Vejdirektoratet

Ny model bidrager til fremtidens grønne transportsektor

Share

Vejdirektoratet står bag en ny model, der kan hjælpe med at reducere klima- og miljøpåvirkningen i infrastrukturprojekter. Modellen kaldes InfraLCA, og ved hjælp af den kan man analysere klima- og miljøpåvirkningen i et projekts livscyklus. Banedanmark er nu indgået som medejer af modellen, hvilket øger det direkte samarbejde om et fælles mål om at reducere klimaaftrykket i transportsektoren.

Vejdirektoratet har som mål at gå forrest i missionen om at bidrage til at nedsætte klimaaftrykket. I den forbindelse er udviklingen af modellen InfraLCA et vigtigt værktøj til at kunne opgøre de konkrete CO2-udledninger og -reduktioner i en bred vifte af infrastrukturprojekter.

Værktøjets grundlæggende funktion er at sætte tal på den klima- og miljøpåvirkning, der sker i et projekts livscyklus. Det er en unik mulighed for at udpege de områder, hvor man konkret kan arbejde for at nedsætte klimaaftrykket.

Specialkonsulent Christian Axelsen, Vejdirektoratet, siger:

”Vejdirektoratet har igangsat og leder i dag flere forskellige samarbejder omkring klima og CO2-reduktion. I disse samarbejder deltager andre ejere af infrastruktur og bygherrer som for eksempel statslige styrelser og kommuner, forskellige brancher, rådgivere og entreprenører. Fælles for dem alle er, at InfraLCA er udgangspunktet for drøftelserne i samarbejderne, og på den måde kan vi opnå én fælles tilgang til at opgøre klimaaftryk til den danske infrastruktur.”

Samarbejdet omkring InfraLCA med blandt andet Banedanmark betyder, at modellen nu favner endnu bredere. Den øgede funktionalitet og det nye fagområde medfører, at modellen kan anvendes til flere typer materialer og produkter til flere forskellige infrastrukturprojekter.

Fælles for hele branchen

Det er ikke kun Vejdirektoratet og Banedanmark, der har glæde af InfraLCA-modellen, for Vejdirektoratet har stillet den frit tilgængelig for alle, og den bliver allerede nu benyttet af et væld af infrastrukturejere i Danmark.  

Samtidig har Vejdirektoratet opstartet flere samarbejder, der centrerer sig om klima og InfraLCA. Resultatet af disse samarbejder er, at der opnås én fælles tilgang til at opgøre klimaaftryk i flere forskellige sammenhænge.

Adm. direktør Henrik Garver, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, siger:

”Med InfraLCA har Danmark nu fået en model, hvor vi taler samme sprog og dermed bedre kan effektivisere processen i den grønne omstilling. I samarbejdet mellem for eksempel rådgivere og bygherrer er det særligt vigtigt for at opnå succes.”

Det fælles samarbejde i branchen er et optimalt udgangspunkt for at opdatere og videreudvikle InfraLCA, så det fortsat bliver Danmarks fællesmodel for klimaanalyser i infrastrukturprojekter.

InfraLCA er i brug

InfraLCA bliver først og fremmest et effektivt og brugbart værktøj, der kan hjælpe infrastrukturejere med at stille nye krav i udbud. Det vil eksempelvis betyde, at Vejdirektoratet med nye klimakrav i udbud kan stille specifikke krav til en maksimal, samlet CO2-udledning i forbindelse med et anlægsarbejde. Det betyder også, at der bedre kan overholdes en maksimal udledning af klimaaftrykket på anlægsprojekter.

Efter opdateringen, hvor Banedanmark har bidraget med mange nye data og et nyt modul, kan modellen nu også bruges på banedelen af Danmarks infrastruktur. Opdateringen betyder hovedsageligt, at der indgår flere data i modellen.

InfraLCA er allerede implementeret, og Vejdirektoratet bruger nu værktøjet til at beregne klimaeffekterne på forskellige større projekter, linjeføringer og forskellige løsningsforslag, herunder også det store anlægsprojekt omkring Nordhavnstunnellen.

Læs mere om InfraLCA

Keywords

Contacts

Images

InfraLCA er allerede i brug i arbejdet med Nordhavnstunnellen. Foto: Vejdirektoratet.
InfraLCA er allerede i brug i arbejdet med Nordhavnstunnellen. Foto: Vejdirektoratet.
Download

About Vejdirektoratet

Vejdirektoratet
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

+45 7244 3333https://www.vejdirektoratet.dk/

Subscribe to releases from Vejdirektoratet

Subscribe to all the latest releases from Vejdirektoratet by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Vejdirektoratet

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom