NY ANALYSE AFSLØRER: Her er landets bedst besøgte biblioteker

Del

En ny analyse fra find-a-kasse-priser.dk afslører med hjælp fra Danmarks Statistik, hvilke biblioteker der er de bedst besøgte, og hvilke der har sværest ved at tiltrække borgerne.

Find-a-kasse-priser.dk har indhentet reaktioner og kommentarer fra 10 bibliotekschef i både de kommuner, hvor det går godt, og i de kommuner hvor det går knap så godt med besøgstallene.

Den samlede analyse kan læses på find-a-kasse-priser.dk/wp/bedst-besoegte-biblioteker/. Her findes også et interaktivt kort, hvor man kan se, hvordan hver enkelt kommune i Danmark klarer sig.

Analysen er udarbejdet på baggrund af de netop offentliggjorte bibliotekstal fra Danmarks statistik samt folketallene for de enkelte kommuner. Med udgangspunkt i disse har det været muligt at udregne årlige biblioteksbesøg per borger for hver kommune.

Herunder følger et sammendrag af den fulde artikel:

De bedste besøgte biblioteker

De syv bedst besøgte biblioteker og antal årlige besøg per borger:

  1. Gribskov kommune: 23
  2. Helsingør kommune: 16
  3. Tårnby kommune: 12
  4. Bornholm kommune: 12
  5. Gladsaxe kommune: 12
  6. Odsherred kommune: 11
  7. Glostrup kommune: 10

Landsgennemsnittet er 6 årlige biblioteksbesøg per borger.

Se hele kommune-listen i den fulde artikel.

I Gribskov kommune har de valgt at tiltrække borgerne til deres biblioteker ved at samle alt under et tag og derved opnå en synergieffekt.

Susse Manthey Olsen, afdelingsleder på Helsinge Bibliotek udtaler blandt andet at:

Vi oplever en stor synergieffekt ved, at vi har biblioteker, kulturhuse, skoler, biograf og svømmehal sammen. Derudover er vi en turistkommune og vores turister bruger bibliotekerne rigtigt meget. Vi er meget lokalt forankret, hvilket vil sige, at vi samarbejder tæt og samskaber aktiviteter for og sammen med borgerne, f.eks. vores borgerdrevne cafeer, der tilbyder hjælp til it, ny teknologi, sprog mm. Sidst men ikke mindst har vi har et fantastisk personale, der altid udstråler glæde, energi og hjælpsomhed.

I Gladsaxe er specielt et attraktivt udendørsrum med til at tiltrække borgerne til bibliotekerne.

Bibliotekschef i Gladsaxe kommune Jakob Guillois Lærkes har følgende kommentar til det flotte besøgstal:

Vi har et særligt fokus på at tiltrække børn og familier via arrangementer og tilbud. Målet er at være lokalområdets mødested, det sted hvor man har lyst til at blive og bare lige vil være 5 minutter mere. Derudover arbejder vi med at åbne biblioteket op for omverdenen og tiltrække de borgere, der normalt ikke bruger biblioteket. Det gør vi ved at have attraktive faciliteter og i særdeleshed uderum. Vi har bl.a. bygget en stor litteraturlegeplads ved Hovedbiblioteket, der tiltrækker børnefamilier fra hele kommunen.

I Glostrup har man valgt at trodse besparelse og øget bibliotekets tilgængelig ved at holde længere åbent.

Bibliotekschef Frank Nørregaard har følgende kommentar til de mange besøg på Glostrup bibliotek

Glostrup bibliotek er et bibliotek i sin egen ret, hvilket vil sige, at vi ikke deler hus med andre kommunale funktioner og kulturtilbud. Vores bibliotek har en fantastisk beliggenhed tæt ved Glostrup station, og vi er således placeret, der hvor borgerne er. Vi har som mange andre biblioteker været underlagt besparelser, men i stedet for at reducere vores åbningstider har vi faktisk øget dem ved at holde biblioteket ubemandet en del af tiden. Lange åbningstider kombineret med en god beliggenhed bidrager i høj grad til et højt besøgstal på vores bibliotek.

Vi er ikke bare en bogsamling vi er en kulturel dynamo, og vi forsøger at nå ud til borgerne via eksterne samarbejdspartnere, som f.eks. oplysningsforbund og koncertarrangører, som vælger at afholde deres arrangementer hos os fremfor andre steder i byen.

I Midtjylland klarer Herning sig bedst

Herning kommune er klart den kommune med flest besøg per borger på deres biblioteker. Faktisk har de omkring dobbelt så mange besøg, som de omkringlæggende kommuner.

Bibliotekschef Pernille Schaltz begrunder Hernings succes således:

Herning Kommune åbnede i 2014 et nyt lækkert og moderne hovedbibliotek i byens gågade, som er blevet et nyt centralt kultur- og mødested i Herning. Et indbydende uhøjtideligt hus, herningensernes moderne forsamlingshus med masser af plads til at man kan bruge det som man vil, til enten at læse, studere, holde møder, hænge ud med vennerne eller lege med sin unger mv. Fyldt med litteratur og medier og moderne folkeoplysning i form af flere daglige arrangementer og aktiviteter som f.eks. læseklubber, booktalks, fællessang eller foreningstorv. Stedet man mødes og er sammen, lærer, oplever og debatterer bl.a. kulturen og kulturens udtryk sammen.

Kort sagt er det nye bibliotek et bibliotek for borgerne og ikke et bibliotek der kun handler om bøger, og bibliotekets ansatte arbejder hver dag hårdt på at folde dette nye moderne bibliotek ud så det både er relevant og attraktivt for alle borgere i kommunen – altså laver de hver dag ny moderne folkeoplysning i form af f.eks. læringsaktiviteter eller kulturelle, demokratiske eller oplysende arrangementer for borgere i alle aldre. Og det er dette nye og moderne bibliotekstilbud borgerne i Herning Kommune siger ja tak til og benytter i stor stil.

På Fyn er Middelfart og Langeland i front

Middelfart og Langelands kommuner klarer sig klart bedst på Fyn. De klarer sig så godt, at de kan prale af mere end dobbelt så mange besøg på deres biblioteker end hvad øens hovedstad Odense kommune kan præstere.

Udtalelser fra både Langeland og Middelfart kommune kan findes i den fulde artikel.

I Thisted, Horsens og Ikast-Brande står det værst til

I Thisted, Horsens og Ikast-Brande kommuner har de et besøgstal, der er under halvdelen af landsgennemsnittet.

Det er lykkedes find-a-kasse-priser.dk at få en kommentar fra Horsens kommune, og denne findes ligeledes i den fulde artikel.

Kontakter

Thomas Mørch IversenRedaktør

Thomas er medstifter af WebHub Media, men skriver stadig en række af de mere dybdegående artikler til virksomhedens medier.

24843065webmaster@webhub.dk

Billeder

Information om WebHub ApS

WebHub ApS
WebHub ApS
Ceres Allé 7
8000 Århus C

https://www.webhub.dk/

WebHub Media er en paraply-virksomhed, som driver en række virksomheder. Virksomhederne har alle til fælles, at de udnytter internettets muligheder til fulde og hovedsageligt er webbaserede. Samlet set har vi mere end 70.000 unikke besøgende på vores mere end 15 sites hver måned.