Roche a/s

Ny forskning: Immunterapi øger overlevelsen hos patienter med ikke-småcellet lungekræft

Del

Den mediane overlevelse forlænges med godt 7 måneder, når patienter med uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft behandles med immunterapien Tecentriq. Det viser resultater fra IMpower110-studiet, der blev præsenteret på den europæiske kræftkongres, ESMO, sent fredag eftermiddag. Resultaterne er meget positive, siger overlæge Jens Benn Sørensen, Rigshospitalet.

I de senere år har kliniske studier dokumenteret, at immunterapi kan være potent til behandling af uhelbredelig lungekræft. Nu bekræfter nye forskningsresultater, at overlevelsen øges signifikant, når patienter med ikke-småcellet lungekræft, der er karakteriseret ved en såkaldt high level af PD-L1 ekspression, behandles med Tecentriq (atezolizumab) som monoterapi efter sygdomstilbagefald. Resultaterne blev fremlagt under præsentationen af IMpower110-studiet på den europæiske kræftkongres, ESMO, der i år afholdes i Barcelona, Spanien.

Signifikant forbedret overlevelse

Studiet viste en signifikant forbedring af den mediane overlevelse (OS) på 20,2 måneder ved behandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft med en high level af PD-L1 ekspression. Til sammenligning var den mediane overlevelse 13,1 måneder i kontrolgruppen, der blev behandlet med kemoterapi.

- Det er meget positive resultater. De viser, at patienter med ikke-småcellet lungekræft, som er karakteriseret ved en høj PD-L1 ekspression, kan behandles med atezolizumab. Jeg forventede, at studiet nåede denne konklusion, men det er godt at få det bekræftet. Det er altid godt at have god medicin i værktøjskassen, udtaler overlæge Jens Benn Sørensen, der selv overværede præsentationen af IMpower110-studiet i Barcelona.

- Jeg hæftede mig samtidig ved, at det er muligt at opdele patienterne med en høj PD-L1 ekspression efter om ekspressionen udtrykkes i tumorcellerne eller immuncellerne. Det vil være interessant at se nærmere på, om det har betydning for effekten af behandlingen med atezolizumab. Men her må vi afvente opfølgende analyser, tilføjer Jens Benn Sørensen.

Også blandt patienter med ikke-småcellet lungekræft med en såkaldt medium to high level af PD-L1 ekspression sås en positiv trend i den mediane overlevelse (OS) – nemlig 18,2 måneder versus 13,1 måneder i kontrolgruppen. Resultaterne er dog ikke statistisk signifikante ved præsentationen af studiet. Der afventes ligeledes resultater ved behandling med Tecentriq som monoterapi til patienter med såkaldt lower level af PD-L1 ekspression.

Data præsenteres for FDA og EMA

I nær fremtid vil Roche – som står bag den kliniske udvikling af Tecentriq – præsentere de kliniske data fra IMpower110 for de amerikanske og de europæiske lægemiddelmyndigheder, FDA og EMA, og samtidig drøfte, hvordan denne behandlingsmulighed kan komme patienterne til gavn.

For yderligere information:

Overlæge Jens Benn Sørensen, Rigshospitalet

Telefon: 35 45 35 45

Kommunikationschef Morten Wiberg, Roche a/s

Mobil: 24 88 60 31

Email: morten.wiberg@roche.com

Om IMpower110

IMpower 110 er et randomiseret, åbent fase 3-studie, som sammenligner effekt og bivirkninger med Tecentriq (atezolizumab) som monoterapi ved førstelinjebehandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft. Inklusionskriterierne for deltagelse i studiet er, at patienterne har en PD-L1 status > 1%, og at de er kemoterapi-naive med avanceret non-squamous eller squamous NSCLC uden ALK eller EGFR mutationer (wild-type; WT).

572 patienter (555 WT) deltog i IMpower110-studiet. Patienterne blev opdelt i to lige store grupper. Forsøgsgruppen behandlet med Tecentriq frem til sygdomsprogression, indtil patienten ikke længere har gavn af behandlingen eller død.

Kontrolgruppen blev behandlet med kemoterapiregimet carboplatin eller cisplatin i kombination med enten pemetrexed (non-squamous) eller gemcitabine (squamous), efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med pemetrexed alene (non-squamous) eller best supportive care (squamous) frem til sygdomsprogression, uacceptabel toksicitet eller død.

Endepunkter

Studiets primære endepunkt er samlet overlevelse (OS). Endepunktet opgøres afhængigt af niveauet af patientens PD-L1 ekspression, fastlagt ud fra en såkaldt SP142 analyse.

I studiet skelnes mellem følgende niveau for PD-L1 ekspression:

- High level defineret som TC3/IC3 – svarende til PD-L1 > 50%

- Medium to high level defineret som TC2/3 IC2/3 – svarende til PD-L1 > 5%

- Lower to high level defineret som TC1,2,3/IC1,2,3 – svarende til PD-L1 > 1%

De sekundære endepunkter er investigator-vurderet sygdomsfri overlevelse (PFS), objektive responsrater (ORR) og responsvarighed (DoR).

Hovedresultater

Ved behandling med Tecentriq som monoterapi i første linje var den mediane overlevelse (OS) 20,2 måneder hos patienter med ikke-småcellet lungekræft med en høj PD-L1 ekspression (TC3/IC3-WT). Til sammenligning var den mediane overlevelse 13,1 måneder i kontrolgruppen, der blev med kemoterapi.

Blandt patienter med ikke-småcellet lungekræft med en middel PD-L1 ekspression (TC2/3 eller IC 2/3-Wild-Type) sås en positiv trend i den mediane overlevelse (OS) – nemlig 18,2 måneder versus 13,1 måneder i kontrolgruppen. Resultaterne var dog endnu ikke statistisk signifikante ved præsentationen af studiet. Der afventes ligeledes resultater ved behandling med Tecentriq som monoterapi til patienter med lavere niveauer af PD-L1 ekspression.

Sikkerhed/bivirkninger

Ved behandling med Tecentriq som monoterapi blev der registreret behandlingsrelaterede bivirkninger (TRAEs) i 60,5% af tilfældene, heraf udgjorde 12,9% Grad 3-4. Til sammenligning blev der ved behandling med kemoterapi (kontrolgruppen) registreret behandlingsrelaterede bivirkninger (TRAEs) i 85,2% af tilfældene, heraf udgjorde 44,1% Grad 3-4.

Nøgleord

Information om Roche a/s

Roche a/s
Roche a/s
Industriholmen 59
2650 Hvidovre

36 39 99 99http://www.roche.dk/

Roche Pharmaceuticals udvikler lægemidler til patienter, så de kan leve et længere og bedre liv. Vi er en af de største leverandører af lægemidler til danske hospitaler. Vi fokuserer blandt andet på sygdomsområder som kræft, multipel sclerose og blødersygdom.

Roche Pharmaceuticals er en del af Roche Danmark. Roche Danmark er det danske datterselskab af den globale koncern F. Hoffmann-La Roche, som er verdens største lægemiddel- og diagnostik virksomhed.

Følg pressemeddelelser fra Roche a/s

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Roche a/s

Brystkræft: Perjeta reducerer risiko for tilbagefald12.12.2019 10:06:39 CETPressemeddelelse

Nye opfølgende data fra det kliniske studie, Aphinity, bekræfter, at kvinder med tidlig HER2-positiv brystkræft, som får adjuverende behandling med antistofferne Perjeta (pertuzumab) og Herceptin (trastuzumab) i kombination med kemoterapi, har en reduceret risiko for tilbagefald. Størst effekt ses blandt kvinder med spredning til lymfeknuderne. Resultaterne bør give anledning til ændring af vores kliniske praksis, vurderer dansk overlæge.

Immunterapi øger overlevelsen hos kvinder med brystkræft4.6.2019 18:29:15 CESTPressemeddelelse

Nu er der godt nyt til kvinder med den aggressive triple-negativ brystkræft; en sygdom der fortrinsvis rammer yngre kvinder. Nye data fra det kliniske studie, IMpassion130, viser, at patienter, der behandles med immunterapien Tecentriq i kombination med kemoterapi, lever 7 måneder længere sammenlignet med behandling med kemoterapi. Det bliver den nye standardbehandling til disse patienter, forventer overlæge Erik Hugger Jakobsen, Vejle Sygehus.