Beskæftigelsesministeriet

Ny effektiv tilsynsmetode fortsætter

Del

Arbejdstilsynets forsøg med en ny tilsynsmetode i bygge- og anlægsbranchen, har været så stor en succes, at beskæftigelsesministeren og arbejdsmiljøforligskredsen nu vil føre tilsynet videre. Tilsynsmetoden Helhedsorienteret Tilsyn - forkortet HOT – har betydet, at Arbejdstilsynet er blevet meget mere effektivt, og det nye tilsyn giver meget mere arbejdsmiljø for pengene.

Arbejdstilsynets succes med at spotte arbejdsmiljøproblemer i bygge- og anlægsbranchen bliver også i år en fast del af hverdagen på landets byggepladser.

Siden 1. november 2017 har Arbejdstilsynet forsøgt sig med en ny tilsynsmetode i bygge- og anlægsbranchen kaldet Helhedsorienteret Tilsyn (HOT), fordi det er en af de brancher med flest alvorlige arbejdsulykker.

Den nye metode går i alt sin enkelthed ud på, at Arbejdstilsynet møder uanmeldt op på en byggeplads og afdækker arbejdsmiljøet på alle de virksomheder, der er på byggepladsen. Tidligere fokuserede man med det risikobaserede tilsyn på den enkelte virksomhed, der var udtaget til tilsyn. Samtidig er der øget fokus på forebyggelse med opfølgende dialogmøder og opfølgende tilsyn, hvor der har været arbejdsmiljøproblemer.

En sammenligning af de to hensyn viser, at tilsynet er blevet betydeligt mere effektivt:

  • Der gives i dag over tre gange så mange materielle afgørelser per 100 virksomhedstimer som ved det risikobaserede tilsyn (ca. 17 afgørelser pr. 100 virksomhedstimer mod tidligere ca. 5 afgørelser pr. 100 virksomhedstimer).
  • De tilsynsførende kører sjældnere forgæves med den nye tilsynsmetode (5,6 pct. af gangene mod 28 pct. af gangene tidligere). Det betyder, at Arbejdstilsynet kunne have ført tilsyn med 200-250 flere virksomheder på årsbasis, hvis det risikobaserede tilsyn havde været lige så effektivt som den nye metode (under antagelse af, at hvert forgæves tilsyn koster godt 1,5 time).

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

”Tallene taler jo deres eget tydelige sprog. Det tidligere tilsyn har ikke været skruet godt nok sammen, og mange ressourcer er blevet spildt. Jeg er meget ærgerlig over at se, at det risikobaserede tilsyn i byggeriet har givet os alt for lidt arbejdsmiljø for pengene. Resultaterne viser meget tydeligt, at kvalitet i tilsynet ikke kun er et spørgsmål om penge, men i høj grad også handler om at bruge ressourcerne klogere."

Med HOT er Arbejdstilsynet også blevet meget bedre til at finde arbejdsmiljøproblemer hos virksomhederne i branchen end med det risikobaserede tilsyn, som tidligere blev anvendt:

  • Der findes materielle arbejdsmiljøproblemer på 45,4 pct. af virksomhederne mod 13 pct. førhen.
  • Der er også en større andel af virksomhederne, der modtager afgørelser om ulykkesrisici (36,7 pct. mod tidligere 8,9 pct.) og muskel-skeletbesvær (5,8 pct. mod tidligere 2,7 pct.).

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

”Det er glædeligt at se, at den nye tilsynsmetode gør en forskel. Bygge- og anlægsbranchen er en branche, hvor alt for mange kommer til skade eller bliver slidt ned af dårlige arbejdsforhold, og det var også grunden til, at vi satte ind her med en særlig indsats. Vi skal se en forbedring på dette område, og derfor er jeg glad for, at vi i forligskredsen er blevet enige om at føre den nye tilsynsmetode videre.”

En kvalitativ evaluering af dialogmøderne udført af PWC og Oxford Research viser desuden, at dialogmøderne i den nye metode bliver positivt modtaget, uanset om møderne er afholdt med virksomheder, på byggepladser eller med bygherrer. Deltagerne oplever en mere fri og åben dialog og giver udtryk for, at det er godt at møde Arbejdstilsynet uden den kontrollerende funktion.

Beskæftigelsesministeren vil til marts fremsætte forslag til en ændring af arbejdsmiljøloven, der gør det muligt at undtage virksomheder fra risikobaseret tilsyn og videreføre det helhedsorienterede bygge- og anlægstilsyn.

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministerens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for januar 201921.3.2019 09:18:12 CETPressemeddelelse

I januar 2019 var der 2.776.000 personer i job. Ser man på den private sektor, er der kommet 7.200 flere job i januar måned. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - Beskæftigelsestallet for januar måned viser, at den gode udvikling fortsætter i det nye år. I januar 2019 kom der 7.200 flere private job. Siden sommeren for tre år siden er der i alt kommet 168.300 flere private job. Det er rekordmange job og svarer til godt 128 flere private job om dagen i perioden. - Samtidig ser vi også, at rigtig mange forlader kontanthjælpssystemet. De seneste to år er antallet af borgere på kontanthjælp faldet i alle kommuner med undtagelse af Ærø. Faldet i de enkelte kommuner er typisk på over 15 procent. Samtidig kan vi se, at færre børn oplever, at deres forældre er på kontanthjælp. Det er godt, for har børn forældre på kontanthjælp, så stiger risikoen for, at de også selv kommer på kontanthjælp, når de bliver voksne. Så det er altså også et spørgsmål om at bryde den sociale arv. - Når

Beskæftigelsesminister Troels Lund beklager aftale om forordning 88319.3.2019 16:46:21 CETPressemeddelelse

EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og Rådet er tirsdag blevet enige om en aftale om forordning 883, der blandt andet betyder, at man efter én måneds uafbrudt arbejde og medlemskab af en a-kasse kan sammenlægge perioder fra et andet EU-land for at optjene ret til dagpenge. Borgere fra andre EU-lande vil således kunne få hurtigere få adgang til danske dagpenge, end de kan i dag. Den nye aftale lægger desuden op til, at man fremover kan tage sine dagpenge med til andre EU-lande i seks måneder som jobsøgende, i stedet for kun tre måneder som i dag. Endelig skal ledige, der har arbejdet i et andet EU-land, end hvor de bor, kunne modtage dagpenge fra beskæftigelseslandet efter seks måneders arbejde. Aftalen er endnu kun foreløbig, og den skal formelt godkendes af både Europa-Parlamentet og Rådet. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - Det er en meget trist dag for Danmark og en trist dag for EU. Jeg er langt fra tilfreds med det, der er opnået foreløbig enighed om. Derfor har Danma

Ny definition af mangel på arbejdskraft skal hjælpe virksomheder19.3.2019 10:22:41 CETPressemeddelelse

For at give virksomhederne bedre hjælp til at finde kvalificerede hænder moderniserer beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen definitionen af, hvornår man kan sige, at der er mangel på arbejdskraft. Det har bl.a. betydning for lediges muligheder for at blive opkvalificeret og virksomhedernes muligheder for at hente arbejdskraft udenfor EU. Konkret bliver definition af mangel på arbejdskraft moderniseret, så man tager udgangspunkt i faktiske stillingsopslag. Er der forgæves forsøgt at finde medarbejdere i mere end hver femte opslag inden for den samme stillingsbetegnelse, så er der tale om mangel på arbejdskraft. Opgørelsen fungerer bl.a. som input til positivlisten over job, som giver tredjelandsborgere lov til at bo og arbejde i Danmark. Og er der mangel giver det ledige ret til seks ugers jobrettet opkvalificering indenfor mangelområder. Derudover stiger tilskuddet til virksomheder, der tager voksenlærlinge indenfor de pågældende stillingsbetegnelser. Beskæftigelsesminister Troels

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum