Furesø Kommune

Ny spildevandsplan sætter ind mod overløb

Del

Vi skal passe på vores natur, søer og vandløb. Furesø Byråd har vedtaget en ny plan for spildevand og fremtidens udfordringer med øgede regnmængder.

Fra 2021 skal et opsamlingsbassin ved Fredtofteparken bremse overløb til Doktorens bugt og Farum Sø, når det regner. Foto Thomas Halvor Jensen, Furesø Kommune.
Fra 2021 skal et opsamlingsbassin ved Fredtofteparken bremse overløb til Doktorens bugt og Farum Sø, når det regner. Foto Thomas Halvor Jensen, Furesø Kommune.

Udsigten for de næste mange år lyder på klimaforandringer med ekstra store regnmængder til følge. Det forbereder Furesø Kommune sig nu på med en ny spildevandsplan, der skal sikre et rent vandmiljø og kloaksystemer, der kan håndtere vandmængderne i fremtiden.

"Vi skal kunne bade i vores søer. Dyre- og plantelivet i søer, vandhuller og åløb skal have gode levevilkår, så vi får en righoldig natur og mere biodiversitet. Vi skal håndtere de øgede vandmængder til gavn for miljøet," fortæller Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

"Alt det kræver, at vi arbejder målrettet med at renovere vores kloaknet, laver flere opsamlingsbassiner og bliver bedre til at håndtere regnvandet lokalt. Vi skal undgå, at de øgede regnmægnder belaster vores kloaksystem og får spildevand til at løbe over og ud i vores søer og åløb", tilføjer hun.

Furesø Byråd godkendte på årets sidste byrådsmøde den nye spildevandsplan. Planen sætter mål for den fremtidige håndtering af spildevandet og de store investeringer, det kræver at håndtere fremtidens spildevand.

Vand skal gøre gavn
Den nye spildevandsplan er også startskuddet til mere detaljerede planer for, hvordan regn- og spildevand i de forskellige områder af Furesø Kommune skal håndteres. Regn- og overfladevand skal først og fremmest holdes på egen grund, hvis nedsivningsforholdene tillader det. Her kan vandet være med til at gøre boligområderne mere spændende og skabe gode levesteder for planter og dyr. Det betyder også, at presset på kloakkerne bliver mindre, så overløb begrænses eller undgås. Det kan også være bedre for borgernes økonomi. Der er nemlig penge at spare ved at tilbageholde mere vand på egen grund.

"Den nye spildevandsplan sikrer, at der sker en prioritering af udviklingen og renoveringen af vores kloakker. Det handler om, at regnvandet så vidt muligt skal blive lokalt, og spildevandet ledes bort på en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Det vil også betyde, at overløb fra kloaksystemet til søer og åer fremover blive begrænset," understreger Lene Munch-Petersen (A), der suppleres af Øjvind Vilsholm (Ø), næstformand i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

”Den nye spildevandsplan er startskuddet til en bedre spildevandshåndtering i kommunen, så grundvand, badevand, vandløb og naturområder bliver påvirket så lidt som muligt af spildevand. Energiforbruget i vores spildevandshåndtering vil blive mindre og løsningerne vil fremover være mere klimasikre. De overløb, som vi har set eksempelvis ved Doktorens bugt, skal stoppes. Vi skal have miljørigtige og bæredygtige løsninger, som passer til de enkelte bydele,” siger han.

Nogle større projekter sættes allerede i gang i 2021. Det gælder et nyt og større bassin til opsamling af vand ved Fredtofteparken. Bassinet skal stoppe for overløb ved Doktorens bugt og forbedre vandkvaliteten i Farum Sø, ligesom Ravnehusbassinet i Hareskovby bliver renoveret, så lugtgenerne bliver mindsket.

Kontakter

Lene Munch-Petersen (A)Formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling; Medlem af Udvalg for byudvikling og bolig; Medlem af Udvalg for dagtilbud og familier

Tlf:7216 5660lmp@furesoe.dk

Øjvind Vilsholm (Ø)Medlem af Økonomiudvalget; Medlem af Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling; Medlem af Udvalg for dagtilbud og familier

Tlf:2027 4465oev@furesoe.dk

Claus TorpBy- og kulturdirektør

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv, Center for Kommunale ejendomme og Anlæg, Center for By og Miljø.

Tlf:7216 5858clt1@furesoe.dk

Billeder

Fra 2021 skal et opsamlingsbassin ved Fredtofteparken bremse overløb til Doktorens bugt og Farum Sø, når det regner. Foto Thomas Halvor Jensen, Furesø Kommune.
Fra 2021 skal et opsamlingsbassin ved Fredtofteparken bremse overløb til Doktorens bugt og Farum Sø, når det regner. Foto Thomas Halvor Jensen, Furesø Kommune.
Download

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum