Udenrigsministeriet

Ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel

Del

Ligestillingsministeren udsender i dag en ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2019-2021. Handlingsplanen er en del af satspuljeaftalen for 2018, hvor der er afsat 63 mio. kr. over tre år til indsatsen. Fokus vil især være på at ruste relevante aktører til at se menneskehandel, når det finder sted, og på at gøre indsatsen mere fleksibel.

Den kommende handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2019-2021 bygger videre på og fortsætter den danske indsats mod menneskehandel fra de tidligere handlingsplaner. Handlingsplanen blev forhandlet under sidste års satspuljeforhandlinger med henblik på at skabe sikkerhed og stabilitet om indsatsen, ikke mindst hos NGO’erne på området.

I Danmark har antallet af ofre for menneskehandel, som er vurderet handlet af de danske myndigheder været stigende i periode 2007-2017. 87 procent af ofrene er kvinder. Menneskehandel er et brud på grundlæggende menneskerettigheder og en grov krænkelse af den enkeltes ret til at bestemme over egen krop og eget liv.

”Menneskehandel er et globalt problem og desværre en lukrativ ”forretning” for kyniske bagmænd, som går efter at udnytte i forvejen sårbare og udsatte kvinder, mænd og børn. Med handlingsplanen fortsætter vi indsatsen både med at støtte ofrene og hjælpe dem videre i livet og retsforfølge bagmændene. Jeg er glad for, at der er bred opbakning i Folketinget til indsatsen mod menneskehandel” siger Eva Kjer Hansen, minister for ligestilling, som er ansvarlig for den overordnede koordinering af regeringens indsats på området.

Menneskehandel til prostitution er mest udbredt. Men der kan forekomme menneskehandel inden for en lang række områder. Det kan fx være handel til tvangsarbejde i restaurationsbranchen, privat husarbejde, lommetyveri, salg af stoffer, tiggeri og proformaægteskaber. Derfor er der i den nye handlingsplan fokus på, at relevante aktører skal kende tegn og signaler på menneskehandel og være klar til at støtte ofrene, når de møder dem. Det kan fx være kommunale gadeplansmedarbejdere, asylcentre, NGO’er, politiaspiranter og i retsvæsenet.

I den nye handlingsplan lægges der samtidig vægt på, at indsatsen skal være fleksibel og tilpasningsdygtig over for nye behov, udviklingstendenser og nye målgrupper blandt ofrene. Handleplanens ambition er at gå på to ben ved både at kunne hjælpe ofrene bedst muligt og samtidig ramme bagmændene.

Indsatsen over for ofre for menneskehandel går på tværs af myndigheder og ministerområder. Det er afgørende, at alle aktører står sammen om at bekæmpe menneskehandel og sikre en fælles indsats over for ofrene. Derfor står satspuljepartierne og en række ministre bag handlingsplanen. Handlingsplanen er den femte siden 2002. Handlingsplanen træder i kraft 1. januar 2019.

Download handlingsplanen her

Kontakter

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Nyt dansk bidrag på 100 mio. kr. til FN’s Fredsopbygningsfond23.9.2018 10:22pressemeddelelse

Regeringen har besluttet at bidrage med 100 mio. kr. til FN’s Fredsopbygningsfond. Det danske bidrag er en markant støtte til Fonden, der arbejder for stabiliseringen af lande, der har været, er eller kan blive ramt af voldelige konflikter. Det sker gennem hurtig, fleksibel og risikovillig finansiering af konfliktløsnings- og stabiliseringsindsatser. FN’s generalsekretær Antonio Guterres har gjort Fonden til et centralt element i reformen af FN’s freds- og sikkerhedsarbejde.

Alvorlig kritik af forvaltningen på fiskeriområdet20.9.2018 11:30pressemeddelelse

Kammeradvokaten har undersøgt udvalgte sager på fiskeriområdet på baggrund af en række forhold som Udenrigsministeriet blev opmærksom på i efteråret 2017. Kammeradvokaten finder, at forvaltningen har været meget imødekommende over for erhvervet generelt, og at administrationen har været mangelfuld og fejlbehæftet. Samlet set vurderer Kammeradvokaten, at forvaltningskulturen på området har været meget kritisabel. Undersøgelsen viser ikke tegn på korruption, strafbare forhold eller favorisering af enkelte fiskere. Eva Kjer Hansen vil have området undersøgt yderligere.