Aalborg UniversitetAalborg UniversitetAalborg UniversitetAalborg UniversitetAalborg Universitet

Ny forskning: Fremtidens samarbejde mellem frivillige og kommuner

Del

Velux Fonden har netop bevilget knap 3,3 mio. kr. til et nyt forskningsprojekt. Her vil forskere fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på AAU sammen med Aalborg Kommune, Dansk Flygtningehjælp, Ældresagen og Røde Kors udvikle nye modeller for, hvordan frivillige og kommunale medarbejdere kan samarbejde om socialt arbejde.

Frivillige er i dag en vigtig del af hverdagen på både plejehjem, asylcentre og i hele sundhedssektoren, og de frivilliges rolle bliver næppe mindre i de kommende år. Blandt andet et stigende antal ældre forventes således at sætte den offentlige sektor under pres, og der findes allerede mange opgaver, kommunerne ikke løfter, men hvor frivillige tilbyder hjælp og omsorg. Men hvad sker der egentlig, når frivillige indgår i dagligdagen hos en af de offentlige velfærdsorganisationer? Det har en gruppe forskere fra Aalborg Universitet (AAU) i samarbejde med Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA), Aalborg Kommune, Dansk Flygtningehjælp, Ældresagen og Røde Kors netop modtaget knap 3,3 mio. kr. fra Velux Fonden til at undersøge.

- Der er en grundlæggende konflikt mellem de normer og den praksis, der kendetegner frivilligt socialt arbejde og offentlige velfærdsorganisationer. I det offentlige er tilgangen fx, at alle har lige rettigheder, men det optager ikke nødvendigvis den frivillige, som ønsker at yde en ekstra indsats for den enkelte, og samtidig er mange netop blevet frivillige for at slippe for den regulering, der er i det offentlige. I det aktuelle projekt vil vi derfor undersøge og udvikle samarbejdsmodeller for samskabelse inden for flygtningeområdet og ældreområdet, der har respekt for både de offentlige og de private værdier, forklarer lektor Morten Frederiksen fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, der er leder af forskningsprojektet.

Samarbejde gør en forskel
Forskningsprojektet skal løbe over de næste tre år, og i den periode bliver der blandt andet gennemført observationer på Aalborg Kommunes institutioner på flygtningeområdet og ældreområdet og interview med medarbejdere, brugere og frivillige.

- Vi har gennem flere år haft et tæt samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors om at modtage flygtninge, og i fællesskab kan vi tilbyde en masse. Vi har flygtningeambassadører, en hotline, virksomhedsnetværk, frivilligcaféer og 140 netværksfamilier. Det er vores helt klare oplevelse, at vores samarbejde gør en stor forskel, og evalueringer viser faktisk også, at vi er langt fremme, fortæller Denise Bakholm, der er leder af Center for Tværfaglig Forebyggelse i Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning.

Den opfattelse deler man hos Røde Kors, hvor man også glæder sig over at deltage i forskningsprojektet, da det kan få indflydelse på det frivillige arbejde fremover.

- Både kommune og de frivillige foreninger har igennem længere tid haft et fokus på det gode samarbejde, og på hvordan vi igennem samskabelse kan mere i fællesskab – men vi tror også, at der fortsat er vigtig læring at hente, og derfor glæder vi os til et fortsat rigtig godt samarbejde på dette felt, siger udviklingskonsulent Anne Lejbach Jørgensen fra Røde Kors.

Fakta:
- Projektet hedder ”Samskabelse mellem offentlige og frivillige aktører: Modeller for samarbejde, kommunikation og ledelse i socialt arbejde med sårbare flygtninge og ældre”

- Velux Fonden har bevilget 3.264.097 kr. til projektet som en del af et nyt tværgående program, hvor fonden vil fremme samarbejde mellem humanvidenskabelig forskning og praksis inden for social-, aldrings- eller miljøområdet

- Deltagerne i projektet er: lektor Morten Frederiksen (projektleder), lektor Kathrine Vitus og professor Lars Skov Henriksen fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på AAU, professor mso Tine Rostgaard fra KORA, leder af Center for Tværfaglig Forebyggelse i Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning Denise Bakholm, sundhedsstrategisk konsulent Vibeke Byg fra Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning samt Dansk Flygtningehjælp, Ældresagen og Røde Kors.

- Læs mere på http://veluxfoundations.dk/da/det-tvaergaaende-program

Kontakter

Morten Frederiksen på tlf.:28 83 80 62 eller på e-mail: mfr@socsci.aau.dk
Denise Bakholm på tlf.: 25 2013 40 eller på e-mail:deb-fb@aalborg.dk
Anne Lejbach Jørgensen på 31 48 70 68 eller på e-mail:anjor@rodekors.dk
Pressemedarbejder Susanne H. Knudsen på tlf.: 29 60 98 72

Information om Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159
9100 Aalborg

9940 9940http://www.aau.dk/

Følg pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum