Teknologisk Institut

Ny metode forhindrer udledning af drivhusgasser

Del

4.000 tons forbudte drivhusgasser er bundet i gamle fjernvarmerør, som står foran udskiftning. Ny målemetode kan afsløre de skadelige gasser.

I Danmark står en stor del af fjernvarmerørene for udskiftning. Mange af de gamle rør er isoleret med skum, der indeholder ca. 4.000 tons forbudte drivhusgasser. Gasserne vil, hvis de frigøres, kunne nedbryde ozonlaget og påvirke klimaet svarende til 16.000.000 tons CO2. En nyudviklet målemetode kan afsløre de miljøfarlige rør.

Den danske muld gemmer på 4.000 tons forbudte drivhusgasser. De forbudte gasser er bundet i isoleringen om gamle varmerør. Hvis rørene ved udskiftning klippes op til genbrug, som det har været praksis indtil nu, vil gasserne blive frigivet, og det vil skade ozonlaget og medføre en voldsom drivhuseffekt.

- Når man skal genbruge stålet fra udtjente fjernvarmerør, vil man samtidig frigive hovedparten af de drivhusgasser, som er bundet i isoleringsskummet. Hvis al gassen slippes ud i atmosfæren, vil det svare til ca. en tredjedel af Danmarks årlige CO2-udledning eller 16.000.000 tons CO2,siger specialist Casper Laur Byg fra Teknologisk Institut.

Teknologisk Institut har derfor i samarbejde med GasDetect A/S og Stena Recycling A/S og med støtte fra Miljøstyrelsen udviklet en ny målemetode, som på stedet kan afklare, om isoleringsskum indeholder CFC-gasser. Hermed kan klimaet spares for en ellers anseelig udledning af drivhusgas. 

Svært at se forskel på rør med og uden drivhusgas

CFC-gas blev anvendt i isoleringsskum til køleskabe, frysere, byggematerialer og fjernvarmerør frem til 1995, hvorefter gassen blev forbudt. Det skønnes, at der indtil 1995 er nedgravet 26.000 km fjernvarmerør, som indeholder 4.000–4.500 tons CFC-gas, der er bundet i isoleringen. 

Når fjernvarmerør bliver udskiftet med rør med tidssvarende isolering, sendes de gamle rør til genanvendelse på grund af indholdet af stål. 

- Ved klipning og knusning af de udtjente rør frigives stort set hele den CFC-mængde, der har været bundet i isoleringen, til atmosfæren. Udfordringen er, at rør med og uden CFC ser ens ud, og derfor kan genbrugsfirmaerne ikke umiddelbart afgøre, hvilke rør der indeholder CFC i isoleringsskummet, siger Casper Laur Byg. 

Med Teknologisk Instituts nye målemetode kan genbrugsfirmaerne på stedet identificere det isoleringsskum, der indeholder de forbudte drivhusgasser ved hjælp af usynligt nærinfrarødt lys. Måleudstyret suger gassen ind i en bærbar målecelle, og hvis indholdet af CFC overstiger en bestemt grænse, lyder en alarm. Målingen kan udføres på under et minut. 

Ulig køleskabe, der frasorteres og håndteres på specielle anlæg, stilles der i dag ingen krav til håndteringen af ældre fjernvarmerør, hvorfor udstyret vil blive benyttet på frivillig basis.  

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram, projektnummer MST-141-01417

Fakta: 

  • CFC (Chloro-Fluoro-Carbon) er en gruppe af kunstigt fremstillede gasser, der udelukkende indeholder klor, fluor og kulstof, og som er svært nedbrydelige
  • CFC blev anvendt til opskumning af isolering i bl.a. køleskabe og fjernvarmerør samt som kølemiddel
  • Frigivelsen af CFC sker primært, når skummet knuses
  • Anvendelsen blev forbudt pr. 1/1 1995, jf. Montrealprotokollen
  • I Danmark er der ca. 2×13.000 km fjernvarmerør med CFC-holdig isolering, svarende til ca. 4.000-4.500 ton CFC 
  • Den mest anvendte CFC-gas (CFC11) har ifølge www.ghgprotocol.org en drivhusgaseffekt, der er ca. 4.000 gange kraftigere end CO
  • Hvis al CFC-gas fra ældre fjernvarmerør i Danmark slippes ud i atmosfæren, vil det svare til ca. 1/3 af den årlige, danske CO2-udledning
  • CFC nedbryder ozonlaget

Nøgleord

Kontakter

Specialist Casper Laur Byg, Teknologisk Institut, mobil: 72 20 19 29, mail: cby@teknologisk.dk

Billeder

Download
En måling foretages på skummet fra et fjernvarmerør for at afgøre, om det indeholder CFC. Målinger foretages på stedet med bærbart udstyr, der giver svar inden for 30 sekunder.
En måling foretages på skummet fra et fjernvarmerør for at afgøre, om det indeholder CFC. Målinger foretages på stedet med bærbart udstyr, der giver svar inden for 30 sekunder.
Download
Ældre fjernvarmerør opgravet i forbindelse med reparationer og opdatering af nettet. Rørene sendes til genanvendelse på grund af indholdet af stål.
Ældre fjernvarmerør opgravet i forbindelse med reparationer og opdatering af nettet. Rørene sendes til genanvendelse på grund af indholdet af stål.
Download
Download
Download

Links

Information om Teknologisk Institut

Teknologisk Institut
Gregersensvej
2630 Taastrup

7220 2000http://www.teknologisk.dk/

Teknologisk Institut styrker danske virksomheder ved hjælp af banebrydende teknologier og mere end 1.100 medarbejderes faglige ekspertise. Årligt kommer det mere end 10.000 virksomheder til gavn inden for så forskellige områder som; energi, fødevarer, life science, materialer, byggeri og produktion. Teknologisk Institut har datterselskaberne Danfysik A/S, Dancert A/S, Teknologisk Institut AB Sverige og DTI Spain.

Læs mere om Instituttet.

Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen på pressetelefon 7220 1066 – eller kommunikation@teknologisk.dk

Følg pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum