Center for Offentlig Innovation

Ny analyse: Nyvalgte politikere får nøglerolle i fornyelsen af den offentlige sektor

Del

Når ansatte i kommuner og regioner gør tingene på nye måder, er det ofte lokale politikere, der sætter udviklingen i gang. Det viser Center for Offentlig Innovations nye Innovationsbarometer.

Når danskerne d. 21. november sætter deres kryds til kommunal- og regionsvalget, kan det gøre en forskel for fornyelsen af den offentlige sektor. Det viser den nye innovationsstatistik fra Center for Offentlig Innovation og Danmarks Statistik.

Det er godt nyt for demokratiet, at de lokale politikere gør en forskel, når de tør løse problemer og finde svar på nye måder. Det kan for eksempel være ved at inddrage borgerne i udvalg eller processer,” siger analysechef hos Center for Offentlig Innovation, Ole Bech Lykkebo.

I 63 % af innovationerne spiller politikerne en positiv rolle. I andre tilfælde oplever arbejdspladserne dog, at politiske beslutninger hæmmer innovationen. Enten lokalt (8 %) eller pga. lovgivning (14 %).

Politikere i Hedensted fik flygtninge i job

Eksemplerne på, at politikere kan være med til at drive processer er mange. I Hedensted besluttede borgmester Kirsten Terkilsen (V) sammen med byrådet at arbejde målrettet for at få flere flygtninge i job.

Vi satte os sammen på tværs af fagområderne og politiske udvalg. Lige fra skole-, daginstitution- og til beskæftigelsesområdet. Det handlede om at skabe helhed og det tværfaglige samarbejde, som kunne bringe vores flygtninge videre og ud af passiv forsørgelse. Vi måtte erkende, at hvis vi fortsat parkerede dem på skolebænken for at lære dansk, skete der for lidt, og de blev i nogen grad passiviseret. Gennem det tværfaglige samarbejde og gennem et fantastisk godt samarbejde med lokale virksomheder, er det lykkedes at markant flere i gang,” siger Kirsten Terkildsen.

Gennem en ny form for tværfagligt samarbejde mellem politikerne og embedsmændene samt ved samarbejde med lokale virksomheder, er det lykkedes at få 82 % af flygtningene i en form for beskæftigelse eller uddannelse. Heraf er 38 % i ordinære beskæftigelse. Det er markant flere end tidligere.

København lader sig inspirere fra Silkeborg

I Københavns Kommune har socialborgmester Jesper Christensen været drivende kraft i at igangsætte, at Københavns Kommune har fået Husets for Psykisk Sundhed, som er et tilbud, der både går på tværs af beskæftigelses- og socialforvaltningen og er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune. Ideen fik han fra
Silkeborg Kommune.

Som socialborgmester har jeg hørt om mange eksempler på, at social- og beskæftigelsesforvaltningen ikke hænger sammen. Fra Silkeborg Kommune havde jeg hørt, at de havde haft stor succes med et hus, som samlede medarbejdere fra begge forvaltninger for at skabe en bedre ramme for psykiske patienter. Så inspirationen kom der fra. Som politiker har min rolle særligt været at få og fremme ideen og skabe et fælles ejerskab i forvaltningerne,” siger Jesper Christensen(S), socialborgmester i Københavns Kommune.

Han mener, at det kræver noget særligt af politikere, når de står i spidsen for innovation:

Det kræver, at man som politiker både har langsigtede mål og ambitioner, som kan opfyldes og kan give resultater for den korte bane. Dét, at kunne sætte en retning og have tålmodighed og vedholdenhed, selv når resultaterne ikke kommer på dag ét, er afgørende.”

Politisk drevne innovationer giver højere borgerinddragelse og kvalitet

Innovationsbarometeret viser også, at når lokale politikere er med til at igangsætte og fremme innovation, så resulterer det ofte i, at borgerne i højere grad bliver involveret. Kvaliteten vinder også.

Det undrer ikke Kristina Krüger Hansen, ph.d. fra Roskilde Universitet, der har skrevet ph.d. om det lokalpolitiske lederskab, og hvordan det kan styrkes:

”Der er en tendens til, at borgerne kræver mere og vil inddrages i de politiske processer. Det forandrer politikerrollen, for politikerne bliver nødt til at tale mere med borgerne end før. Til gengæld er potentialet stort. Borgerne og politikerne får mulighed for at skabe løsninger, som man ikke bare kan tænke sig til fra rådhuset, og som man slet ikke have forestillet sig. Der er dog også en risiko for, at politikerne lytter uden at gøre sig nogen tanker om, hvad de ønsker, skal komme ud af samspillet. Og det skal de, hvis de vil have noget ud af det,” siger Kristina Krüger Hansen, Ph.d., Roskilde Universitet.


Kontakt
Journalist Rikke Gredsted Seidenfaden, Center for Offentlig Innovation,61813103
Analysechef Ole Bech Lykkebo, Center for offentlig Innovation, mobil 61813102

Fakta om offentlig innovation:

• Offentlig innovation er at gøre noget nyt i den offentlige sektor, som skaber værdi.Innovationen skal være ny for arbejdspladsen selv, men kan være brugt af andre. 

• Værdien af offentlig innovation kan have flere former: indfrielse af politiske mål, stigende effektivitet, højere kvalitet, styrket demokrati eller øget medarbejdertilfredshed.

• Innovation kan være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser, produkter, organisationsformer og processer eller måder at kommunikere med omverdenen på.

• Analyserne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udført i samarbejde med Danmarks Statistik. 2.363 ledere – fra hver 6. offentlige arbejdsplads – har deltaget.

• Danmark er det første og hidtil eneste land, der måler innovationen i den offentlige sektor. Inspirationen har været OECD-landenes målinger af innovationen i den private sektor.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Vedhæftede filer

Links

Information om Center for Offentlig Innovation

Center for Offentlig Innovation
Center for Offentlig Innovation
Vestergade 18B, 2. sal
1456 København K

61 81 31 10http://coi.dk/

Center for Offentlig Innovation (COI) er et nationalt center, der understøtter øget kvalitet og effektivitet i hele den offentlige sektor gennem innovation.

Læs mere på www.coi.dk

Følg pressemeddelelser fra Center for Offentlig Innovation

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Center for Offentlig Innovation

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum