ATP

Ny pensionsopsparing til 1,1 mio. borgere på overførselsindkomster

Del

ATP står fra den 1. januar for 2020 for Obligatorisk Pensionsordning, som er målrettet mennesker, der fx modtager dagpenge, kontanthjælp og førtidspension.

Fra den 1. januar 2020 står ATP for den nye pensionsordning, Obligatorisk Pensionsordning. Den oprettes automatisk, når man modtager fx dagpenge, kontanthjælp og førtidspension. Pensionen udbetales, når man som folkepensionist modtager sin ATP Livslang Pension.

Obligatorisk Pensionsordning er vedtaget af Folketinget for at sikre, at alle personer, der i kortere eller længere perioder er på overførselsindkomster, også får sparet op til pension.

Hos ATP, der administrerer ordningen, udtaler administrerende direktør, Bo Foged:

ATP er sat i verden for at sikre økonomisk tryghed i Danmark, og Obligatorisk Pensionsordning handler præcis om dét. Ordningen vil sikre, at flere pensionister får mere at leve for ved siden af deres folkepension og ATP Livslang Pension. Vi glæder os til at løse denne vigtige samfundsopgave.”

Pensionsbidraget kommer oven i det beløb, man får i ydelse. Man får altså ikke mindre at leve for, selv om man sparer op til pension.

Pensionsbidraget afhænger af det beløb, man får udbetalt i offentlig ydelse. I 2020 bliver der indbetalt et beløb, der svarer til 0,3 procent af ydelsen. Bidraget vil stige frem til 2030, hvor der bliver indbetalt et beløb, der svarer til 3,3 procent af den udbetalte ydelse.

På www.borger.dk/atp kan man logge ind og se, hvor meget man kan forvente at få i pension fra ATP Livslang Pension. Man kan også læse mere om Obligatorisk Pensionsordning.

Hvem skal man kontakte, hvis man har spørgsmål?

Hvis man som borger har spørgsmål til beregningen af pensionsbidraget til Obligatorisk Pension, skal man kontakte den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Hvis man i stedet har spørgsmål til udbetalingen af Obligatorisk Pension, skal man kontakte ATP Livslang Pension.

Fakta:

-       Obligatorisk Pensionsordning omfatter ca. 1,1 mio. borgere. Over tid bliver det langt flere, da man over en 20 års periode forventer, at godt tre mio. borgere i kortere eller længere perioder vil modtage en af de omfattede ydelser

-       Man skal ikke selv betale til Obligatorisk Pensionsordning. Den myndighed, der udbetaler ydelsen, sørger også for at indbetale pensionsbidragene.

-       Obligatorisk Pension bliver udbetalt som en del af ATP Livslang Pension, når man bliver folkepensionist. Det er ikke muligt at få udbetalt pensionen før.

Følgende ydelser er omfattet af Obligatorisk Pensionsordning:

 • Sygedagpenge
 • Uddannelseshjælp
 • Kontanthjælp
 • Supplement til brøkpension
 • Revalideringsydelse
 • Ressourceforløbsydelser
 • Ledighedsydelse
 • Flekslønstilskud
 • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Feriedagpenge
 • Efterløn
 • Barselsdagpenge
 • Førtidspension
 • Fleksydelse
 • Statens voksenuddannelsesstøtte
 • Seniorpension

Nøgleord

Kontakter

Pressekontakt: Presserådgiver Christian Frederik Mortensen cfm@atp.dk; 20 56 87 02

Billeder

Information om ATP

ATP
ATP
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

70 11 12 13https://www.atp.dk/

ATP Koncernen er Danmarks største pensionsselskab og administrationshus. Vi løser opgaver for næsten alle borgere og virksomheder i Danmark. Med en pensionsformue på 934 mia. kr. er ATP samtidig et af Europas største pensionsselskaber. Pensions & Investments er ansvarlige for ATP’s pensionsprodukt, ATP Livslang Pension. ATP Livslang Pension er en kollektiv ordning med over 5 mio. medlemmer. Målet er at levere gode, stabile pensioner i form af en livsvarig garanti, som vi tilstræber at realværdisikre. Det sker gennem investeringer i blandt andet obligationer, aktier, ejendomme og infrastruktur. ATP Livslang Pension sikrer, at næsten alle borgere i Danmark får et tillæg til folkepensionen den dag, de går på pension – og resten af livet.

Følg pressemeddelelser fra ATP

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra ATP

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum