Mission Øst

Ny håndbog skal sikre, at ingen lades i stikken

Del

’Towards Inclusion’ skal hjælpe organisationer til at yde hjælp og udvikling til alle marginaliserede grupper.

Håndbogen Towards Inclusion deler Mission Østs erfaringer fra Nepal. Kan downloades gratis på Mission Østs hjemmeside.
Håndbogen Towards Inclusion deler Mission Østs erfaringer fra Nepal. Kan downloades gratis på Mission Østs hjemmeside.

Mission Øst har 10 års erfaring i Nepal med at støtte og styrke piger, kvinder, kasteløse og personer med handicap; marginaliserede mennesker, der ikke kun lever i fattigdom, men også står over for utallige andre hindringer. På den baggrund udgiver hjælpeorganisationen nu en håndbog til fri afbenyttelse for alle organisationer og andre interesserede.

’Towards Inclusion’ er blevet til i tæt samarbejde mellem tre organisationer, der har bidraget med hver deres erfaringer: Mission Øst, ICCO Nepal og Light for the World. Alt sammen under ledelse af inklusions-eksperterne Vera van Ek og Sander Schot.

Mission Øst arbejder i Nepal med både akut katastrofehjælp og langsigtet på at forebygge katastrofer ved at samarbejde med lokalsamfund om at reducere jorderosion og  oprette alarmsystemer og lave evakueringsplaner. En essentiel del af dette arbejde er at inkludere marginaliserede grupper såsom  personer med handicap, som ellers ville blive efterladt under katastrofer.

Alle marginaliserede grupper er desuden repræsenteret i de lokale landsbykomitéer, som tilser dette arbejde. Det er erfaringerne herfra, der nu kan komme andre organisationer og Mission Østs øvrige syv arbejdslande til gavn.

’Towards Inclusion’ viser på bedste pædagogiske vis, hvordan hjælpeorganisationers gode intentioner om at inkludere marginaliserede grupper kan føres ud i livet, så ingen befolkningsgrupper lades tilbage i et lokalsamfunds udvikling. Med flotte billeder, grafer og illustrationer guides læseren fra analyse til konkret handling.

Først føres læseren gennem en grundig evaluering af sin egen organisations tilgang til inklusion og muligheder for at involvere samarbejdspartnere og donorer i processen.

Derefter præsenteres et sæt værktøjer, som dels kortlægger muligheder og forhindringer for at inkludere marginaliserede grupper i alle faser af udviklingsarbejdet, og dels viser, hvordan man helt konkret går til værks for at få alle med i udviklingen. Håndbogen giver også hjælp til at evaluere og måle effekten af alle anstrengelser. Det sker på måder, der inkluderer dem, hvis stemme ofte ikke bliver hørt, hvad enten det er en analfabet, en person med handicap, der ikke kan forlade sit hjem, eller en kasteløs dalit, der aldrig før har haft mulighed for at udtrykke sin mening.

Til sidst gives der bud på, hvordan den inkluderende tilgang kan blive en naturlig del af lokalsamfundets kultur. Her er nøgleordene: Vision, kommunikation, bemyndigelse, udholdenhed og fejringer af både små og store sejre.

– Det er med glæde og stolthed, vi nu kan udgive et omfattende materiale ud fra ’best practice’ i Nepal gennem 10 år. Vi håber, at så mange organisationer som muligt vil få gavn af håndbogen, og endnu vigtigere: At alle de mennesker, der ellers bliver diskrimineret på grund af køn, hudfarve, handicap, etnicitet, kaste, religion eller seksuel orientering må få værdigheden tilbage og fuldt ud bidrage til at løfte og udvikle deres lokalsamfund, siger Missions Østs generalsekretær Kim Hartzner.

– Denne praktiske vejledning vil styrke Mission Østs arbejde for – sammen med lokale partnere – at nå de mest udsatte mennesker og i sidste ende bidrage til FN’s overordnede mål, at “ingen lades i stikken”, siger Mission Østs vicelandsleder i Nepal, Santosh Sharma.

Han bakkes op af Mission Østs samarbejdspartnere i landet:

– Tak for initiativet! Håndbogen vil hjælpe os yderligere i arbejdet med ligestilling og inklusion. Bogen vil også være et godt redskab i bredere politisk fortalervirksomhed, siger Monah Singh Sunar, der er generalsekretær i Nepal National Dalit Social Welfare Organization (NNDSWO).

– Retningslinjerne vil uden tvivl højne arbejdet for at skabe et lige og retfærdigt samfund. Håndbogen er et vigtigt og meget relevant redskab til at fjerne alle barrierer for inklusion, siger Minh Shahi, generalsekretær i Karnali Integrated Rural Development and Research Centre (KIRDARC).  

’Towards Inclusion’ er på 144 sider og kan downloades gratis på Mission Østs hjemmeside: www.missioneast.org/en/publikationer.

Nøgleord

Kontakter

Svend Løbner | Press Coordinator | Mission East
Skt. Lukas Vej 13 | DK 2900 Hellerup | Denmark
Ph: +45 28 707 703 | www.miseast.org | press@missioneast.org

Billeder

Håndbogen Towards Inclusion deler Mission Østs erfaringer fra Nepal. Kan downloades gratis på Mission Østs hjemmeside.
Håndbogen Towards Inclusion deler Mission Østs erfaringer fra Nepal. Kan downloades gratis på Mission Østs hjemmeside.
Download

Links

Information om Mission Øst

Mission Øst
Mission Øst
Postboks 149, Skt. Lukas Vej 13
2900 Hellerup

39 61 20 48http://www.miseast.org/

Mission Øst er en international hjælpeorganisation, der yder akut nødhjælp og langsigtet udviklingsstøtte i Østeuropa og Asien. Vi hjælper mennesker i nød uanset race, religion og politisk ståsted. Mission Øst er grundlagt i Danmark og gennemfører projekter direkte eller sammen med lokale partnere i Afghanistan, Armenien, Burma, Irak, Nepal, Nordkorea, Syrien og Tadsjikistan. Mission Øst er støttet af Danida, de norske og tyske Udenrigsministerier samt EU og FN.

Følg pressemeddelelser fra Mission Øst

Ved at skrive dig op her, vil du modtage pressemeddelelser på mail når de udsendes. Indtast din mail og følg instruktionerne. Det er ligeså let at melde sig fra igen.

Flere pressemeddelelser fra Mission Øst

Ny leder for Mission Østs Irak-program11.8.2017 09:41pressemeddelelse

Anders Andersen er ny programleder for Mission Østs humanitære arbejde i Irak. Fra sit kontor i Mission Østs operationelle hovedkvarter i Bruxelles står han for rapportering til store donorer som Danida, EU og FN, mens han samtidig tilser Mission Østs store nødhjælps- og udviklingsprogram i Irak. I det krigshærgede land er over 80 medarbejdere i fuld sving med at uddele nødhjælp til fordrevne familier fra bl.a. Mosul. Andre steder hjælper de hjemvendte familier til at genopbygge deres huse og virksomheder. Sammen med en hær af frivillige driver medarbejderne desuden seks børnecentre, hvor børn og unge får hjælp til at komme sig over krigens traumer og lære basale skolefag og få faglige færdigheder. Anders Andersen er uddannet i europæisk politik og international udvikling med en kandidat fra Roskilde Universitet. Han har erfaring med hjælpearbejde fra engagement i Dansk Flygtningehjælp, Danmark mod Landminer, Danish Demining Group og ICBL (International Campaign to Ban Landmines). I Mi

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum