Vejdirektoratet

Ny fakultetsbygning til Aalborg Universitet set fra luften

Del

Byggeriet af AAU SUND til Aalborg Universitet er nu så langt, at fakultetsbygningens fulde footprint kan ses fra luften. De to atriumbygninger rejser sig over terræn, og mellembygningen, der skal forbinde bygningerne, er med sin støbte bundplade også begyndt at tage form.

Tæt på Aalborg Universitetshospital tager den nye fakultetsbygning, AAU SUND, til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet mere og mere form. AAU SUND består af to atriumbygninger, der forbindes af en mellembygning. Fakultetsbygningen bygges sammen med hospitalet via det, der i projektet betegnes som en koblingszone. Koblingszonen bliver fakultetets indgang fra øst og er desuden en forbindelse, der skal understøtte samarbejdet mellem fakultet og hospital og derved knytte institutionerne tættere sammen.

Opbygningen af atriumbygningerne over terræn skrider hastigt frem, og nu er også mellembygningens fundament blevet støbt. Det betyder, at man kan se den nye fakultetsbygnings såkaldte ’footprint’. Det vil sige, at bygningens fulde grundplan kan ses – særligt fra luften.

Omkredsen på AAU SUND er 570 meter, og der er i grundplanet tale om cirka 6.500 m2. I skrivende stund er cirka 18.000 ud af de samlede 22.400 m2 råhusetagekvadratmeter støbt.

På pladsen arbejdes der også med at gøre klar til facadebeklædning i den ene atriumbygning, kaldet SUND 2, hvor montering af vinduesbeslag også er i gang. Når vinduerne er sat i, skal bygningen isoleres, og råhuset vil efter planen være færdigt i forsommeren 2021.

”At vi nu er kommet så langt, at man kan se bygningens aftegning, er meget positivt, når man tænker på den tid, vi befinder os i. Vi har fra projektets start prioritet samarbejdet højt og har fokus på det konstruktive samarbejde i alle faser og opgaver. Det har betydet, at vi sammen med vores entreprenør MT Højgaard og totalrådgiver Indigo har kunnet løse vores opgaver og har sikret byggeriets fremdrift på trods af de udfordringer, coronapandemien og også nedlukningen i Nordjylland har ført med sig. Vi har arbejdet fokuseret, så det er godt at kunne sige, at vi følger tidsplanen,” siger Lasse Rud Pedersen, projektleder i Vejdirektoratet.

God planlægning og hurtig og effektiv omstillingsparathed hos MT Højgaard har således gjort det muligt at imødekomme de udfordringer, som Corona har ført med sig på byggepladsen. Og hos entreprenøren er man også godt tilfreds med byggeriets fremdrift.

”Stort set fra den dag, vi satte skovlen i jorden på projektet, har vi været udfordret af COVID-19 situationen i større eller mindre grad. Men samarbejdet med Vejdirektoratet om løsning af udfordringerne har været sublimt og gjort, at projektet har kunnet holde sin planlagte fremdrift her et år efter, at vi startede. Det har krævet meget af begge parter at få det til at lykkes. Det er tydeligt, at vi arbejder for en professionel bygherre med en dedikeret projektledelse, der vil projektets bedste i alle henseender. De er meget proaktive i deres tilgang til projektet både i forhold til tid, bygbarhed og projektafklaringer. Det er med til at få processen til at lykkes så godt, som den har gjort indtil videre, ude på byggepladsen,” siger projektdirektør Mads Olsson fra MT Højgaard A/S.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Information om Vejdirektoratet

Vejdirektoratet
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

+45 7244 3333https://www.vejdirektoratet.dk/

Fakta om AAU SUND

AAU SUND bygges til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

Fakultetsbygningen forventes færdigbygget i 2. halvår af 2022.

Vejdirektoratet er bygherre og bygger til Aalborg Universitet.

Læs mere om AAU SUND