Beskæftigelsesministeriet

Ny lov skal forbedre arbejdsmiljøet

Del

Pisk og gulerod i ny lov om arbejdsmiljø skal målrette Arbejdstilsynets indsats og gøre det mere sundt og sikkert at gå på arbejde.

Tirsdag den 19. november fremsætter regeringen et forslag til en ny arbejdsmiljølov.

Lovforslaget er et vigtigt skridt i udmøntningen af den brede politiske aftale fra april 2019 om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, der tilførte 460 mio. kr. for perioden 2020-22 til et bedre arbejdsmiljø.

”Det skal være trygt, sikkert og sundt at gå på arbejde i Danmark. Med den nye lov gør vi det sværere at snyde på vægten, mens vi giver en hjælpende hånd til de virksomhed, der vil det gode arbejdsliv. Vi styrker Arbejdstilsynet og igangsætter en række nye tiltag. Det vil gavne den almindelige medarbejder, men også virksomhederne og samfundet som helhed”, udtaler beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Fremover vil Arbejdstilsynets indsats i endnu højere grad blive målrettet de virksomheder, der har størst risiko for arbejdsmiljøproblemer, ligesom virksomheder, der begår grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven, vil få større bøder.

Samtidig skal det være enklere for virksomhederne at forbedre arbejdsmiljøet. Det foreslås bl.a. at udvide Arbejdstilsynets værktøjskasse, så de virksomheder, der går aktivt ind i at forbedre arbejdsmiljøet, bl.a. får mulighed for at indgå aftaleforløb med Arbejdstilsynet om at løse deres arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdsmiljøaftalen indeholder ud over tiltagene i lovforslaget en række initiativer, som kan gennemføres inden for rammerne af den gældende arbejdsmiljølov. Arbejdstilsynets tilsynsførende får bl.a. bedre mulighed for at vejlede virksomhederne i, hvordan de sikrer et sundt arbejdsmiljø, og der vil blive gennemført flere særlige brancheindsatser målrettet bl.a. nedslidningstruede arbejdspladser. Herudover intensiveres kontrollen med udenlandske virksomheder - i form af flere kontrolaktioner, mere opsøgende indsats og et fortsat skærpet tilsyn på større bygge- og anlægsprojekter.

Med aftalen vil der også komme øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø, som for første gang får sin egen bekendtgørelse. Det vil gøre reglerne tydeligere for både arbejdstagere og arbejdsgivere. Der vil også blive ryddet op i andre gamle regler og vejledninger inden for hele arbejdsmiljøområdet, så det bliver lettere for den enkelte virksomhed at styrke arbejdsmiljøet.


Lovforslaget indeholder bl.a. ændringer af arbejdsmiljøloven på følgende områder:

  • Der skal laves konkrete måltal for arbejdsmiljøindsatsen på brancheniveau
  • Der indføres mulighed for aftaler om forbedring af arbejdsmiljøet
  • Rådgivningspåbud ændres til kompetencepåbud, så det tager højde for virksomhedernes forskellige behov for kompetenceopbygning
  • Reglerne gøres mere tydelige og klare
  • Ministeren bemyndiges til at indføre gebyr for skærpet tilsyn
  • Bøder ved alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven skærpes
  • Grundbøden for materielle overtrædelser af arbejdsmiljøloven forhøjes    

Lovforslaget forventes vedtaget inden jul, og initiativerne vil træde i kraft i de kommende år. Læs lovforslaget her. 

Kontakt: Beskæftigelsesministeriets presseenhed: 51 23 28 30.

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til kamp for den danske model i Bruxelles6.12.2019 14:12:25 CETPressemeddelelse

Forud for rådsmødet blandt EU’s beskæftigelsesministre rejser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard mandag til Bruxelles for at kæmpe for den danske model. Her mødes han med blandt andet repræsentanter for europæiske arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt medlemmer af Europa-Parlamentet. På møderne vil han søge opbakning til Danmarks kamp mod en lovfastsat europæisk mindsteløn, som den nye kommissionsformand Ursula Von Der Leyen forventes at fremsætte forslag om. I forbindelse med rådsmødet tirsdag holder han desuden en række separate møder med sine ministerkollegaer fra Italien, Tyskland og Nederlandene for at fremme danske interesser og fortælle om den danske model, hvor lønnen fastsættes af arbejdsmarkedets parter i overenskomstforhandlinger. Også torsdag vil ministeren gentage Danmarks holdning til et muligt kommende forslag, når han får besøg af EU’s nye beskæftigelseskommissær Nicolas Schmit i København. - Jeg forstår godt, at man fra Kommissionens side gerne vil sikr

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum