Brintbranchen

Ny EU-definition placerer danskproducerede grønne brændsler i førerfeltet i transportsektoren

Del

Dansk brint er grøn brint – nu også ifølge en ny, europæisk definition, som EU-Kommissionen i fredags har sendt i høring i form af den længeventede delegerede retsakt om VE-oprindelse af de såkaldte RFNBOs. Definitionen sikrer, at langt de fleste danskproducerede Power-to-X-brændsler (PtX) til anvendelse i transport bliver stemplet som grønne med det samme. Forventningen om, at definitionen snart bliver udvidet til andre sektorer gør, at den danske brint- og PtX-industri er særdeles velpositioneret til at tage førertrøjen i etableringen af en europæisk brintøkonomi.

RFNBO står for RenewableFuels of Non Biological Origin, og refererer til produktion af bl.a. brint til anvendelse i transportsektoren. Den delegerede retsakt udspringer EU's VE-direktiv (RED II), og har til formål at definere, hvordan vedvarende energikilder (VE) kan bruges i elektrolyseprocessen, for at den producerede brint og de brintbaserede brændsler kan stemples som ’grønne.’ Der er tre hovedkrav for det:  

  1. At elforbruget i elektrolyse kommer fra additionelle (altså nye) og ustøttede parker;
  2. At elforbruget sker samtidig med, at VE-el produceres (samtidighedskrav);
  3. At elforbruget sker i den samme budszone, hvor VE-el produceres. 

EU-Kommissionen foreslår nu en definition i den delegerede retsakt, som tilgodeser den danske klimapolitik, hvilket vi er meget glade for,” siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, og uddyber: ”F.eks. er det optaget i teksten, at VE fra elproducerende anlæg, markeres som additionelle, når de opererer med netto nul støtte. Ordet ’netto’, som vi har kæmpet for at få indført i teksten sammen med andre danske organisationer, gør, at vindmølleparker som f.eks. havvindparken Thor, stadig er inkluderet i definitionen. Da Thor bliver én af Danmarks suverænt største parker, er vi rigtig glade for, at strømmen derfra nu også ifølge Kommissionens foreslåede definition, vil kunne bruges til at producere grøn brint.” 

Den delegerede retsakt anerkender derudover, at hvis andelen af VE i elmikset er høj, dvs. består af over 90 procent VE, så anerkendes RFNBOs produceret i den budszone som 100 procent grøn: 

”Dansk produceret brint har ifølge den delegerede retsakt konkurrencemæssig fordel i forhold til andre EU-lande” siger Tejs Laustsen Jensen. 

Den delegeret retsakt inkluderer også nogle provisioner til at indfase kriterierne graduelt, f.eks. i forhold til granulariteten af samtidihedskravet. Det giver producenterne mulighed for at tilpasse sig kraverne, mens de lærer at drive elektrolyseanlæggene optimalt. Retsakten inkluderer også “grandfathering”, så projekter der kommer i drift inden 2027, ikke skal leve op til additionalitetskravet, da der ellers ville være svært at finde nok additionelle elproduktionsanlæg. 

Dertil kommer, at Brintbranchen forventer, at definitionen af VE-oprindelse til RFNBOs, som nu kun gælder anvendelsen i transportsektoren, vil udbredes til alle former for brintforbrug i fremtiden (igennem revisionen af VE-direktivet i forbindelse med Fit-for-55 pakken):   

Producenter af grønne brændsler må i fremtiden forventes at levere til flere sektorer. Derfor kan denne definition danne en præcedens i forhold til øvrige områder, som industri, landbrug og varme, hvor der fremover skal anvendes store mængder brint og PtX-brændsler. Derfor baner den delegerede retsakt vejen for et stort aftag af dansk, grøn brint indenfor EU’s grænser, hvor vi og det blev endnu engang bekræftet i EU-Kommissionens udmeldinger om RePowerEU i sidste ugesom land og industri kommer til at spille en afgørende rolle i at decarbonisere transportsektoren og energisystemet og gøre os uafhængige af russisk og fossil gas.” 

Nøgleord

Kontakter

Information om Brintbranchen

Brintbranchen
Brintbranchen
Vesterbrogade 1C, 2. sal
1620 København

+4539202003https://brintbranchen.dk/

Brintbranchen er hovedorganisationen for brint og PtX i Danmark, og varetager interesserne af over 30 medlemmer, som alle arbejder med brint, Power-to-X, brændselsceller, metanol, elektrolyse, electrofuels og andre brintløsninger.

Brintbranchen ser brint som nøglen til at gøre Danmark og verden uafhængig af fossilt brændstof. Vi er aktive i alle led af værdikæden – fra forskning og udvikling til industriprojekter i storskala.

Brintbranchen skaber de bedst mulige rammer for forskning, udvikling, produktion og eksport af branchens teknologier og produkter, og arbejder for, at Danmark udmønter sit potentiale til at blive et forgængerland på brint og Power-to-X-teknologi til gavn for klima, beskæftigelse og eksport.

Følg pressemeddelelser fra Brintbranchen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Brintbranchen

Brintbranchen repræsenterer Danmark i global brintalliance25.5.2022 11:19:21 CEST | Pressemeddelelse

Brintbranchen er blandt initiativtagerne til stiftelsen af en global brintalliance, der har til formål at styrke det internationale samarbejde i overgangen til brintøkonomien. Som dansk repræsentant i den globale alliance, Global Hydrogen Industrial Association Alliance (GHIAA), er Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, i Seoul til den stiftende generalforsamling med kollegaer fra resten af verden.

Brintbranchen: Stærk Esbjerg-aftale giver unik mulighed for Danmark18.5.2022 19:17:06 CEST | Pressemeddelelse

Brintbranchen roser dagens historiske aftale mellem Danmark, Belgien, Nederlandene og Tyskland om at opføre 150 GW havvind i Nordsøen, og at de fire lande bag deklarationen fra starten har indtænkt brint og etableringen af en grøn brintinfrastruktur At brint med et produktionsmål på 20GW i 2030 er en integreret i planerne for Nordsøen fra starten, giver muligheder for at udnytte energien bedst muligt, transportere den grønne energi billigt og effektivt rundt i Europa samt omstille industri og transport til grøn energi fra Nordsøen, lyder det i en kommentar til de fire statsministres erklæring fra Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, der også påpeger, at brintsatsningen giver unikke muligheder for dansk erhvervsliv.

REPowerEU kickstarter europæisk brintøkonomi18.5.2022 15:05:59 CEST | Pressemeddelelse

Brint og Power-to-X spiller en nøglerolle for at EU hurtigt kan blive uafhængig af russisk gas og olie. Det har EU-Kommissionen i dag annonceret med lanceringen af udspillet REPowerEU. Som en del af planen skal der investeres massivt i bl.a. infrastruktur, teknologi samt anvendelse af brint i industri og transport. Brintbranchen mener, at udspillet er ambitiøst og visionært men realistisk, og understreger, at Danmark har stærke forudsætninger – og en forpligtigelse – til at bidrage til at indfri de dagens målsætninger.

Brintbranchen: Danmark kan mere – især med brint og Power-to-X19.4.2022 10:09:33 CEST | Pressemeddelelse

En af den grønne omlægnings nye nøglespillere – den fremadstormende brint- og PtX industri, roser regeringens nye klima- og energiudspil ”Danmark kan mere II”. Særligt initiativerne til at mangedoble VE-produktionen og udnytte hele det danske havpotentiale, får roser med fra Brintbranchen. Brintbranchen understreger, at den hurtigste måde at få massive mængder vedvarende energi (VE) igennem energisystemet er ved at sikre konverteringen til grøn gas og grønne brændstoffer. Dermed kan vi potentielt spare store udgifter til udbygning af elnettet, og at brint kan være med til hurtigt at booste produktionen af grøn gas.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum