Københavns Kommune Socialforvaltningen

Ny københavner-model skal sikre hjælpen til byens mest udsatte familier

Del
35 af de mest udsatte familier på Nørrebro og Bispebjerg vil fremover få tilknyttet to faste kontaktpersoner, som skal være deres indgang til kommunen.

Uklarhed over, hvem man skal gå til, og en oplevelse af, at man igen og igen skal fortælle sin historie til en ny person. Det er ofte sådan, at udsatte familiers kontakt med kommunen ser ud.

Det skal en ny indsats i København, der træder i kraft i begyndelsen af 2023, nu ændre på. Med en ”københavner-model” vil 35 socialt udsatte familier på Nørrebro og Bispebjerg nu få to faste kontaktpersoner, som de kan kontakte uanset om det handler om beskæftigelse, sundhed, sociale indsatser, fritidstilbud eller noget helt femte.

Erfaringer viser, at udsatte familier ofte har flere indsatser på tværs af forvaltninger, og at det kan gøre, at de mister overblikket over den hjælp, de modtager. Samtidig skaber det for nogle en modstand, som betyder, at de ikke tager imod den hjælp, de kan få.

”Familier, der modtager hjælp fra flere forskellige steder i kommunen, kan miste overblikket og kan i værste fald ende med ikke at få den hjælp, de har brug for. Derfor indfører vi nu et team, som skal arbejde på tværs af forvaltninger og skal sikre, at familierne får den rette støtte og kun behøver at tage kontakt til deres faste kontaktpersoner. Det vil betyde, at vi kommer til at hjælpe nogle af de allermest udsatte familier bedre, og indsatsen kan på den måde bidrage til at mindske den sociale ulighed, vi ser i København. Jeg glæder mig til at se, om indsatsen får en så god effekt, at vi måske skal udbrede den til andre dele af byen,” siger socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø).

Den helhedsorienterede familieindsats vil bestå af ti årsværk fra Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K) udtaler:

”Børn og unge i udsatte familier skal have hurtig hjælp og kontinuerlig hjælp, så det er afgørende, at familierne ikke farer vild i systemet. Med en fast kontaktperson kan vi sikre, at der også er et fokus på børnenes behov, og at værdifuld tid ikke går tabt.”

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (R) udtaler:

”Det er en virkelig vigtig indsats, der nu heldigvis forsætter. Vi ved, at det virker at komme tæt på familien på tværs af forvaltningerne, samt at det ikke er den enkelte udsatte families ansvar at holde styr på kommunes forvaltninger. Det er kommunens ansvar at hjælpe helhedsorienteret.”

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) udtaler:

”Et liv med sunde vaner starter bedst i barndommen, så vi skal sætte tidligt ind og hjælpe de familier, som har brug for en sundere livsstil og bedre trivsel. Med den nye indsats bliver de udsatte familier tilbudt sundhedssamtaler, som kan være med til at styrke hele familiens fysiske og psykiske sundhed. Samtidig hjælper vi med at sikre sammenhæng mellem kommunens tilbud, familiernes egen læge og regionens sundhedstilbud. Vi skal have gjort op med den store sociale ulighed i sundhed, som betyder, at den gennemsnitlige levetid på Nørrebro og Bispebjerg er markant lavere end i resten af kommunen.”

Beskæftigelses- og integrationsborgmester, Jens-Kristian Lütken (V) udtaler:

”Jeg er glad for, at vi nu får bedre mulighed for at hjælpe udsatte familier over mod mere selvhjulpne liv. Det ligger mig meget på sinde, at ordningen skal komme langt flere familier til gavn. Derfor skal vi fra begyndelsen have fokus på, hvordan den kan bredes ud til flere, ligesom den nye model skal sikre, at social- og beskæftigelsesindsatsen i langt højere grad bliver set som hinandens forudsætninger. En plads på arbejdsmarkedet er nøglen til at løse mange udfordringer. Samtidig skal modellen understøtte det kommende arbejde med at implementere hovedloven om en helhedsorienteret indsats, som forventes at træde i kraft i juli 2023.”

Den helhedsorienterede familiebehandling bygger videre på de gode erfaringer, Københavns Kommune i de seneste år har høstet med den lignende indsats ’Sammen om familien’, der har været finansieret af satspuljemidler.

Der er foreløbig afsat penge til, at indsatsen kan fungere på Nørrebro og Bispebjerg i de næste fire år. Hvis erfaringerne med indsatsen er gode, er det en mulighed at gøre den permanent og udbrede den til resten af København.

Kontakter

Information om Københavns Kommune Socialforvaltningen

Københavns Kommune Socialforvaltningen
Københavns Kommune Socialforvaltningen
Bernstoffsgade 17
1592 København V

33 66 33 66https://www.kk.dk/sof

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Socialforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Socialforvaltningen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum