

Om natten fylder selvmordstanker i dobbelt så mange af samtalerne på BørneTelefonen24.5.2022 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I timerne fra 02 til 07 er det i høj grad de tunge tanker, spørgsmål og bekymringer, der fylder hos børn og unge, når de kontakter BørneTelefonen og HØRT. Knap hver femte samtale om natten handler om selvmordstanker og selvskade, viser en analyse af samtalerne i det første halve år med døgnåben rådgivning. Rådgiverne har flere gange måttet hjælpe med at tage kontakt til politi, ambulance og andre myndigheder.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum