Lær for Livet

Ny formand for Børnerådet, Puk Elgård, besøgte sommercamp i Haslev

Del

Børn og unge i udsatte positioner klarer sig langt dårligere i skolen end ikke-udsatte børn. Organisationen Lær for Livet startede onsdag en 10-dages camp i Haslev, som skal styrke de udsatte børns faglige, personlige og sociale kompetencer, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Børnerådets nye formand, Puk Elgård, som også selv har beskrevet sin barndom som udsat, lagde vejen forbi campens første dag i Haslev.

Børnerådets nye formand, Puk Elgård, besøger Lær for Livets sommercamp i Haslev.
Børnerådets nye formand, Puk Elgård, besøger Lær for Livets sommercamp i Haslev.

Mens de fleste danske børn holder sommerferie, er 130 børn mellem 9 og 13 år lige nu på camp med organisationen Lær for Livet. Den 10-dages såkaldt ”Learning Camp” kickstarter seks år i Lær for Livet. Målet er, at børnene via flere skole-camps, lokale klubaktiviteter og støtte fra en frivillig mentor bliver rustet til at bestå Folkeskolens Afgangseksamen og derefter kan fortsætte i ungdomsuddannelse.

Mødes med mønsterbrydere
Onsdag fik campen besøg af Børnerådets nye formand, Puk Elgård, som de næste tre år skal stå i spidsen for Børnerådet og være fortaler for børns rettigheder ifølge FN’s Børnekonvention. På campen fik hun en lang snak med 20-årige Michala Absalonsen og 18-årige Emma Nielsen, der begge har været en del af Lær for Livet gennem seks år, og som nu er med som rollemodeller for de nye børn på campen.

Emma og Michala har begge været anbragt og har derfor ifølge statistikkerne ringere chancer for at klare sig godt i skole og uddannelse. Kun tre ud af ti udsatte, herunder anbragte børn, består nemlig folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse, mod ni ud af ti af deres ikke-udsatte kammerater. (KL Nøgletal 2020). Kun to ud af 10 anbragte børn har seks år efter grundskolen gennemført en ungdomsuddannelse mod 7 ud af 10, der ikke er anbragte. Det er et stort samfundsproblem, fordi uddannelse ifølge forskningen er den vigtigste beskyttelsesfaktor mod udsathed i livet.

Men både Emma og Michala repræsenterer også en succeshistorie. De er nemlig begge i gang med en ungdomsuddannelse. Emma som salgsassistent og Michala som pædagogisk assistent. Samtidig indgår de i en positiv statistik fra Lær for Livet. De anbragte børn, der, som Emma og Michala, har været en del af Lær for Livet, har markant bedre chancer for at klare sig i uddannelsessystemet. Således består otte ud af ti folkeskolens afgangseksamen efter at have været en del af Lær for Livet og næsten otte ud af ti kommer videre på ungdomsuddannelser i de følgende år.

En skole-camp uden skæld ud
En del af forklaringen er, at børnene får tilknyttet en frivillig mentor, der 2-4 gange om måneden støtter op om skolearbejdet. Og i løbet af børnenes seks år i programmet, kommer de på flere camps, hvor dansk og matematikundervisningen foregår lige så meget udenfor med leg som indenfor. Og der er ingen, der skælder ud.

”Her på campen er der ingen sure voksne. De er klar til at hjælpe dig og går med dig, hvis du har svært ved at være i undervisningen. De prøver også en anden metode, hvis du fx ikke forstår en bestemt måde at regne på – så kan de vise dig en anden metode,” forklarer Michala Absalonsen.

Puk Elgård, der selv er vokset op i en socialt udsat familie, lyttede interesseret til de to unge pigers fortællinger, og havde stor ros til sidst.

”Jeg har stor respekt for det, som de to piger har opnået indtil videre og for at have overskuddet til at være noget for de nye børn i programmet. Jeg ved, hvor svært det er for eksempel at koncentrere sig i skolen, når man kommer fra et hjem med meget uro. Jeg havde selv svært ved at sidde stille i skolen og ville ønske, at der var noget, der hed Lær for Livet, da jeg var barn,” siger Børnerådets formand Puk Elgård. fortæller Puk Elgård, der, udover at være Børnerådets nye formand, både er forfatter, journalist og tv-vært.

Lær for Livets Learning Camp i Haslev slutter fredag den 8. juli. Pressen kan besøge campen i uge 27 efter aftale med kommunikationschef Dorthe Pihl, 41250225.

Faktaboks: Brug for frivillige voksne til mentorordning

Lær for Livet søger lige nu frivillige mentorer i hele region Sjælland – blandt andet i Vordingborg, Præstø, Holmegaard, Fuglebjerg, Høng og Odsherred. Som frivillig mentor fungerer man som lektiehjælper og en rollemodel, der kan lære barnet om både den lille tabel og de store ting i livet ca. 2-4 gange om måneden.

Få mere information om at være frivillig mentor her: Bliv mentor | Vær med | Lær for Livet - Klik her og læs mere (laerforlivet.dk)

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Børnerådets nye formand, Puk Elgård, besøger Lær for Livets sommercamp i Haslev.
Børnerådets nye formand, Puk Elgård, besøger Lær for Livets sommercamp i Haslev.
Download

Information om Lær for Livet

Lær for Livet
Lær for Livet
Hejrevej 43, 3. sal
2400 København NV

61 15 64 44https://laerforlivet.dk/

Lær for Livet og følgeforskningen fra DPU, Aarhus Universitet
Lær for Livet er en organisation, der arbejder for at sikre læring, trivsel og fællesskab hos børn og unge i udsatte positioner. Det sker gennem mentorordning, camps, lokale klubber og samarbejde med børnenes hjem og skole. Børnene er mellem 9 og 13 år, når de starter deres seks år i Lær for Livet.Øget selvværd, faglige succeser og stærke personlige og sociale kompetencer skal skabe fundamentet for, at børnene kan gennemføre en ungdomsuddannelse og på længere sigt skabe et godt liv for sig selv.

Følgeforskningen fra DPU, Aarhus Universitet har fulgt Lær for Livet fra 2013-2021. Deres rapport fra 2021 viser, at 8 ud af 10 børn i Lær for Livet lykkes med at gennemføre Folkeskolens Afgangseksamen og lige så mange fortsætter i ungdomsuddannelse: ’Lær for Livet’ giver anbragte unge mod på ungdomsuddannelse (au.dk)

Målgruppen: Da Lær for Livet blev stiftet i 2013, var målgruppen alene anbragte børn. Siden 2020 har hjemmeboende børn fra familier, der har en social foranstaltning fra kommunen været en del af programmet. Disse børn klarer sig statistisk lige så dårligt i skole og uddannelse som anbragte børn. (KL Nøgletal 2020). Det betyder også, at følgeforskningen fra DPU, Aarhus Universitet alene har kunne følge udviklingen hos målgruppen af anbragte børn.